Prvé jarné hnojenie dusíkom

Prvá dávka je nevyhnutná pre vytvorenie listovej ružice a podporuje nasadenie listov a neskôr aj kvetov vo vegetačnom vrchole. Okrem tvorby kvetných pukov na postranných výhonoch podporuje aj rast hlavného výhonu, jeho výšku a vetvenie.


V dôsledku nízkych teplôt pôdy nie je možné počítať s významným prísunom N z pôdy.  Aby sme rastline umožnili rýchly nástup vegetovania odporúča sa použiť nitrátový dusík. Dodatočná dávka S podporuje využiteľnosť N a zlepšuje výnos.


V akej dávke je treba hnojiť?

Málo zapojené porasty s menej ako 6 listami vyžadujú vyššiu dávku dusíka. V každom prípade ale platí, že v dusík kombinácii so sírou prináša u repky vyššie výnosy ako hnojenie len dusíkom. 


Veľkosť dávky N na začiatku vegetácie sa riadi stavom porastu po prezimovaní. Porast s  30 rastlinami/m², ktoré vytvorili až 12 listov s priemerom krčka 15 mm prijali už  100 – 130 kg N/ha, zatiaľ čo rastliny s 8 listami a priemerom krčka 10mm prijali  cca 40–50 kg N/ha.

U slabo vyvinutých porastov by mala byť dávka N podstatne vyššia ako pri druhej dávke 80 až 100 kg N/ha. Dobre vyvinuté porasty by mali dostať štartovaciu dávku min. 50–70 kg N/ha.


Prvé jarné hnojenie dusíkom related desktop image Prvé jarné hnojenie dusíkom related tablet image Prvé jarné hnojenie dusíkom related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow