• Textura solului
  crop soil texture
  Soluri cu textură mijlocie, fară băltiri,bine drenate și aerate
 • Temperatură minimă
  crop temperature icon
  6 °C
 • pH
  Orz de primăvară crop pH value
  Toleranță pentru soluri ușor acide până la soluri ușor alcaline; pH optim: 7,0
 • Precipitații
  Orz de primăvară crop rainfall value
  240mm
 • Vernalizare
  Orz de primăvară crop vernalisation
  -
 • Densitatea plantelor
  crop density
  În funcție de perioadă și soi, 300-400 semințe/m²
 • Adâncimea de însămânțare
  crop seeding depth
  2-4 cm
Orzoaică de primăvară
Orzoaica de primăvară preferă solurile argiloase fără deteriorări structurale, echilibrat în elemente nutritive și cu o bună capacitate de reținere a apei în timpul primăverii. În cazul solurilor mai ușoare, trebuie avut în vedere rezerva de nutriției și regimul de precipitații . Cu toate acestea, orzoaica de primăvară este foarte eficientă din punct de vedere al consumului de apă și poate realiza producții corespunzătoare chiar și în zonele mai secetoase. Trebuie urmărite mai ales metodele de cultivare cu conservarea apei și soirile adaptate. Neavând cerințe față de lungimea zilei dezvoltarea culturii de orzoaică nu este influențată de acest factor. Datorită perioadei scurte de vegetație și cerințelor modeste față de suma gradelor(1200°C) până la maturizare, poate fi luată în considerare pentru cultivare la altitudini mai mari în zone agricole mai puțin favorabile . Orzoaica de primăvară oferă cele mai bune productivități în soluri bune, cu reacție neutră. Aciditatea, deficitul de calcar al solului, precum și cultivarea în condiții de umiditate reduc productivitatea.
Factori cheie
 • Fertilizarea la orzoaica de bere se realizează cu o singură doză de îngrășământ tip NPK.
 • Fracționarea N-ului pentru orzoaica furajeră în cazul estimării unor producții mari
 • Asigurați necesarul de fosfor în faza de înfrățire
 • Amendarea cu calcar este crucială în cazul solurilor cu pH redus.
Informații Generale
Informații Generale
Cerințe nutritive
Cerințe nutritive
Fertilizare
Fertilizare
-
La cultivarea orzoaicei de primăvară se face distincție între orzoaica furajeră și cea de malț. Cerințele față de elemente nutritive sunt diferite, drept urmare si fertilizare culturii de orzoaicăse diferențiază în funcție de destinația culturii. În timp ce boabele întregi și concentrația mare de proteine sunt importante pentru orzoaica furajeră, pentru cea utilizată la producerea berii se caută cea mai redusă concentrație de proteine și o capacitate de germinare foarte bună pentru obțininerea malțului. În funcție de intensitatea fertilizării,trebuie luată în considerare capacitatea de adaptare a soiului . Măsurile adecvate pentru protejarea plantelor sunt esențiale pentru obținerea unei productivități ridicate.
Orz de primăvară related desktop image Orz de primăvară related tablet image Orz de primăvară related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Cerințele față de nutriție
Fertilizarea cu N a orzoaicei este de importanță capitală. Orzoaica de primăvară are nevoie de o cantitate adecvată de azot pentru creșterea vegetativă. Datorită dezvoltării rapide specifice din timpul primăverii comparativ cu cerealele de toamnă, toate elementele nutritive trebuie puse la dispoziție într-un interval scurt. Elementele nutritive cu dizolvare rapidă din îngrășămintele complexe și aplicarea chiar înaintea cultivării s-au dovedit a fi de succes. Fosforul influențează înfrățirea și este utilizat pentru obținerea densității optime a culturii (scop:550 - 800 de spice/m2), fiind un element foarte important pentru productivitate. În condiții de secetă și în cazul unui sol ușor, trebuie asigurată o cantitate suficientă de mangan pe perioada înfrățirii. Orzoaica de primăvară este deosebit de sensibilă la aceste condiții. Trebuie asigurată o cantitate optimă de oxid de calciu pentru o structură bună și o reacție cât mai neutră posibilă a solului, fără efect de acidificare Amendarea cu calciu trebuie făcută dacă este posibil înainte de a introduce cultura de orzoaică în rotație .
Cantități necesare și absorbite de orzoaica de primăvară

Element

Absorbție

(Unitate / t producție)

Îndepărtare

(Unitate / t producție)

Sensibilitatea față de deficiență

N

18

15

Foarte sensibil

P2O5

7

6.5

Foarte sensibil

K2O

12

5.5

Foarte sensibil

MgO

1.6

1.3

Sensibil

SO3

3.5

2.9

Sensibil

TE

Mangan: 400-500 g/ha

Tabelul indică consumul și absorbția la tona de boabe recoltate de orzoaică de primăvară. Astfel, orzoaica de primăvară necesită în primul rând îngrășăminte cu azot, fosfor și potasiu. Cu toate acestea, sulful, magneziul și mai ales manganul sunt importante pentru o dezvoltare corespunzătoare. Exemplu: O recoltă de boabe de orzoaică de primăvară de 6 t/ha absoarbe până la 108 kg N/ha. Dacă este extrasă din sol o anumită cantitate de azot (de exemplu 30 kg N/ha), trebuie adăugate 80 kg N/ha cu ajutorul îngrășămintelor. Prin recoltare, se vor elimina din sol 90 kg N/ha .
Fertilizarea orzoaicei de primăvară depinde de destinația culturii Orzoaica de primăvară are nevoie de concentrarea elementelor nutritive până la apariția spicelor. Producerea de orzoaică pentru malț este orientată, în primul rând, către boabele bine dezvoltate, dar concentrația de proteine trebuie păstrată la un nivel redus. Întreaga fertilizare pentru orzoaica de malț se face înainte de cultivare Întreaga cantitate de azot pentru orzoaica de primăvară pentru malț poate fi aplicată înaintea cultivării. Necesitatea maximă de elemente nutritive se manifestă în prima fază a dezvoltării și, din acest motiv, împărțirea cantității este utilă doar în cazul estimării unei productivități mari. Fosforul și potasiul sunt aplicate direct ca îngrășământ tip NPK, ca fertilizare de toamnă sau de primăvară. Amendarea cu calcar pentru pregătirea solului trebuie făcută toamna sau, cel mai târziu, primăvara, înaintea cultivării orzoaicei de primăvară. Cantitatea de 1.000 kg/ha CaO – preferabil sub formă de carbonat de calciu pentru o neutralizare mai bună a acizilor este considerată o recomandare generală corectă Parametrii productivității pentru orzoaica de primăvară: număr de plante/m² numărul de radicele în spic pe plantă numărul de boabe/spice MMB ( masa a 1000 de boabe). O producție bună este rezultatul corelației dintre densitatea plantelor, o înfrățire optimă și spice bine dezvoltate. Răsărirea plantelor este influențată, în primul rând, de umiditatea și temperatura solului. Datorită perioadei vegetative scurte, înfrățirea trebuie să se producă rapid;o cantitate suficientă de fosfor trebuie să fie accesibilă plantelor în această fază. Azotul în formă nitrică, este necesar pentru creșterea vegetativă și dezvoltarea spicelor. Formele de N cu acțiune lentă (uree, îngrășăminte cu N- stabilizat) împiedică gestionarea flexibilă a culturii.
Orz de primăvară related desktop image Orz de primăvară related tablet image Orz de primăvară related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Prima aplicare

Prima aplicare image

A doua aplicare

A doua aplicare image

 image

 image

Prima aplicare

Orzoaica pentru malț: o singură doză cu întreaga cantitate de elemente nutritive înaintea cultivării Orzoaica pentru malț are nevoie de elementele nutritive concentrate la începutul perioadei de dezvoltare. De aceea, fertilizarea înaintea însămânțării s-a dovedit de succes. Întreaga cantitate de elemente nutritive poate fi aplicată într-o singură doză. Cantitatea necesară de azot diferă în funcție de cantitatea existentă în sol și de absorbția orzoaicei; această cantitate corespunde cu aproximativ 80 kg N/ha. Cantitatea depinde, de asemenea, de concentrația de humus din sol; la solurile cu concentrație mare de humus este necesară o cantitate mai mică. Prin aplicarea unui îngrășământ tip NPK, toate elementele nutritive principale sunt furnizate direct la începutul dezvoltării vegetative. În această perioadă scurtă de creștere dintre martie și iunie, carențele de elemente nutritive vor provoca pierderi considerabile de productivitate. În caz de secetă, aplicarea a 2 l/ha de sulfat de mangan sau de azotat cu mangan în formă lichidă în timpul înfrățirii asigură menținerea potențialului de producție.

A doua aplicare

Orzoaica furajeră: o doză suplimentară de azot după înfrățire Pentru buna dezvoltare a orzoaicei furajere cu estimarea unei productivități foarte mari, o fertilizare suplimentară cu 30-40 kg de N/ha cu acțiune rapidă este necesară la finalul înfrățirii. Această doză hrănește spicele, dar o supradoză crește concentrația de proteine - lucru dorit pentru orzoaica furajeră. Regulă generală: pentru orzoaica furajeră, aplicați 2/3 din cantitatea de elemente nutritive în prima doză și 1/3 în a doua doză.