Použite správny produkt…

Borealis L.A.T ponúka jeden z najširších sortimentov vysokokvalitných hnojív. Mnohé formulácie s rôznymi kombináciami a pomermi medzi živinami (primárne, sekundárne a mikroživiny) spĺňajú všetky výživové potreby v každej kľúčovej etape rastu vašich plodín. Vďaka tomuto rozsiahlemu portfóliu nájdete vhodný a efektívny program na hnojenie bez ohľadu na výrobnú metódu a agronomický kontext. Sme odhodlaní vyrábať naše formulácie vysoko asimilovateľné, a to ako v pôde, tak aj pri aplikácii na listy. To znamená, že máte záruku efektívnej a účinnej výživy.
NÁŠ SORTIMENT GRANULOVANÝCH HNOJÍV POZOSTÁVA Z:
 • jednoduchých dusíkatých hnojív
 • hnojív s dusíkom a sírou
 • zložených NPK hnojív


Naše granulované hnojivá majú niekoľko výhod:

 • sú bohaté na dusičnanový dusík
 • sú vhodný rozpustný doplnok síry
 • obsahujú vysoko asimilovateľný fosfor
Použite správny produkt… related desktop image Použite správny produkt… related tablet image Použite správny produkt… related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NÁŠ SORTIMENT ŠPECIÁLNYCH HNOJÍV POZOSTÁVA Z:
 • tekutých hnojív
 • vodorozpustných hnojív
 • skleníkových hnojív


Naše špeciálne hnojivá majú niekoľko výhod:

 • vysoká čistota a rozpustnosť
 • stabilná formulácia pre pohodlné skladovanie
 • jednoduché použitie a kompatibilita s väčšinou pesticídov
Použite správny produkt… related desktop image Použite správny produkt… related tablet image Použite správny produkt… related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Dusičnanový dusík
Dusičnanový dusík
Synergia živín
Synergia živín
DUSIČNANOVÝ DUSÍK PRE ÚČINNOSŤ.
Všetky formy dusíka nie sú rovnaké alebo rovnako účinné. Z troch možných foriem (močovina, amoniak a dusičnan) dosahuje dusičnanový dusík najlepšie výsledky v plodinách.
DUSIČNANOVÝ DUSÍK JE PRE SVOJU VÝŽIVU PREFEROVANOU CHEMICKOU FORMOU RASTLÍN
Dusičnanová forma je priamo podobná, na rozdiel od foriem močoviny a amoniaku, ktoré musia prejsť mikrobiálnymi a fyzikálno-chemickými premenami v pôde predtým, než môžu byť absorbované rastlinami. Tieto transformácie závisia od teploty pôdy a vyžadujú čas, čo vedie k riziku deficitu živín pre rastliny. Okrem toho môže dôjsť k únikom dusíka počas transformácií, čo má negatívny vplyv na rast rastlín a škodí životnému prostrediu.
Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Výber hnojiva bohatého na dusičňanový dusík znamená zvoliť preferenčnú formu dusíka pre výživu rastlín. Je to priamo asimilovateľná forma, ktorá je k dispozícii bez ohľadu na teplotu pôdy a mikrobiálnu aktivitu. Všetky naše granulované hnojivá na pôdu sú bohaté na dusičňanový dusík. Výberom Borealis L.A.T si vyberáte efektívnosť.
Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Sortiment Borealis L.A.T zahŕňa niekoľko formulácií s kombináciou živín. Výber živín a ich zloženie podporujú naše skúsenosti v oblasti agronómie a výskumu synergie živín s cieľom zefektívniť výživu.


 • N+S: Doplnok dusíka a síry
 • NPK: Rôzne kombinácie, ktoré pokrývajú všetky potreby plodín
 • Špeciálne: Rozmanitosť vzorcov s hlavnými živinami a stopovými prvkami
N+S: KOMPLEMENTÁRNOSŤ MEDZI DUSÍKOM A SÍROU
Dusík a síra sú nevyhnutné pre syntézu bielkovín. Oba prvky sú povinné vytvoriť niekoľko základných aminokyselín a hrať úlohu pri aktivácii enzýmov a koenzýmov. Ako zložky chlorofylu, ich rozhodujúcou úlohou je rast a výťažok. Synergia medzi N a S je dobre známa. Absorpcia síry zlepšuje využívanie dusíka. Dynamika absorpcie síry obilninami je podobná absorpcii dusíka. To znamená, že síra sa musí aplikovať v rovnakom čase ako dusičnanový dusík. Synergia medzi N/S prostredníctvom kombinovaného použitia týchto dvoch prvkov výrazne zvyšuje obsah bielkovín v zrnách a tým aj kvalitu chleba vyrobeného z pšenice.
Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NPK: RÔZNE KOMBINÁCIE, KTORÉ POKRÝVAJÚ VŠETKY POTREBY PLODÍN
Pre vysoký výnos a kvalitu je potrebné, aby plodiny obsahovali dusík, fosfor a draslík. Sortiment výrobkov spoločnosti Borealis L.A.T COMPLEX a VARIO pokrýva tieto potreby použitím účinných a vysoko koncentrovaných foriem živín. Kompletná kompozícia sortimentov COMPLEX a VARIO pokrýva všetky výživové potreby hlavných plodín počas vegetatívneho cyklu. Na konci zimy, po dlhom období studeného a vlhkého počasia, je dostupnosť živín v pôdnom roztoku nízka. Hnojivá COMPLEX sú ideálne pre jarné hnojenie a poskytujú mladým rastlinám základné živiny.
Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Kompletná kompozícia ponúka cenné rastlinné výživné výhody tým, že využíva synergiu medzi živinami: hnojenie v kombinácii je účinnejšie ako v izolácii.


 • N + K: Absorpcia draslíka stimuluje absorpciu dusičnanových iónov a prenáša ich na listy.
 • P + K: Aplikácia v období obnovy podporuje zdravý vývoj a energiu.
 • P + N: Začiatočný efekt počas rastu. Ďalšie informácie o živinách: odkaz na živiny
ŠPECIÁLNE HNOJIVÁ: ROZMANITOSŤ VZORCOV S HLAVNÝMI ŽIVINAMI A STOPOVÝMI PRVKAMI
S rozsahom špeciálnych hnojív môžete pokryť všetky výživové potreby vašich plodín; rozmanitosť vzorcov s hlavnými živinami rieši potreby všetkých plodín v rôznych štádiách rastu tým, že využíva synergiu medzi prvkami.
Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NIEKOĽKO VZORCOV S RÔZNYMI KATEGÓRIAMI ŽIVÍN
Synergia živín related desktop image Synergia živín related tablet image Synergia živín related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow