Streubilder im Detail

Ktoré faktory ovplyvňujú kvalitu bodkového diagramu?

Keď hovoríme a kvalite bodkového sypania, rozumieme pod tým hlavne priečne rozdelenie hnojiva cez pracovnú šírku (vzdialenosť uličiek). Bodkový diagram obyčajného zariadenia na rozmetanie hnojiva s 2 kotúčmi vznikne prekrývaním vysypaného množstva hnojiva, t.j. zrnko hnojiva letí pri rozmetaní značne ďalej než je žiadaná pracovná šírka. Keď sa množstvá hnojív v oblasti prekrývania nedoplňujú v správnej miere, dôjde k nedostatočnému rozdeleniu a tým k chybám rozmetania. Nasledovné okolnosti ovplyvňujú priečne rozdelenie hnojiva:

  • Forma granule, veľkosť granule a špecifická hmotnosť hnojiva
  • Nastavenie zariadenia na rozmetanie hnojiva, stav lopatiek
  • Veterné pomery

Prilovaná močovina
NPK 15/15/15

Forma granule, veľkosť granule a špecifická hmotnosť

Podľa druhu hnojiva sa jednotlivé skupiny produktov líšia vo forme, veľkosti a hmotnosti. Rozlišujeme medzi prilovanými hnojivami (močovina), granulovanými hnojivami (LAV, NP a NPK hnojivá), kompaktné hnojivá /napr. chlorid draselný) alebo kryštalickými hnojivami (napr. síran amónny). Prilovaná močovina má s 670 kg/m3 značne menšiu špecifickú hmotnosť ako napríklad nejaké NPK hnojivo (15/15/15) s 1 100 kg/m3. Ťažké granule letia pri rozmrtaní oveľa ďalej, čo vedie k väčšej oblasti prekrytia a tým k lepšiemu priečnemu rozdeleniu. Jednotlivé formy granule (hladké a okrúhle, drsné a hranaté) sa správajú rôzne už pri vyhodení lopatou zariadenia, a preto musí byť každé zariadenie na rozmetanie hnojiva nastavené na vlastnosti granúl. Uznávaní výrobcovia hnojív preto poskytujú údaje o hodnotách nastavenia ich strojov. Keď sú zmiešané viaceré komponenty do jedného zmesného hnojiva, treba rátať s vysokým počtom chýb pri rozmetaní živín. Pre miešané hnojivá neexistujú hodnoty nastavenia.

Spoločné používanie krátkych a dlhých lopatiek nakladačiek na každom kotúči zvyšuje presnosť rozdeľovania

 

Nastavenie lopatiek nakladačiek , stav lopatiek na rozmetanie

Používaním krátky lopatiek nakladačiek (KS) a jednej dlhej lopatky (LS) na každom kotúči sa zvyšuje presnosť rozmetania, keďže tým dôjde k silnejšiemu pokrývaniu (obr.5). Pri dlhších lopatkách nakladačkách ostáva granula dlhšie na kotúči a je odhodená neskôr a v inom uhle. Viac sa zrýchľuje a preto letí aj ďalej. Lopatky nakladačky sú súčiastky podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu, ktoré sa časom opotrebujú. Keď ich nevymeníme včas, musíme počítať s chybami od 30 %.

Hoci rýchlosť odhodenia prilovanej močoviny je 4 krát väčšia v porovnaní s ťažším KAS (liadok vápenato amónny), bodový diagram je pri bočnom vetre značne horší.

Veterné pomery

Na základe rôznych špecifických hmotností granúl hnojiva letia tieto pri rovnakej rýchlosti odhodenia rozdielne ďaleko. Alebo opačne: ak chceme dosiahnuť s jednotlivými druhmi hnojiva tú istú diaľku vrhu, rôzne rýchlosti odhodenia sú potrebné. Podľa modelového pokusu FH Mannheim je NPK hnojivo so sypanou hmotnosťou 1,1 t/m3 zahodené rýchlosťou odhodenia 25 m/s pribl. 12 metrov (v obidvoch smeroch). Aby sme tú istú vzdialenosť dosiahli s prilovanou močovinou, potrebujeme rýchlosť odhodenia 100 m/s. Ľahšie hnojivá sú preto  viac vystavené vplyvu vetra v porovnaní s ťažšími zrnami hnojiva. Kým bodový diagram prilovaného tovaru v bočnom vetre sa silne posúva, diagram hnojív so špecifickou hmotnosťou viac ako 1 t/m3 ostáva relatívne konštantný aj v prípade vetra s rýchlosťou 3,5 m/s.

Záver

Moderné zariadenia na rozmetanie hnojív sú dnes v dôsledku nastaviteľných lopatiek nakladačiek resp. zmeny bodu naloženia hnojiva na kotúči nastaviteľné pre rôzne formy hnojiva a pracovnej šírky. Čím väčšie budú žiadané pracovné šírky, tým dôležitejší bude výber hnojiva. Len ťažké, veľké zrná môžu byť rovnomerne rozdelené aj v pracovnej šírke nad 12 m a pri prípadnom vplyvu vetra. Pozor: hranice pre exaktné rozdelenie živín sú dosiahnuté, keď okrúhle, hladké zrná a drsné, hranaté zrná sú rozmetané v jednom pracovnom procese!