VARIO 23 N +25SO3

Toto sírové dusíkaté hnojivo obsahuje v polovici NAC 27 N a v polovici granulovaný síran amónny. Jeho vysoký, 7,5% obsah dusičnanu ho oddeľuje od jeho súperov, a zabezpečuje rýchly a bezpečný účinok na začiatku vegetácie.
Pokyny na používanie: Dusíkaté hnojivo s obsahom síry odporúčame v prvom rade na prvé jarné prihnojenie repky kvôli obsahu síry, ale s úspechom ho môžeme používať aj v prípade obilnín.

VARIO 23 N +25SO3

 •                    
 • Rozmery granúl: 3,0- 3,8 mm
 • Objemová hmotnosť: 1000 kg/m³
Informovať

Prehľad

 • Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
 • Ktorá forma dusíka je vhodná pre neskoré hnojenie obilia?
 • Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
 • Koľko síry potrebuje repka?
 • ´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
 • Ako mám nastaviť moje rozmetadlo pri aplikácii hnojív VARIO?
 • Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
 • Sú N-Tester odporúčania vhodné pre každé N-hnojivo?
Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
V prípade silných dažďov hrajú podstatnú úlohu forma terénu a množstvo zrážok za časovú jednotku. Veľké množstvo vody vo veľmi krátkom čase, ktoré vedie na šikmých povrchoch k narušeniu najvyššej vrstvy pôdy, spôsobuje odplavovaním jemnej zeminy aspoň čiastočne aj odplavenie živín z pozemku. Na rovných povrchoch bez odplavovania hornej vrstvy oproti tomu sa nemusíme báť o stratu živín z predtým uskutočneného hnojenia. SDplavovanie do hlbších vrstiev pôdy sa uskutočňuje len na veľmi plytkých pôdach resp. v čase bez vegetácie.
Ktorá forma dusíka je vhodná pre neskoré hnojenie obilia?
K neskorému hnojeniu môže byť používaný rýchlo pôsobiaci dusičnanový dusík vo forme LAV, ako aj močovina. Dôležitú rolu hrá pri tom termín hnojenia. V čase vzniku klasov prežíva rastlina pšenice štádiá vývoja od EC 39 (úplne vyvinutý vlajkový list) do EC 55 (stred vzniku klasov) veľmi rýchlo. Neskorým hnojením do štádia vlajkového listu vo forme močoviny bude obsah proteínu pozitívne ovplyvnený. Keď sa hnojí v tom istom čase s LAV, ovplyvňuje táto dávka dusíka na základe rýchleho vplyvu nitrátu výnosy, ale tak isto zvyšuje aj obsah proteínu. Keď cielime viac na obsah proteinu, odporúča sa hnojenie s LAV krátko pred začiatkom vzniku klasov.
Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
Aby sme obiliu umožnili plynulý štart do vegetácie, je dôležité dodávať rýchlo účinné, vo vode rozpustné živiny. V tomto čase, keď teplota pôdy je ešte veľmi nízka, treba jednoznačne uprednostňovať dusičnanový dusík. Močovina pôsobí v tomto čase väčšinou veľmi neskoro a nekontrolovane.
Koľko síry potrebuje repka?
Repkový porast s výnosom 4 t/ha absorbuje 32 kg S/ha cez repkové zrno, kým celková rastlina pri tomto výnose 56 kg S/ha. Keďže zanášanie síry z atmosféry je veľmi nepatrné a S- mineralizovanie v pôde začína neskoro (od teploty pôdy vo výške 12°C), osvedčilo sa hnojenie sírou v rozsahu 30 – 40 kg S/ha.
´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
Zásadne dôjde k väčším stratám N-plynov po hnojení pri pH hodnotách nad 9. Karbonáty (uhlíkaté kyslé vápna) majú východiskovú pH hodnotu maximálne 7,5, to znamená, že tu by mohlo dôjsť k hnojeniu bezprostredne po hnojení s vápnom, bez toho, aby sme sa museli báť o stratu dusíka. Keď sa hnojenie s vápnom uskutočňuje s vápnom, ktoré sa vo vode rozpustí, a ktoré nie je viazané karbonátmi (pálené vápno, miešané vápno), malo by sa uskutočniť medzi hnojením s vápnom a hnojením s dusíkom spracovanie pôdy alebo by malo medzitým aspoň raz pršať.
Ako mám nastaviť moje rozmetadlo pri aplikácii hnojív VARIO?
Výrobcovia strojov na rozmetanie hnojiva AMAZONE a RAUCH ponúkajú už hodnoty nastavenia pre VARIO. Ak pre iné produkty nemáte k dispozícii hodnoty nastavenia, odporúčame Vám hnojivá 22/5/5 alebo 21/7/7 a 23/10 nastaviť podľa NAC 27 N, v prípade VARIO 18/11 /11 nastavenie podľa COMPLEX 15/15/15.
Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Produkty L.A.T dostanete zásadne v súkromných poľnohospodárskych predajniach a v distribučných skladoch. Informujte sa u obchodníka, ktorému dôverujete!
Sú N-Tester odporúčania vhodné pre každé N-hnojivo?
N-tester sa používa cieľavedome v čase hnojenia porastov a neskorého hnojenia, a udáva aktuálne odporúčanie k hnojeniu dusíkom. Hnojenie musí byť uskutočnené bezprostredne po zistení potreby – preto sú vhodné len rýchlo pôsobiace hnojivá s obsahom dusičnanov, aby pokryli potrebu rastliny v tomto čase.