KVALITA & DOZOR NAD VÝROBKAMI

SYSTÉM RIADENIA KVALITY & CERTIFIKÁTY

V spoločnosti Borealis sme plne presvedčení, že kvalita a spokojnosť zákazníkov sú zodpovednosťou všetkých zamestnancov. Zaväzujeme sa k vysokej kvalite procesov podnikateľských aktivít. Náš rozvinutý systém riadenia kvality podporuje dosahovanie najprísnejších štandardov. Oddelenie kvality je zodpovedné za prevádzku integrovaného systému na správu dokumentov a certifikátov. Zabezpečuje prístupnosť, pravidelné kontroly a aktualizáciu všetkých dokumentov. Zmeny sa vykonávajú prostredníctvom formálneho schvaľovacieho procesu. Sídlo a výrobné lokality spoločnosti Borealis spĺňajú požiadavky noriem ISO9001, ISO14001 a ISO50001. V súvislosti s aplikáciou produktu alebo zákonnými požiadavkami je spoločnosť Borealis Linz certifikovaná podľa noriem OHSAS18001 a FAMI QS.


Ako člen medzinárodnej organizácie Fertilizers Europe je spoločnosť Borealis plne zaviazaná dodržovať pravidlá programu Fertilizers Europe "Product Stewardship Program" pre výrobcov hnojív prostredníctvom "Fertilizers Europe Product Stewardship Program Certification". Program špecifikuje operácie osvedčených postupov pre riadenie ochrany zdravia, životného prostredia a bezpečnosti pri práci, pri získavaní primárnych surovín, pri výrobe, skladovaní i preprave hnojív. Zahŕňa tak celý reťazec - od výroby hnojív až po ich aplikáciu poľnohospodárom. Vzťahuje sa na minerálne hnojivá, ale i na už spomenuté suroviny a medziprodukty. "Product Stewardship Program" pre výrobcov hnojív patrí k programom najvyššej úrovne, ktoré vytvorilo Medzinárodné združenie priemyselných hnojív (International Fertilizer Industry Association). Dodržiavanie jeho pravidiel je overované pravidelnými auditmi tretích strán, ktoré organizuje organizácia Fertilizers Europe.


Ak sa chcete dozvedieť viac o našom prístupe ku kvalite a stiahnuť naše certifikáty, kliknite sem.

KVALITA & DOZOR NAD VÝROBKAMI related desktop image KVALITA & DOZOR NAD VÝROBKAMI related tablet image KVALITA & DOZOR NAD VÝROBKAMI related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow