Micronutrients

Bor

Borul este elemental implicat direct în dezvoltarea creșterea noilor celule. Rolul cel mai important este acela de a mentine fertiliatea plantelor la nivel maxim. Este un element cu rol vital in multe culturi.

Cupru

Cuprul este parte componentă a enzimelor și rol catalizator in procesul de formare a carbohidraților și metabolismul azotului. 

Fier

Fierul are rol în sinteza clorofilei și este parte importantă a procesului enzimatic. Are rol multiplu și este implicat în transferal si transportul de energie. Deficienșele de fier pot apărea pe solurile cu pH ridicat.

Mangan

Manganul este catalizatorul sintezei clorofilei și are rolul de suport în dinamica azotului în plantă. Acest element are mobilitate redusă în plantă iar deficiențele pot apărea mai întâi pe frunzele tinere.

Molibden

Rolul molibdenului este de suport al absorpției Azotului și Fosforului. Rolul său este esential în procesul de fixare a azotului la leguminoase. Solurile acide pot cauza deficient de molibden.

Zinc

Zincul este activator al unui mare număr de enzime și are rol direct în procesul de formare a  clorofilei, dezvoltarea plantelor, regulator de creștere și sinteza proteinelor. În caz de deficient pot apărea deficiente pe frunzele tinere.