Kariéra

Veríme, že dobré pracovné podmienky, silný tímový duch a podpora osobnostného rozvoja sú predpokladom spokojnosti a zaangažovanosti zamestnancov. Radi zamestnávame ľudí rozličného pôvodu, pretože veríme, že rozmanitosť je dôležitou zložkou nášho úspechu.
Pracujte pre nás
Pracujte pre nás
Kariérny a osobnostný rozvoj
Kariérny a osobnostný rozvoj
AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY V Borealis L.A.T
AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY V Borealis L.A.T

Sme presvedčení, že so zaangažovanými zamestnancami môžeme lepšie vyhovieť potrebám našich zákazníkov, nakoľko práve správni zamestnanci sú kľúčom k úspechu na trhu. Snažíme sa načúvať potrebám našich zamestnancov (napríklad prostredníctvom prieskumov mienky). Všeobecne kladieme dôraz na motiváciu, tímovú spoluprácu a blaho našich kolegov. Naša personálna politika je postavený na štyroch pilieroch:


• Angažujeme sa v rôznych smeroch

• Pracujeme spoločne

• Konáme zodpovedne

• Generujeme pridanú hodnotu


Očakávame, že naši zamestnanci samy od seba prichádzajú s novými nápadmi a riešeniami. Sme jeden veľký tím, skladajúci sa z unikátnych ľudí z rôznych prostredí, ktorí spolu úzko spolupracujú, usilujú sa o dosiahnutie ambicióznych cieľov a sú neustále vo vzájomnej interakcii. Taktiež zdôrazňujeme dôležitú úlohu komunikácie a povzbudzujeme našich zamestnancov, aby si pravidelne vymieňali konštruktívnu spätnú väzbu. Všetky naše kroky sú založené na zodpovednosti. Takto podnikáme, zaobchádzame so zamestnancami a správame sa v prostredí, v ktorom žijeme. Spolu vytvárame hodnotu pre našich zákazníkov, okolitú spoločnosť, jeden pre druhého...

V spoločnosti Borealis L.A.T sa staráme o rozvoj našich zamestnancov a venujeme pozornosť špeciálnu pozornosť novým zamestnancom. Na ich zaučenie máme pripravený špeciálny školiaci program, ktorý priblíži nováčikom naše aktivity, stratégie, hodnoty a pracovný štýl. Začlenenie nových zamestnancov do tímu je pre nás tiež nesmierne dôležité. V neposlednom rade máme dobre navrhnutý proces oceňovania na základe dosiahnutých výsledkov. Naši manažéri sú vyškolení, aby tím a jednotlivcov nie len viedli, ale i inšpirovali a aby pomáhali zamestnancom dosiahnuť dohodnuté ciele.
V spoločnosti Borealis L.A.T hľadáme talentovaných a motivovaných ľudí, ktorí s nami chcú dosiahnuť ambiciózne ciele a stať sa členmi nášho tímu. Všetky aktuálne ponuky môžete nájsť kliknutím tu. Tešíme sa na Váš životopis a žiadosť o niektorú z otvorených pracovných pozícií!