UREA 46 N

Močovina je prilované, pomaly pôsobiace hnojivo. Zapracované do pôdy aj v prípade vyššej teploty a vyššieho obsahu vlhkosti je možné značne znížiť stratu vo forme plynu. Pri vhodnom používaní vďaka 46 percentnej účinnej látky močovina je hospodárnym a nákladovo výhodným zdrojom dusíka.
Pokyny na používanie: Odporúčané hlavne na zásobovanie okopanín dusíkom, maximálne na mierne kyslých pôdach. Kvôli tomu, že zabraňuje klíčeniu, je potrebné ho rozmetať 1- 2 týždne pred sejbou a bezpodmienečne ho treba zapracovať do pôdy.

UREA 46 N

 •                    
 • Rozmery granúl: 1,6-2,4 mm
 • Objemová hmotnosť: 705 kg/m³
 • Výrobný závod:
  • Linz
Informovať

Prehľad

 • Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
 • Aké vysoké sú straty dusíka po hnojení močovinou, keď po hnojení nenasledujú zrážky?
 • Ktorá forma dusíka je vhodná pre neskoré hnojenie obilia?
 • Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
 • ´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
 • Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
V prípade silných dažďov hrajú podstatnú úlohu forma terénu a množstvo zrážok za časovú jednotku. Veľké množstvo vody vo veľmi krátkom čase, ktoré vedie na šikmých povrchoch k narušeniu najvyššej vrstvy pôdy, spôsobuje odplavovaním jemnej zeminy aspoň čiastočne aj odplavenie živín z pozemku. Na rovných povrchoch bez odplavovania hornej vrstvy oproti tomu sa nemusíme báť o stratu živín z predtým uskutočneného hnojenia. SDplavovanie do hlbších vrstiev pôdy sa uskutočňuje len na veľmi plytkých pôdach resp. v čase bez vegetácie.
Aké vysoké sú straty dusíka po hnojení močovinou, keď po hnojení nenasledujú zrážky?
Močovina je behom niekoľkých dní premenená v pôde z enzýmu ureázy na amónium a v ďalšom na dusičnan. Premena na dusičnan prebieha pri teplých a vlhkých pôdových pomeroch značne rýchlejšie než v prípade suchu a chladu. Ako pri amonifikovaní, tak aj pri nitrifikácii vznikne amoniak vo forme plynu, ktorý môže uniknúť do vzduchu. Čím dlhšie trvá premena z amónia na nitrát tým vyššie sú straty dusíka, keď močovina nebude zapracovaná do pôdy, Straty môžu byť až 15 % a viac.
Ktorá forma dusíka je vhodná pre neskoré hnojenie obilia?
K neskorému hnojeniu môže byť používaný rýchlo pôsobiaci dusičnanový dusík vo forme LAV, ako aj močovina. Dôležitú rolu hrá pri tom termín hnojenia. V čase vzniku klasov prežíva rastlina pšenice štádiá vývoja od EC 39 (úplne vyvinutý vlajkový list) do EC 55 (stred vzniku klasov) veľmi rýchlo. Neskorým hnojením do štádia vlajkového listu vo forme močoviny bude obsah proteínu pozitívne ovplyvnený. Keď sa hnojí v tom istom čase s LAV, ovplyvňuje táto dávka dusíka na základe rýchleho vplyvu nitrátu výnosy, ale tak isto zvyšuje aj obsah proteínu. Keď cielime viac na obsah proteinu, odporúča sa hnojenie s LAV krátko pred začiatkom vzniku klasov.
Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
Aby sme obiliu umožnili plynulý štart do vegetácie, je dôležité dodávať rýchlo účinné, vo vode rozpustné živiny. V tomto čase, keď teplota pôdy je ešte veľmi nízka, treba jednoznačne uprednostňovať dusičnanový dusík. Močovina pôsobí v tomto čase väčšinou veľmi neskoro a nekontrolovane.
´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
Zásadne dôjde k väčším stratám N-plynov po hnojení pri pH hodnotách nad 9. Karbonáty (uhlíkaté kyslé vápna) majú východiskovú pH hodnotu maximálne 7,5, to znamená, že tu by mohlo dôjsť k hnojeniu bezprostredne po hnojení s vápnom, bez toho, aby sme sa museli báť o stratu dusíka. Keď sa hnojenie s vápnom uskutočňuje s vápnom, ktoré sa vo vode rozpustí, a ktoré nie je viazané karbonátmi (pálené vápno, miešané vápno), malo by sa uskutočniť medzi hnojením s vápnom a hnojením s dusíkom spracovanie pôdy alebo by malo medzitým aspoň raz pršať.
Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Produkty L.A.T dostanete zásadne v súkromných poľnohospodárskych predajniach a v distribučných skladoch. Informujte sa u obchodníka, ktorému dôverujete!