Výhody liadku pri druhom prihnojení kukurice!

V závislosti od dátumu výsevu a poveternostných podmienok sa kukurica v súčasnosti nachádza v štádiu  3-4 listov. Dusík formou NAC 27 N môže byť aplikovaný kedykoľvek.

Na rozdiel od ostatných obilnín nemusí byť koreňový systém kukurice plno rozvinutý. Za určitých podmienok môže byť hnojenie dusíkom aplikované v jednej dávke pred plečkovaním a v následnéj dávke kultiváciou.

 

Odporúčame vykonať hnojenie dusíkom až do štádia 4-5 listov. Následné dávky už nezvyšujú výťažok, ale predstavujú riziko zlyhania zariadenia v dôsledku poškodenia rastlín.

 

Poľné pokusy ukázali, že NAC 27 N je účinný aj pri veľmi skorej poslednej aplikácii. Kukurica na zrno, ktorá bola hnojená močovinou (a jej stabilizovanými formami), často vykazuje mierne vyššiu vlhkosť zrna pri zbere v dôsledku oneskoreného pôsobenia amidického N.

 

Grafika: NAC 27 N je účinnejší ako močovina (testy hnojenia Borealis L.A.T 2018, Dolné Rakúsko a Štajersko).

Výhody liadku pri druhom prihnojení kukurice! related desktop image Výhody liadku pri druhom prihnojení kukurice! related tablet image Výhody liadku pri druhom prihnojení kukurice! related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow