MOP 60 K

Draselná soľ s 60% je jednoduché draselné hnojivo s najvyšším obsahom účinných látok. Draslík obsahuje vo forme chloridu.
Pokyny na používanie: Používanie koncentrovanej draselnej soli umožňuje, aby sme počas osevného postupu jedenkrát dodali veľké množstvo draslíka, ak si to potreba draslíka na danej pôde vyžaduje. Granule draselnej soli sú hrubé a hranaté, a preto je obzvlášť dôležité, aby sme rozmetacie lopatky nastavili do správnej polohy.

MOP 60 K

  •              
  • Objemová hmotnosť: 1160 kg/m³
Informovať

Prehľad

  • Aké množstvá živín majú byť ideálne dodané v prípade repky na jeseň?
  • Aký vplyv má hnojivo s obsahom chloridov na výnos a kvalitu zemiakov?
  • Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Aké množstvá živín majú byť ideálne dodané v prípade repky na jeseň?
Pred nástupom zimy má repka v ideálnom prípade vyvinutý priemer koreňového kŕčka 1 cm a 10 až 12 listov. Porast odčerpá pritom 60 až 80 kg N/ha, v prípade veľmi bujného rastu viac než 100 kg/ha. Dusík pôdy, ktorý je k dispozícii väčšinou nestačí, aby pokryl túto potrebu, preto sa osvedčilo hnojenie na jeseň v množstve 40 až 60 kg N/ha. V porovnaní so samotným dusíkatým hnojením ukazujú NPK formy obsahujúce síru (15/15/15 +7SO3+Zn; 14/10/20 +10SO3) pri jesennom hnojení jasné výhody výnosu.
Aký vplyv má hnojivo s obsahom chloridov na výnos a kvalitu zemiakov?
Minerálne hnojivá bez chloridov značne zvýšia výnos a obsah škrobu zemiakov. Preto by mali byť škrobové a priemyselné zemiaky hnojené vo vegetačnom roku v každom prípade bez chloridov. Podľa nových poznatkov pôsobí (nie veľký) obsah chloridov v minerálnych hnojivách v prípade jedlých zemiakov len v nepatrnej miere nevýhodne na výnos, ba aj pozitívne na stálosť zemiakov pri varení a krájaní. Jedlé zemiaky môžeme preto hnojiť s COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn. Škrobové zemiaky ba mali bezpodmienečne obsahovať od chloridov oslobodený COMPLEX 15/5/18 +2,5MgO+25SO3+B+Zn.
Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Produkty L.A.T dostanete zásadne v súkromných poľnohospodárskych predajniach a v distribučných skladoch. Informujte sa u obchodníka, ktorému dôverujete!