… v správnom čase

Pre účinnú výživu rastlín musia byť živiny k dispozícii v správnom čase. To znamená potrebu živín v rozpustnej forme, na pokrytie dopytu v správny čas. Inými slovami, živiny musia byť k dispozícii vždy keď je po nich dopyt! Zodpovedajúca aplikácia hnojív s potrebami rastlín je kľúčovým faktorom úspechu pri zvyšovaní účinnosti hnojív.
ROZDELENIE APLIKÁCIE DUSÍKA
Prispôsobenie dostupnosti dusíka presne podľa aktuálnych potrieb rastlín a skutočnej dodávky živín v pôde maximalizuje výnosnosť, minimalizuje vplyv na životné prostredie a optimalizuje zisk. Rozdelená aplikácia je najlepšou poľnohospodárskou praxou za väčšiny podmienok. Hnojivá, ktoré ponúkajú predvídateľné uvoľňovanie dusíka dostupného v rastlinách, ako máme v našom portfóliu, sú najvhodnejšie z hľadiska rozdelenej aplikácie. Okrem toho sa spoločnosť Borealis L.A.T zaoberá distribúciou nástroja na riadenie obsahu dusíka N-Pilot®, ktorý pomáha poľnohospodárovi merať potreby dusíka rastlín, aby mohli náležite upraviť aplikáciu dusíka v hnojivách a aplikovať ho, keď ho plodina potrebuje. Hnojivá na báze dusičnanov a nástroj na riadenie hnojenia N-Pilot® sú našimi riešeniami pre váš úspech.
… v správnom čase related desktop image … v správnom čase related tablet image … v správnom čase related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
APLIKÁCIA NA KONCI ZIMY
Aplikácia hnojív počas doby spotreby je potrebná pri vysokom absorpčnom koeficiente. To platí najmä pre fosforečné hnojivá. Aby sa eliminovalo riziko retrogradácie fosfátov (insolubilizácia) alebo vylúhovania (dusičnany, sírany a draslík), je nevyhnutné, aby sa živiny aplikovali práve vtedy, keď sú potrebné. V období obnovy na konci zimy, po dlhom období studeného a vlhkého počasia, je dostupnosť živín v pôde najnižšia, pričom potreby sú najvyššie. Pridanie hnojiva je rozhodujúce, pretože pôda môže poskytnúť len obmedzené množstvo: organická hmota nie je mineralizovaná pred dosiahnutím určitej teploty. Okrem toho, zásoby z pôdy sú v priebehu obdobia rastu nedostatočné. Počas predĺženia stonky pšenica potrebuje 1 kg P2O5 na hektár za deň a viac ako 1,5 kgN/ha/deň! Hnojenie na konci zimy s hnojivom NPK+S optimalizuje náklady na rozširovanie, zatiaľ čo vysoká kvalita produktu optimalizuje samotné rozmetávanie. Rozmetávanie hnojív NPK na začiatku obdobia rastu umožňuje rýchly vegetatívny vývoj pre dlhodobé zaručenie výnosnosti a kvality. Aplikácia NPK na jar tiež pomáha chrániť úrodnosť pôdy.
MAXIMALIZÁCIA ÚČINKU POSLEDNEJ APLIKÁCIE DUSÍKA
V máji a júni, pri poslednej aplikácii dusíka na konci predĺženia stonky, chov a poveternostné podmienky neumožňujú vždy dosiahnuť maximálne využitie hnojív. Riziko prchavosti sa zvyšuje, ak nie sú zrážky dostatočné, pod 10 mm, počas troch dní po roztiahnutí. Dusičnanová forma nie je citlivá na straty prchavým prúdom amoniaku a ľahšie sa vstrebáva priamo. Dusičnan amónny je bohatý na dusičnanový dusík, vďaka čomu je formou, ktorá má byť uprednostňovaná najmä pri poslednej aplikácii. To potvrdzujú mnohé poľné pokusy: o 0,3 percent viac bielkovín s dusičnanom amónnym v porovnaní s močovinou, dlhodobá štúdia (zdroj ADA/UNIFA) s rotáciou repky, pšenice a jačmeňa. o 0,5 % viac bielkovín v priemere s dusičnanom amónnym v porovnaní s roztokom dusíka, skúšky DEFRA v rokoch 2003 až 2005 v Spojenom kráľovstve.