Hľadám

hnojivo

obsahujúce

prvok

na výživu

plodiny

Hľadať

Etika

Náš záväzok podnikať na základe vysokých etických štandardoch je pevne zakorenený v kľúčových hodnotách spoločnosti, ktorými sú: zodpovednosť, rešpekt, prekonávanie hraníc a očakávaní, a "Nimblicity™" – čo vo voľnom preklade znamená byť pohotový a používať zdravý úsudok pri organizovaní každodenných pracovných a podnikateľských aktivít. Spomenutými hodnotami sa riadi všetko, čo robíme.


Od všetkých zamestnancov očakávame:


  • Prebratie zodpovednosti za svoje činy a za dodržiavanie najvyšších štandardov etického správania za každých okolností.
  • Rešpektovanie dôležitosti dodržiavania etických zásad, ľudských práv a rozmanitosti vo firme, medzi našimi obchodnými partnermi a vo všetkých komunitách, v ktorých pôsobíme.
  • Prekročenie hraníc a očakávaní , ktoré stanovujú zákony a predpisy, s cieľom dosiahnutia ešte vyšších štandardov obchodného správania.
  • Byť pohotový a používať zdravý úsudok "Nimblicity™", chopiť sa príležitostí na dosiahnutie výnimočnosti v podnikateľskom správaní.


Náš záväzok k etike sa netýka len našich vlastných zamestnancov. Sprostredkovatelia, dodávatelia, subdodávatelia a distribútori sú povinní dodržiavať vysoké etické princípy, ktoré sú spísané v Zásadách etiky spoločnosti Borealis a sú neoddeliteľnou súčasťou našich zmlúv. Zásady etiky spoločnosti Borealis pokrývajú širokú škálu tém vrátane noriem ľudských práv, návodov, ako riešiť konflikty záujmov, ako sa vyhnúť úplatkárstvu, ako aj všeobecné zásady o konkurenčnom správaní firmy na jej zamestnancov na trhu. Tieto pokyny sú k dispozícii na stiahnutie v rôznych jazykoch. Viac informácií o etike nájdete na webovej stránke našej skupiny Borealis Group.