UAN 30 N

30 precentné tekuté dusíkaté hnojivo. Polovicu účinnej látky obsahuje vo forme rýchlo účinného dusičnana amónneho, a druhú polovicu vo forme amidu dusíka (karbamid).
Pokyny na používanie: Tekuté dusíkaté hnojivá je možné používať len za takých poveternostných podmienok, ktoré podporujú rast rastlín. Je potrebné, aby sme sa vyhli silnému slnečnému žiareniu a vysokej teplote, tak môžeme zabrániť popáleniu listov.

UAN 30 N

  • Objemová hmotnosť: ρ 1300 kg/m3
  • Produkt ponúkame v nasledovných variantoch:
    • voľne
Informovať

Prehľad

  • Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
  • Ktorá forma dusíka je vhodná pre neskoré hnojenie obilia?
  • Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
  • ´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
  • Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
  • Sú N-Tester odporúčania vhodné pre každé N-hnojivo?
Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
V prípade silných dažďov hrajú podstatnú úlohu forma terénu a množstvo zrážok za časovú jednotku. Veľké množstvo vody vo veľmi krátkom čase, ktoré vedie na šikmých povrchoch k narušeniu najvyššej vrstvy pôdy, spôsobuje odplavovaním jemnej zeminy aspoň čiastočne aj odplavenie živín z pozemku. Na rovných povrchoch bez odplavovania hornej vrstvy oproti tomu sa nemusíme báť o stratu živín z predtým uskutočneného hnojenia. SDplavovanie do hlbších vrstiev pôdy sa uskutočňuje len na veľmi plytkých pôdach resp. v čase bez vegetácie.
Ktorá forma dusíka je vhodná pre neskoré hnojenie obilia?
K neskorému hnojeniu môže byť používaný rýchlo pôsobiaci dusičnanový dusík vo forme LAV, ako aj močovina. Dôležitú rolu hrá pri tom termín hnojenia. V čase vzniku klasov prežíva rastlina pšenice štádiá vývoja od EC 39 (úplne vyvinutý vlajkový list) do EC 55 (stred vzniku klasov) veľmi rýchlo. Neskorým hnojením do štádia vlajkového listu vo forme močoviny bude obsah proteínu pozitívne ovplyvnený. Keď sa hnojí v tom istom čase s LAV, ovplyvňuje táto dávka dusíka na základe rýchleho vplyvu nitrátu výnosy, ale tak isto zvyšuje aj obsah proteínu. Keď cielime viac na obsah proteinu, odporúča sa hnojenie s LAV krátko pred začiatkom vzniku klasov.
Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
Aby sme obiliu umožnili plynulý štart do vegetácie, je dôležité dodávať rýchlo účinné, vo vode rozpustné živiny. V tomto čase, keď teplota pôdy je ešte veľmi nízka, treba jednoznačne uprednostňovať dusičnanový dusík. Močovina pôsobí v tomto čase väčšinou veľmi neskoro a nekontrolovane.
´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
Zásadne dôjde k väčším stratám N-plynov po hnojení pri pH hodnotách nad 9. Karbonáty (uhlíkaté kyslé vápna) majú východiskovú pH hodnotu maximálne 7,5, to znamená, že tu by mohlo dôjsť k hnojeniu bezprostredne po hnojení s vápnom, bez toho, aby sme sa museli báť o stratu dusíka. Keď sa hnojenie s vápnom uskutočňuje s vápnom, ktoré sa vo vode rozpustí, a ktoré nie je viazané karbonátmi (pálené vápno, miešané vápno), malo by sa uskutočniť medzi hnojením s vápnom a hnojením s dusíkom spracovanie pôdy alebo by malo medzitým aspoň raz pršať.
Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Produkty L.A.T dostanete zásadne v súkromných poľnohospodárskych predajniach a v distribučných skladoch. Informujte sa u obchodníka, ktorému dôverujete!
Sú N-Tester odporúčania vhodné pre každé N-hnojivo?
N-tester sa používa cieľavedome v čase hnojenia porastov a neskorého hnojenia, a udáva aktuálne odporúčanie k hnojeniu dusíkom. Hnojenie musí byť uskutočnené bezprostredne po zistení potreby – preto sú vhodné len rýchlo pôsobiace hnojivá s obsahom dusičnanov, aby pokryli potrebu rastliny v tomto čase.