Hnojivá firmy Borealis L.A.T sú skladované bez straty kvality – využite priaznivé možnosti skorého odberu

Výborná kvalita hnojív firmy Borealis L.A.T garantuje skladovanie počas aspoň šiestich mesiacov bez straty kvality. Garantujú to stále zlepšenia produkčného procesu a prísne kontroly kvality firmou Borealis L.A.T. Niekoľko dôležitých bodov ale musí byť dodržaných v sklade hnojív:

  • Hnojivá skladovať na suchom mieste
  • Chrániť hnojivá pred slnečným žiarením
  • Hnojivá vo vreciach vnútri maximálne v dvoch radoch, vonku len v jednom rade ukladať
  • Sklad hnojív chrániť pred vstupom neoprávnených osôb