Vysoko účinné hnojivá

Kvalitné hnojivá sa vyznačujú chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Forma dusíka je dôležitou chemickou vlastnosťou, kde dusičnan je najprínosnejší, pretože je najmenej kyslou formou dusíka (pH pôdy) a preferovaným zdrojom dusíka v plodinách. Stupeň rozpustnosti vo vode je tiež chemickou vlastnosťou. Fyzikálne vlastnosti granúl hnojiva sú dôležité pre presné rozmetávanie a homogénnu distribúciu živín na poli.

Vysoko účinné hnojivá related desktop image Vysoko účinné hnojivá related tablet image Vysoko účinné hnojivá related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow