Etika

Náš záväzok podnikať na základe vysokých etických štandardoch je pevne zakorenený v kľúčových hodnotách spoločnosti, ktorými sú: zodpovednosť, rešpekt, prekonávanie hraníc a očakávaní, a "Nimblicity™" – čo vo voľnom preklade znamená byť pohotový a používať zdravý úsudok pri organizovaní každodenných pracovných a podnikateľských aktivít. Spomenutými hodnotami sa riadi všetko, čo robíme.


Od všetkých zamestnancov očakávame:


  • Prebratie zodpovednosti za svoje činy a za dodržiavanie najvyšších štandardov etického správania za každých okolností.
  • Rešpektovanie dôležitosti dodržiavania etických zásad, ľudských práv a rozmanitosti vo firme, medzi našimi obchodnými partnermi a vo všetkých komunitách, v ktorých pôsobíme.
  • Prekročenie hraníc a očakávaní , ktoré stanovujú zákony a predpisy, s cieľom dosiahnutia ešte vyšších štandardov obchodného správania.
  • Byť pohotový a používať zdravý úsudok "Nimblicity™", chopiť sa príležitostí na dosiahnutie výnimočnosti v podnikateľskom správaní.


Náš záväzok k etike sa netýka len našich vlastných zamestnancov. Sprostredkovatelia, dodávatelia, subdodávatelia a distribútori sú povinní dodržiavať vysoké etické princípy, ktoré sú spísané v Zásadách etiky spoločnosti Borealis a sú neoddeliteľnou súčasťou našich zmlúv. Zásady etiky spoločnosti Borealis pokrývajú širokú škálu tém vrátane noriem ľudských práv, návodov, ako riešiť konflikty záujmov, ako sa vyhnúť úplatkárstvu, ako aj všeobecné zásady o konkurenčnom správaní firmy na jej zamestnancov na trhu. Tieto pokyny sú k dispozícii na stiahnutie v rôznych jazykoch. Viac informácií o etike nájdete na webovej stránke našej skupiny Borealis Group. 

Etika related desktop image Etika related tablet image Etika related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow