Pozorne si preverte odosielateľa

Podvodníci rozposielajú klamlivé e-maily a pokúšajú sa získať neoprávnený prístup k informáciám

Cieľom tejto informácie je upozorniť vás na potenciálne pokusy podvodníkov o manipuláciu s informáciami za účelom je profitovania z finančných transakcií. E-mailová komunikácia korešpondenčných strán je napodobňovaná s cieľom prístupu ku platobným informáciám.


Vždy si veľmi pozorne skontrolujte správnost adresy domény odosielateľa. Podvodníci používajú veľmi sofistikované spôsoby falšovania adries. Jediná pravá adresa domény spoločnosti Borealis je: @borealisgroup.com a @lat-news.com (iba pre informačný bulletin)


Aby ste sa vyhli škode spôsobenej podvodnými e-mailami, dodržiavajte nasledujúce osvedčené postupy:

  • Pred odpovedaním na e-mail skontrolujte totožnosť odosielateľa
  • Nesťahujte a neotvárajte prílohy a neklikajte na odkazy v e-maile, o ktorých nemáte istotu, že sú pravé a ak máte podozrenie, že môžu byť falošné
  • Neodpovedajte na textové správy ani na e-maily so žiadosťami o poskytnutie citlivých osobných informácií, pokiaľ si neoveríte, že pochádzajú od spoločnosti Borealis.
  • Neoznamujte žiadne súkromné informácie.
  • Ak dostanete podozrivý e-mail, odosielateľa by ste mali zablokovať a takýto e-mail odstrániť, aby sa zabránilo ďalším pokusom.
  • Poraďte sa s vašim oddelením IT o akýchkoľvek pokusoch o podvod


Spoločnosť Borealis berie zabezpečenie informácií veľmi vážne a žiada vás, aby ste boli ostražití a tak zabránili podvodom.

V prípade ak dostanete akékoľvek podozrivé e-maily zo sfalšovanej adresy domény, ktorá sa podobá na adresu spoločnosti Borealis, okamžite o tom informujte svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Borealis.