COMPLEX 14/10/20 +10SO3

Îngrăşământ complex adecvat pentru solurile cu rezerve de fosfați dar cu conţinut redus de potasiu şi sulf. Raport de 1:2 intre Fosfor si Potasiu. Conţinut ridicat de Fosfor solubil (>80%).
Indicaţii de utilizare: Recomandat tuturor culturilor agricole şi horticole cu cerinţe ridicate de Potasiu si Sulf.

COMPLEX 14/10/20 +10SO3

 •                
 • Dimensiunea granulelor: 3,1-3,9 mm
 • Greutatea specifica: 1050 kg/m³
 • Origine:
  • Linz
Cereri pentru produse

Prezentare generala

 • În cazul ploilor abundente sau imediat după fertilizarea cu îngrăşăminte cu azot, există riscul levigării acestora în sol?
 • Ce formă de azot este recomandată pentru prima fertilizare în primăvară la cereale?
 • Cu cantitate de îngrăşăminte ar trebui aplicată pentru fertilizarea în toamnă a rapiţei?
 • Ce cantitate de sulf necesită rapiţa?
 • În cazul porumbului este mai eficientă încorporarea îngrăşăminteşor sau aplicarea pe suprafaţa solului?
 • Ce interval de timp trebuie păstrat între o aplicarea amendamentelor calcaroase şi o fertilizare minerală cu azot?
 • Ce cantitate de fosfor trebuie aplicată pentru porumb?
 • Cât de solubil este în apă fosfatul în cazul L.A.T NPK?
 • De unde pot cumpăra îngrăşăminte L.A.T?
 • Ce formulă de NP/NPK este recomandată în cazul gunoiului de grajd bovin?
 • Ce formulă de NP/NPK este recomandată în cazul gunoiului de grajd porcin?
 • Ce formulă de NP/NPK este recomandată în cazul gunoiului de grajd de pui?
În cazul ploilor abundente sau imediat după fertilizarea cu îngrăşăminte cu azot, există riscul levigării acestora în sol?
În cazul ploilor abundente este foarte importantă forma terenului precum şi cantitatea de precipitaţii căzute pe unitatea de timp şi suprafaţă. Cantităţile mari de precipitații acumulate în perioade scurte de timp, conduc la eroziunea stratului superior pe terenurile înclinate, producând spălarea solului şi a unor cantităţi de nutrienţi din sol. Dacă suprafeţele sunt plane nu este cazul să vă temeţi de o spălare a nutrienţilor aflaţi la suprafaţă. Levigarea are loc numai în cazul solurilor superficiale.
Ce formă de azot este recomandată pentru prima fertilizare în primăvară la cereale?
Pentru a asigura un start rapid al cerealelor în vegetaţie, este important să se fertilizeze cu îngrăşămonte cu efect rapid şi solubilitate mare. În acel moment, în care temperatura solului este încă foarte scăzută, azotatului de amoniu din NAC îi este conferit un avans clar. Ureea în acest caz acţionează lent şi necontrolat.
Cu cantitate de îngrăşăminte ar trebui aplicată pentru fertilizarea în toamnă a rapiţei?
Inainte de iernat, rapiţa ar trebui sa aibă în mod ideal un diametru al coletului de 1 cm şi 10 până la 12 frunze. În acest caz cultura deja a luat 60 pânş la 80 kg N/ha, iar în cursul unei dezvoltări mai mult de 100 kg N/ha. Azotul disponibil în sol nu este de cele mai multe ori suficient pentru a acoperi această necesitate, de aceea este necesară o fertilizare de 40-60 kg N/ha în toamnă. Comparativ cu o fertilizarea cu azot, formulele NPK cu conţinut de sulf (15/15/15 +7SO3+Zn; 14/10/20 +10SO3), evidenţiază în mod clar fertilizarea din toamnă.
Ce cantitate de sulf necesită rapiţa?
Pentru o producţie de 4 t/ha se utilizează 32 kg S/ha, în timp ce întreaga plantă preia la acest randament 56kg S/ha. Deoarece în atmosferă nu există sulf suficient iar mineralizarea sulfului are loc foarte greu (de la o temperatură a solului de 12 grade), este necesară o fertilizare cu sulf în cantitate de 30-40 kg S/ha.
În cazul porumbului este mai eficientă încorporarea îngrăşăminteşor sau aplicarea pe suprafaţa solului?
La această întrebare nu se poate răspunde în general cu "da" sau "nu". Cert este faptul că pe soluri foarte grele, argiloase, care se încălzesc în primăvară foarte încet, respectiv în ani cu temperaturi scăzute în mai şi în iunie, sau pe soluri sărace în P, încorporarea oferă beneficii de randament. În zonele călduroase sau ani cu o cu primăveri călduroase, sau în cazul solurilor cu o bună furnizare de P nu se observă de obicei nicio diferenţă în randament. In cazul în care nu se realizează o încorporare a fertilizanţilor, porumbul prezintă adesea un sistem radicular secundar dezvoltat. În anii cu veri uscate, Culturile cu sistem radicular dezvoltat pot folosi mai eficient apa freatică rezultând producţii mai mari.
Ce interval de timp trebuie păstrat între o aplicarea amendamentelor calcaroase şi o fertilizare minerală cu azot?
Practic apar pierderi semnificative de azot gazos după o fertilizare la valori ale Ph-ului peste 9. Carbonaţii (carbonatul de calciu) au valori iniţiale ale Ph-ului de maxim 7,5. În acest caz se poate realiza o fertilizare imediat după calcifiere, fără pierderi de azot. În cazul aplicării de amendamentehidrosolubile, cu carbonat de calciu trebuie să se realizeze o lucrare de încorporare în sol.
Ce cantitate de fosfor trebuie aplicată pentru porumb?
Testele efectuate în ultimii ani au arătat, ca o fertilizare cu fosfat în limita pierderilor în urma recoltării, aduce un randament optim. În plus, cantitatile de P fertilizate suplimentar au adus creşteri de producţie foarte mici. La un randament de porumb boabe de 11 t/ha, a fost nevoie de o fertilizare cu fosfat în cantitate de 80-90 kg P2O5/ha.
Cât de solubil este în apă fosfatul în cazul L.A.T NPK?
80% din conţinutul de fosfor din NP şi NPK provine din Linz şi este hidrosolubil fiind astfel eficient rapid si sigur.
De unde pot cumpăra îngrăşăminte L.A.T?
Produsele L.A.T pot fi găsite în reţeaua de distribuţie Borealis L.A.T şi la partenerii noştrii. Prezentaţi-vă la comerciantul în care aveţi încredere!
Ce formulă de NP/NPK este recomandată în cazul gunoiului de grajd bovin?
Deoarece gunoiul de grajd bovin contine fosfat în cantitate scăzută, dar conţine mult potasiu, cea mai bună alegere este un îngrăşământ NP de tipul 18/25 sau 20/20.
Ce formulă de NP/NPK este recomandată în cazul gunoiului de grajd porcin?
Gunoiul de grajd porcin conţine aceeaşi cantitate de fosfat şi potasiu, 3,5kgm³. Dacă porumbul se fertilizează înainte de însămânţare cu ca.20 kg/m³ gunoi de grajd, atunci un îngrăşământ NPK cu N precum 20/8/8 sau 21/7/7 reprezintă un conţinut optim de nutrienţi.
Ce formulă de NP/NPK este recomandată în cazul gunoiului de grajd de pui?
Gunoiul de grajd de pui este un îngrăşământ cu conţinut mai mare de P prin conţinutul de 5 kg/m³ fosfat şi 3 kg/m³ potasiu. Formule sărace în P precum 14/10/20 sau 24/10 (prin aprovizionarea cu potasiu respectiv fertilizare balansată cu potasiu) reprezintă suplimentarea nutriţională corespunzătoare.