Kedy nadobudne účinnosť nové nariadenie o produktoch na hnojenie (EÚ) 2019/1009?

Nariadenie o produktoch na hnojenie (EU) 2019/1009 platí od 16. júla 2022, predchádzajúca EK 2003/2003 platila do 15. júla, prechodné obdobie nie je definované. Všetky výrobky uvedené na trh pred 16. júlom však môžu byť obchodované podľa ES 2003/2003 bez časového obmedzenia.


Čo sa stane so „starými“ produktami?


Týka sa to produktov, ktoré môžete mať na sklade so „starým“ označením, ale aj výrobcovia môžu naďalej uvádzať hnojivá na trh ako hnojivá ES podľa ES 2003/2003, ktoré sú vyrobené pred 16. júlom. Borealis L.A.T bude čo najskôr predávať hnojivá podľa nového nariadenia (EU) 2019/1009, ale časť skladovaného materiálu bude obchodovaná podľa EC 2003/2003 na niekoľko týždňov alebo mesiacov, aby sa predišlo plytvaniu už existujúceho obalového materiálu. 


Zostaňte informovaní pravidelným sledovaním našich produktových stránok na

https://www.borealis-lat.com/sk/sk/product-category/granulovane-hnojiva-1

Kedy nadobudne účinnosť nové nariadenie o produktoch na hnojenie (EÚ) 2019/1009? related desktop image Kedy nadobudne účinnosť nové nariadenie o produktoch na hnojenie (EÚ) 2019/1009? related tablet image Kedy nadobudne účinnosť nové nariadenie o produktoch na hnojenie (EÚ) 2019/1009? related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow