Hľadám

hnojivo

obsahujúce

prvok

na výživu

plodiny

Hľadať
  • Štruktúra pôdy
  • Min. teplota
  • pH
  • Dažďové zrážky
  • Jarovizácia
  • Hustota rastlín
  • Hlĺbka sejby
Kľúčové fakty
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

Stredne citlivý

TE