UREA 46 N

Ureea este un îngrăşământ de tip prilled ce are un conţinut ridicat de azot 46 % azot amidic folosit pentru aproape toate tipurile de culturi și soluri. Prin încorporarea în sol a ureei se reduc pierderile de amoniac. Ureea are un conţinut de N de 46 % şi de aceea este foarte eficientă. Utilizată corect, acesta este o sursă rentabilă şi ieftină de azot.
Indicaţii de utilizare: Ureea se aplică atât prin împrăştiere la sol, cât şi in timpul vegetației, dar nu se aplică localizat sau concomitent cu semănatul deoarece amoniacul care rezultă prin hidroliza are efecte vătămătoare asupra germenilor sau plantelor tinere. De aceea, în general se recomandă încorporarea îngrăşământului, pierderile scăzând cu adâncimea de încorporare.

UREA 46 N

 •                    
 • Dimensiunea granulelor: 1,6-2,4 mm
 • Greutatea specifica: 705 kg/m³
 • Origine:
  • Linz
Cereri pentru produse

Prezentare generala

 • În cazul ploilor abundente sau imediat după fertilizarea cu îngrăşăminte cu azot, există riscul levigării acestora în sol?
 • Cât de mari sunt pierderile de azot în cazul în care după o aplicare a îngrăşămintelor cu azot ureic nu cad precipitatii?
 • Ce tip de îngrăşământ pe bază de azot este recomandat pentru aplicarea târzie a îngrăşămintelor la cereale?
 • Ce formă de azot este recomandată pentru prima fertilizare în primăvară la cereale?
 • Ce interval de timp trebuie păstrat între o aplicarea amendamentelor calcaroase şi o fertilizare minerală cu azot?
 • De unde pot cumpăra îngrăşăminte L.A.T?
În cazul ploilor abundente sau imediat după fertilizarea cu îngrăşăminte cu azot, există riscul levigării acestora în sol?
În cazul ploilor abundente este foarte importantă forma terenului precum şi cantitatea de precipitaţii căzute pe unitatea de timp şi suprafaţă. Cantităţile mari de precipitații acumulate în perioade scurte de timp, conduc la eroziunea stratului superior pe terenurile înclinate, producând spălarea solului şi a unor cantităţi de nutrienţi din sol. Dacă suprafeţele sunt plane nu este cazul să vă temeţi de o spălare a nutrienţilor aflaţi la suprafaţă. Levigarea are loc numai în cazul solurilor superficiale.
Cât de mari sunt pierderile de azot în cazul în care după o aplicare a îngrăşămintelor cu azot ureic nu cad precipitatii?
Ureea este transformată în termen de câteva zile cu ajutorul enzimei urează in amoniac şi în continuare în nitrat. Conversia în nitrat se desfasoară în condiţii de sol cald şi umed mult mai rapid decât în condiţii de sol uscat şi rece. Atât în cazul amonificarii şi nitrificării se produce amoniac gazos care poate să se evapore în aer. Cu cât mai mult durează conversia din amoniac în nitrat, cu atât mai crescute sunt pierderile de azot, dacă ureea nu este încorporată în sol. Pierderile pot fi de 15% sau mai mult.
Ce tip de îngrăşământ pe bază de azot este recomandat pentru aplicarea târzie a îngrăşămintelor la cereale?
Pentru fertilizarea târzie se recomandă aplicarea de azot cu efect rapid sub formă de NAC sau se poate folosi uree. În timpul alungirii paiului planta de grâu este în curs de dezvoltare de la faza de creștere CE 39 (Vexillum pe deplin dezvoltat) la CE, 55(mijlocul alungirii) foarte repede. Aplicarea târzie a ureei influenţează pozitiv conținutului de proteine.Cu toate acestea, aplicarea NAC este chiar mai eficientă pentru recoltă şi conţinutul de proteine. În cazul în care numai proteinele trebuie influențate este recomandat aplicarea de NAC inainte de alungirea paiului.
Ce formă de azot este recomandată pentru prima fertilizare în primăvară la cereale?
Pentru a asigura un start rapid al cerealelor în vegetaţie, este important să se fertilizeze cu îngrăşămonte cu efect rapid şi solubilitate mare. În acel moment, în care temperatura solului este încă foarte scăzută, azotatului de amoniu din NAC îi este conferit un avans clar. Ureea în acest caz acţionează lent şi necontrolat.
Ce interval de timp trebuie păstrat între o aplicarea amendamentelor calcaroase şi o fertilizare minerală cu azot?
Practic apar pierderi semnificative de azot gazos după o fertilizare la valori ale Ph-ului peste 9. Carbonaţii (carbonatul de calciu) au valori iniţiale ale Ph-ului de maxim 7,5. În acest caz se poate realiza o fertilizare imediat după calcifiere, fără pierderi de azot. În cazul aplicării de amendamentehidrosolubile, cu carbonat de calciu trebuie să se realizeze o lucrare de încorporare în sol.
De unde pot cumpăra îngrăşăminte L.A.T?
Produsele L.A.T pot fi găsite în reţeaua de distribuţie Borealis L.A.T şi la partenerii noştrii. Prezentaţi-vă la comerciantul în care aveţi încredere!