COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

NP hnojivo s vyrovnaným obsahom účinných látok je ideálnym doplnkom organických hnojív a jednoduchých draselných hnojív.
Pokyny na používanie: Odporúčame ho k základnému hnojeniu jesenných obilnín a k počiatočnému hnojeniu kukurice.

COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn

 •                    
 • Rozmery granúl: 3,3-4,1 mm
 • Objemová hmotnosť: 1050 kg/m³
 • Výrobný závod:
  • Linz
Informovať

Prehľad

 • Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
 • Aké vysoké sú straty dusíka, keď po hnojení s LAV neprídu žiadne zrážky?
 • Je riadkové hnojenie kukurice lepšie, než čisto plošné hnojenie?
 • V akej výške má byť hnojenie fosforom v prípade kukurice?
 • Ako sa rozpúšťa fosfor v L.A.T NPK?
 • Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
 • Aká kombinácia sa hodí najlepšie pre hovädziu maštalný hnoj?
 • Ktorá kombinácia NP/NPK sa hodí najlepšie pre hnojovicu ošípaných?
 • Ktorá kombinácia NP/NPK sa hodí najviac k hnojeniu slepačím trusom?
Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
V prípade silných dažďov hrajú podstatnú úlohu forma terénu a množstvo zrážok za časovú jednotku. Veľké množstvo vody vo veľmi krátkom čase, ktoré vedie na šikmých povrchoch k narušeniu najvyššej vrstvy pôdy, spôsobuje odplavovaním jemnej zeminy aspoň čiastočne aj odplavenie živín z pozemku. Na rovných povrchoch bez odplavovania hornej vrstvy oproti tomu sa nemusíme báť o stratu živín z predtým uskutočneného hnojenia. SDplavovanie do hlbších vrstiev pôdy sa uskutočňuje len na veľmi plytkých pôdach resp. v čase bez vegetácie.
Aké vysoké sú straty dusíka, keď po hnojení s LAV neprídu žiadne zrážky?
Po hnojení s LAV v prípade dlhšie trvajúcej suchej fázy nenastávajú žiadne výrazné straty dusíka, aj keď hnojivo nie je zapracované do pôdy. Stačí vlhkosť rannej rosy, aby sa dusík uvolnil od hnojivového zrna, a difundoval do najvyššej vrstvy.
Je riadkové hnojenie kukurice lepšie, než čisto plošné hnojenie?
Túto otázku nemôžeme všeobecne zodpovedať s „áno“ alebo s „nie“. Je isté, že na ťažkých, hlinitých pôdach, ktoré sa na jar veľmi ťažko oteplia resp. v rokoch s nízkymi teplotami v máji a v júni ako aj na pôdach chudobných na P prináša riadkové hnojenie výhodné výnosy. Na teplých miestach alebo v rokoch s rýchlym vývojom mladých rastlín na základe teplej jari ako aj na pôdach s vysokým obsahom P sa ukazujú väčšinou malé rozdiely vo výnose. Keď riadkové hnojenie je vynechané, dosahuje kukurica často ďaleko rozvetvený koreňový systém v porovnaní s porastom, ktorého dolná časť bola hnojená – v rokoch so suchým letom môže porast s lepším koreňovým systémom prijať viac podzemnej vody a tak dosiahnuť lepšie výnosy.
V akej výške má byť hnojenie fosforom v prípade kukurice?
Pokusy z uplynulých rokov ukázali, že hnojenie fosforom vo výške odberu množstvom úrody prináša optimálne výnosy. P-množstvá nad týmto rozsahom prinášali sotva viac výnosov. V prípade výnosu suchej kukurice v množstve 11 t/ha sa osvedčilo hnojenie fosforom v množstve 80 – 90 kg P2O5/ha.
Ako sa rozpúšťa fosfor v L.A.T NPK?
Všetky NPK z produkčného sídla v Linzi majú hodnotu rozpúšťania sa vo vode nad 80 % a sú preto rýchlo a bezpečne účinné.
Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Produkty L.A.T dostanete zásadne v súkromných poľnohospodárskych predajniach a v distribučných skladoch. Informujte sa u obchodníka, ktorému dôverujete!
Aká kombinácia sa hodí najlepšie pre hovädziu maštalný hnoj?
Keďže hovädzia hnojovica obsahuje menej fosforu ale tým viac vápnika, najlepším doplnkom je NP hnojivo so zvýšeným obsahom P ako 18/25 alebo 20/20.
Ktorá kombinácia NP/NPK sa hodí najlepšie pre hnojovicu ošípaných?
Hnojovica ošípaných obsahuje s hodnotou asi 3,5 kg/m3 také isté množstvo fosforu ako draslíka. Keď bude kukurica pred obrábaním hnojená s ca. 20 kg/m3 hnojovicou ošípaných, optimálnym doplnkom živín je NPK hnojivo s výrazným obsahom P ako 20/8/8 alebo 21/7/7.
Ktorá kombinácia NP/NPK sa hodí najviac k hnojeniu slepačím trusom?
Slepačí trus s ca 5 kg/m3 fosforu a 3 kg/m3 draslíka predstavuje účinné hnojivo s výrazným obsahom P. NPK s nižším obsahom P ako 10/10/20 alebo 21/10 ( pri vyššom zásobovaní draslíkom resp. draselným hnojením) sú vhodné doplnky živín.