Hľadám

hnojivo

obsahujúce

prvok

na výživu

plodiny

Hľadať

Použite správny produkt…

Borealis L.A.T ponúka jeden z najširších sortimentov vysokokvalitných hnojív. Mnohé formulácie s rôznymi kombináciami a pomermi medzi živinami (primárne, sekundárne a mikroživiny) spĺňajú všetky výživové potreby v každej kľúčovej etape rastu vašich plodín. Vďaka tomuto rozsiahlemu portfóliu nájdete vhodný a efektívny program na hnojenie bez ohľadu na výrobnú metódu a agronomický kontext. Sme odhodlaní vyrábať naše formulácie vysoko asimilovateľné, a to ako v pôde, tak aj pri aplikácii na listy. To znamená, že máte záruku efektívnej a účinnej výživy.
NÁŠ SORTIMENT GRANULOVANÝCH HNOJÍV POZOSTÁVA Z:
 • jednoduchých dusíkatých hnojív
 • hnojív s dusíkom a sírou
 • zložených NPK hnojív


Naše granulované hnojivá majú niekoľko výhod:

 • sú bohaté na dusičnanový dusík
 • sú vhodný rozpustný doplnok síry
 • obsahujú vysoko asimilovateľný fosfor
NÁŠ SORTIMENT ŠPECIÁLNYCH HNOJÍV POZOSTÁVA Z:
 • tekutých hnojív
 • vodorozpustných hnojív
 • skleníkových hnojív


Naše špeciálne hnojivá majú niekoľko výhod:

 • vysoká čistota a rozpustnosť
 • stabilná formulácia pre pohodlné skladovanie
 • jednoduché použitie a kompatibilita s väčšinou pesticídov
Dusičnanový dusík
Dusičnanový dusík
Synergia živín
Synergia živín
DUSIČNANOVÝ DUSÍK PRE ÚČINNOSŤ.
Všetky formy dusíka nie sú rovnaké alebo rovnako účinné. Z troch možných foriem (močovina, amoniak a dusičnan) dosahuje dusičnanový dusík najlepšie výsledky v plodinách.
DUSIČNANOVÝ DUSÍK JE PRE SVOJU VÝŽIVU PREFEROVANOU CHEMICKOU FORMOU RASTLÍN
Dusičnanová forma je priamo podobná, na rozdiel od foriem močoviny a amoniaku, ktoré musia prejsť mikrobiálnymi a fyzikálno-chemickými premenami v pôde predtým, než môžu byť absorbované rastlinami. Tieto transformácie závisia od teploty pôdy a vyžadujú čas, čo vedie k riziku deficitu živín pre rastliny. Okrem toho môže dôjsť k únikom dusíka počas transformácií, čo má negatívny vplyv na rast rastlín a škodí životnému prostrediu.
Výber hnojiva bohatého na dusičňanový dusík znamená zvoliť preferenčnú formu dusíka pre výživu rastlín. Je to priamo asimilovateľná forma, ktorá je k dispozícii bez ohľadu na teplotu pôdy a mikrobiálnu aktivitu. Všetky naše granulované hnojivá na pôdu sú bohaté na dusičňanový dusík. Výberom Borealis L.A.T si vyberáte efektívnosť.

Sortiment Borealis L.A.T zahŕňa niekoľko formulácií s kombináciou živín. Výber živín a ich zloženie podporujú naše skúsenosti v oblasti agronómie a výskumu synergie živín s cieľom zefektívniť výživu.


 • N+S: Doplnok dusíka a síry
 • NPK: Rôzne kombinácie, ktoré pokrývajú všetky potreby plodín
 • Špeciálne: Rozmanitosť vzorcov s hlavnými živinami a stopovými prvkami
N+S: KOMPLEMENTÁRNOSŤ MEDZI DUSÍKOM A SÍROU
Dusík a síra sú nevyhnutné pre syntézu bielkovín. Oba prvky sú povinné vytvoriť niekoľko základných aminokyselín a hrať úlohu pri aktivácii enzýmov a koenzýmov. Ako zložky chlorofylu, ich rozhodujúcou úlohou je rast a výťažok. Synergia medzi N a S je dobre známa. Absorpcia síry zlepšuje využívanie dusíka. Dynamika absorpcie síry obilninami je podobná absorpcii dusíka. To znamená, že síra sa musí aplikovať v rovnakom čase ako dusičnanový dusík. Synergia medzi N/S prostredníctvom kombinovaného použitia týchto dvoch prvkov výrazne zvyšuje obsah bielkovín v zrnách a tým aj kvalitu chleba vyrobeného z pšenice.
NPK: RÔZNE KOMBINÁCIE, KTORÉ POKRÝVAJÚ VŠETKY POTREBY PLODÍN
Pre vysoký výnos a kvalitu je potrebné, aby plodiny obsahovali dusík, fosfor a draslík. Sortiment výrobkov spoločnosti Borealis L.A.T COMPLEX a VARIO pokrýva tieto potreby použitím účinných a vysoko koncentrovaných foriem živín. Kompletná kompozícia sortimentov COMPLEX a VARIO pokrýva všetky výživové potreby hlavných plodín počas vegetatívneho cyklu. Na konci zimy, po dlhom období studeného a vlhkého počasia, je dostupnosť živín v pôdnom roztoku nízka. Hnojivá COMPLEX sú ideálne pre jarné hnojenie a poskytujú mladým rastlinám základné živiny.

Kompletná kompozícia ponúka cenné rastlinné výživné výhody tým, že využíva synergiu medzi živinami: hnojenie v kombinácii je účinnejšie ako v izolácii.


 • N + K: Absorpcia draslíka stimuluje absorpciu dusičnanových iónov a prenáša ich na listy.
 • P + K: Aplikácia v období obnovy podporuje zdravý vývoj a energiu.
 • P + N: Začiatočný efekt počas rastu. Ďalšie informácie o živinách: odkaz na živiny
ŠPECIÁLNE HNOJIVÁ: ROZMANITOSŤ VZORCOV S HLAVNÝMI ŽIVINAMI A STOPOVÝMI PRVKAMI
S rozsahom špeciálnych hnojív môžete pokryť všetky výživové potreby vašich plodín; rozmanitosť vzorcov s hlavnými živinami rieši potreby všetkých plodín v rôznych štádiách rastu tým, že využíva synergiu medzi prvkami.
NIEKOĽKO VZORCOV S RÔZNYMI KATEGÓRIAMI ŽIVÍN