Priamo dostupný dusík (DAN)

Hnojivá s priamo dostupným dusíkom - "DAN" (Directly Available Nitrogen) na báze dusičnanov a amoniaku kombinujú výhody dvoch najjednoduchších foriem reaktívneho dusíka, ktoré sú priamo dostupné pre rastliny. Podpora tohto účinného zdroja dusíka na výživu rastlín je iniciatívou spoločnosti Fertilizers Europe a s podporou spoločnosti Borealis L.A.T hnojivá DAN pomáhajú poľnohospodárom a konečným zákazníkom zvýšiť vstupy pre výrobu potravín a i elektrickej energie - ekologickejšie a efektívnejšie.


Stiahnite si brožúru o hnojivách s priamo dostupným dusíkom - "DAN" v rôznych jazykoch tu.