… efektívnym spôsobom

Hnojivá sú pre výrobu nevyhnutné, čím sa zvyšuje množstvo i kvalita tak, aby sa významne podieľali na príjmoch z poľnohospodárstva.
OPATRNOSŤ PRI MALÝCH SUMÁCH, ĽAHKOMYSEĽNOSŤ PRI VEĽKÝCH SUMÁCH
Opakované nepoužívanie PK hnojív a výber dusíkatých hnojív náchylných na straty prostredníctvom prchavosti amoniaku neznižujú náklady v dlhodobom horizonte. Výnos a kvalita sú nepriaznivo ovplyvnené, čo znižuje príjmy z poľnohospodárstva. Pravidelné a mierne hnojenie fosforom a draslíkom je oveľa nákladovo efektívnejšie ako kompenzácia zmeškaných aplikácií: vyžadujú sa menšie množstvá, zlepšuje sa odpoveď plodiny a zachová sa pôdny kapitál.
… efektívnym spôsobom related desktop image … efektívnym spôsobom related tablet image … efektívnym spôsobom related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Hnojenie P1K1 z hľadiska historického P0K0 vykazuje priemerný zisk 29 EUR/hektár ročne v porovnaní s úplným nepoužívaním P a K - teda P0K0.

Zisk je teda pozitívny a nezohľadňuje hodnotnú výhodu zachovania úrodnosti pôdy, ktorý sa pri tomto neberie do úvahy. Upozorňujeme tiež, že predložené údaje neobsahujú rok 2014, kedy bol zasiaty ľan. Pri zisku P1K1 v hodnote 734 EUR/hektár ľanu, priemer by bol 170 EUR/hektár.


• Straty spôsobené prchavými látkami sú často spojené s predávkovaním od 10 do 15 %, čo je ekonomicky škodlivé a nezodpovedné z hľadiska životného prostredia.

• Zlá fyzická kvalita alebo nesprávne nastavenie rozmetávača vedie k nerovnomernému rozdeleniu granúl, čo vedie k nedostatočnej výžive a tým k ovplyvneniu výťažku.

• Napokon, použitie zložených hnojív namiesto izolovaných živín poskytuje skutočný prínos pre výživu rastlín tým, že využíva synergiu medzi živinami. Hnojenie na konci zimy s hnojivom NPK+S optimalizuje náklady na rozširovanie, zatiaľ čo vysoká kvalita produktu optimalizuje samotné rozmetávanie.


Naše hnojivá zaručujú najvyššiu ziskovosť použitých jednotiek vďaka ich agronomickému výkonu, vynikajúcemu šíreniu a obmedzenému vplyvu na životné prostredie.

… efektívnym spôsobom related desktop image … efektívnym spôsobom related tablet image … efektívnym spôsobom related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
VÝBER TRVALO UDRŽATEĽNÉHO RIEŠENIA
Naše vysoko účinné riešenia výživy plodín ponúkajú poľnohospodárom presné a spoľahlivé prostriedky na zvýšenie poľnohospodárskej výroby ekologicky prijateľným spôsobom. Sme hlboko odhodlaní znižovať vplyv našich aktivít na životné prostredie a zamerať sa na bezpečnosť a vysoké štandardy našich výrobkov. Naše hnojivá poskytujú najlepšiu ekologickú rovnováhu: nízku prchavosť amoniaku a obmedzenú uhlíkovú stopu v porovnaní s hnojivami typu močoviny. Okrem toho sa vyrábajú v európskych zariadeniach, ktoré spĺňajú najprísnejšie technologické normy, najmä pokiaľ ide o spotrebu energie. Počas celého životného cyklu (od kolísky až po hrob) naše hnojivá prinášajú lepšiu environmentálnu výkonnosť. Na pozadí globalizovaných trhov ponúka nákup vstupov od európskeho výrobcu väčšiu bezpečnosť; miestny dodávateľ je zárukou spoľahlivosti a vynikajúcej kvality služieb.
… efektívnym spôsobom related desktop image … efektívnym spôsobom related tablet image … efektívnym spôsobom related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow