ASN 26 N +31SO3

ASN 26 N +31SO3 je vysokoúčinné hnojivo na začiatku vegetácie pre jeho vysoký obsah síry a obsah dusičnanov.
Pokyny na používanie: Tento pomer, s obsahom priamo prístupnej síry a dusíka, zaistí na jar rýchly štart rastu repky, pasienkov a ozimnej pšenice.

ASN 26 N +31SO3

 •        
 • Rozmery granúl: 3,0–4,0 mm
 • Objemová hmotnosť: 820–950 kg/m3
 • Produkt ponúkame v nasledovných variantoch:
  • podľa požiadavky voľne alebo v BigBag
Informovať

Prehľad

 • Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
 • Aké vysoké sú straty dusíka, keď po hnojení s LAV neprídu žiadne zrážky?
 • Ktorá forma dusíka je vhodná pre neskoré hnojenie obilia?
 • Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
 • Koľko síry potrebuje repka?
 • ´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
 • Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
 • Sú N-Tester odporúčania vhodné pre každé N-hnojivo?
 • What are the main risk factors for nitrate leaching?
 • Which fertilizers are ensuring the best NUE (nitrogen use efficiency)?
Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
V prípade silných dažďov hrajú podstatnú úlohu forma terénu a množstvo zrážok za časovú jednotku. Veľké množstvo vody vo veľmi krátkom čase, ktoré vedie na šikmých povrchoch k narušeniu najvyššej vrstvy pôdy, spôsobuje odplavovaním jemnej zeminy aspoň čiastočne aj odplavenie živín z pozemku. Na rovných povrchoch bez odplavovania hornej vrstvy oproti tomu sa nemusíme báť o stratu živín z predtým uskutočneného hnojenia. SDplavovanie do hlbších vrstiev pôdy sa uskutočňuje len na veľmi plytkých pôdach resp. v čase bez vegetácie.
Aké vysoké sú straty dusíka, keď po hnojení s LAV neprídu žiadne zrážky?
Po hnojení s LAV v prípade dlhšie trvajúcej suchej fázy nenastávajú žiadne výrazné straty dusíka, aj keď hnojivo nie je zapracované do pôdy. Stačí vlhkosť rannej rosy, aby sa dusík uvolnil od hnojivového zrna, a difundoval do najvyššej vrstvy.
Ktorá forma dusíka je vhodná pre neskoré hnojenie obilia?
K neskorému hnojeniu môže byť používaný rýchlo pôsobiaci dusičnanový dusík vo forme LAV, ako aj močovina. Dôležitú rolu hrá pri tom termín hnojenia. V čase vzniku klasov prežíva rastlina pšenice štádiá vývoja od EC 39 (úplne vyvinutý vlajkový list) do EC 55 (stred vzniku klasov) veľmi rýchlo. Neskorým hnojením do štádia vlajkového listu vo forme močoviny bude obsah proteínu pozitívne ovplyvnený. Keď sa hnojí v tom istom čase s LAV, ovplyvňuje táto dávka dusíka na základe rýchleho vplyvu nitrátu výnosy, ale tak isto zvyšuje aj obsah proteínu. Keď cielime viac na obsah proteinu, odporúča sa hnojenie s LAV krátko pred začiatkom vzniku klasov.
Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
Aby sme obiliu umožnili plynulý štart do vegetácie, je dôležité dodávať rýchlo účinné, vo vode rozpustné živiny. V tomto čase, keď teplota pôdy je ešte veľmi nízka, treba jednoznačne uprednostňovať dusičnanový dusík. Močovina pôsobí v tomto čase väčšinou veľmi neskoro a nekontrolovane.
Koľko síry potrebuje repka?
Repkový porast s výnosom 4 t/ha absorbuje 32 kg S/ha cez repkové zrno, kým celková rastlina pri tomto výnose 56 kg S/ha. Keďže zanášanie síry z atmosféry je veľmi nepatrné a S- mineralizovanie v pôde začína neskoro (od teploty pôdy vo výške 12°C), osvedčilo sa hnojenie sírou v rozsahu 30 – 40 kg S/ha.
´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
Zásadne dôjde k väčším stratám N-plynov po hnojení pri pH hodnotách nad 9. Karbonáty (uhlíkaté kyslé vápna) majú východiskovú pH hodnotu maximálne 7,5, to znamená, že tu by mohlo dôjsť k hnojeniu bezprostredne po hnojení s vápnom, bez toho, aby sme sa museli báť o stratu dusíka. Keď sa hnojenie s vápnom uskutočňuje s vápnom, ktoré sa vo vode rozpustí, a ktoré nie je viazané karbonátmi (pálené vápno, miešané vápno), malo by sa uskutočniť medzi hnojením s vápnom a hnojením s dusíkom spracovanie pôdy alebo by malo medzitým aspoň raz pršať.
Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Produkty L.A.T dostanete zásadne v súkromných poľnohospodárskych predajniach a v distribučných skladoch. Informujte sa u obchodníka, ktorému dôverujete!
Sú N-Tester odporúčania vhodné pre každé N-hnojivo?
N-tester sa používa cieľavedome v čase hnojenia porastov a neskorého hnojenia, a udáva aktuálne odporúčanie k hnojeniu dusíkom. Hnojenie musí byť uskutočnené bezprostredne po zistení potreby – preto sú vhodné len rýchlo pôsobiace hnojivá s obsahom dusičnanov, aby pokryli potrebu rastliny v tomto čase.
What are the main risk factors for nitrate leaching?
Nitrate leaching occurs when the soil is saturated with water and nitrate is washed beyond the root zone by percolating rainfall or irrigation. Nitrate leaching occurs regardless of the source of nitrogen. During the growing period, there is hardly any leaching. Most nitrate losses to water occur outside the vegetation period during winter. The overall objective is therefore to minimize soil nitrate concentration at the end of the cropping period. Leaching can be minimized by using Best Agricultural Practice.
Which fertilizers are ensuring the best NUE (nitrogen use efficiency)?
Nitrogen is essential for a good yield and plays a key role in the quality of the grain. The nitrate-based fertilizers such as those that Borealis L.A.T offers have a high NUE because the nitrate form is not volatile. All the nutrients are utilized for crop nutrition. Increasing fertilizers' efficiency enables limiting its dosage without reducing the quantity and quality of the crops. It also allows improvement to the energy performance of the cultivation and to limit the environmental impact of nitrogen.