Hľadám

hnojivo

obsahujúce

prvok

na výživu

plodiny

Hľadať

… efektívnym spôsobom

Hnojivá sú pre výrobu nevyhnutné, čím sa zvyšuje množstvo i kvalita tak, aby sa významne podieľali na príjmoch z poľnohospodárstva.
OPATRNOSŤ PRI MALÝCH SUMÁCH, ĽAHKOMYSEĽNOSŤ PRI VEĽKÝCH SUMÁCH
Opakované nepoužívanie PK hnojív a výber dusíkatých hnojív náchylných na straty prostredníctvom prchavosti amoniaku neznižujú náklady v dlhodobom horizonte. Výnos a kvalita sú nepriaznivo ovplyvnené, čo znižuje príjmy z poľnohospodárstva. Pravidelné a mierne hnojenie fosforom a draslíkom je oveľa nákladovo efektívnejšie ako kompenzácia zmeškaných aplikácií: vyžadujú sa menšie množstvá, zlepšuje sa odpoveď plodiny a zachová sa pôdny kapitál.
Hnojenie P1K1 z hľadiska historického P0K0 vykazuje priemerný zisk 29 EUR/hektár ročne v porovnaní s úplným nepoužívaním P a K - teda P0K0.

Zisk je teda pozitívny a nezohľadňuje hodnotnú výhodu zachovania úrodnosti pôdy, ktorý sa pri tomto neberie do úvahy. Upozorňujeme tiež, že predložené údaje neobsahujú rok 2014, kedy bol zasiaty ľan. Pri zisku P1K1 v hodnote 734 EUR/hektár ľanu, priemer by bol 170 EUR/hektár.


• Straty spôsobené prchavými látkami sú často spojené s predávkovaním od 10 do 15 %, čo je ekonomicky škodlivé a nezodpovedné z hľadiska životného prostredia.

• Zlá fyzická kvalita alebo nesprávne nastavenie rozmetávača vedie k nerovnomernému rozdeleniu granúl, čo vedie k nedostatočnej výžive a tým k ovplyvneniu výťažku.

• Napokon, použitie zložených hnojív namiesto izolovaných živín poskytuje skutočný prínos pre výživu rastlín tým, že využíva synergiu medzi živinami. Hnojenie na konci zimy s hnojivom NPK+S optimalizuje náklady na rozširovanie, zatiaľ čo vysoká kvalita produktu optimalizuje samotné rozmetávanie.


Naše hnojivá zaručujú najvyššiu ziskovosť použitých jednotiek vďaka ich agronomickému výkonu, vynikajúcemu šíreniu a obmedzenému vplyvu na životné prostredie.

VÝBER TRVALO UDRŽATEĽNÉHO RIEŠENIA
Naše vysoko účinné riešenia výživy plodín ponúkajú poľnohospodárom presné a spoľahlivé prostriedky na zvýšenie poľnohospodárskej výroby ekologicky prijateľným spôsobom. Sme hlboko odhodlaní znižovať vplyv našich aktivít na životné prostredie a zamerať sa na bezpečnosť a vysoké štandardy našich výrobkov. Naše hnojivá poskytujú najlepšiu ekologickú rovnováhu: nízku prchavosť amoniaku a obmedzenú uhlíkovú stopu v porovnaní s hnojivami typu močoviny. Okrem toho sa vyrábajú v európskych zariadeniach, ktoré spĺňajú najprísnejšie technologické normy, najmä pokiaľ ide o spotrebu energie. Počas celého životného cyklu (od kolísky až po hrob) naše hnojivá prinášajú lepšiu environmentálnu výkonnosť. Na pozadí globalizovaných trhov ponúka nákup vstupov od európskeho výrobcu väčšiu bezpečnosť; miestny dodávateľ je zárukou spoľahlivosti a vynikajúcej kvality služieb.