Împrăștiere precisă

Împrăștiere de precizie

Conform „Teoriei minimului”, toate elementele nutrtive trebuie să fie disponibile în proporții adecvate. Prin urmare, o distribuție omogenă a elementelor nutritive este esențială pentru eficiența sporită a utilizării și pentru producții ridicate. Numai îngrășămintele tip COMPLEX care conțin toți nutrienții în fiecare granulă pot asigura cea mai bună distribuție a elementelor nutritive pe parcelă și astfel maximizează productivitatea.  

Împrăștiere precisă related desktop image Împrăștiere precisă related tablet image Împrăștiere precisă related mobile image
Grafic: Douăzeci și trei de loturi experimentale cu diferite culturi din Germania, Austria, Belgia, Danemarca și Franța (1988-1992) arată producții mai mari cu îngrășăminte tip COMPLEX comparativ cu amestecuri. În medie, s-a obținut un spor de producție cu 400 kg pe hectar mai mare cu îngrășămintele tip COMPLEX. Ref.: E. Schöningh, Limburgerhof, BASF, 1993
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Spre deosebire de îngrăşămintele mixte/amestecate, îngrășămintele COMPLEX nu se autosortează atunci când sunt depozitate, transportate pe câmp și împrăștiate. Autosortarea cauzează o împrăștiere neuniformă și diferențe de fertilizare. Diferența poate varia până la 30-40% în amestecuri cu proprietăți fizice diferite. Împrăștierea neregulată este evidențiată prin benzi alternative de culoare deschisă și închisă în parcelă, ceea ce duce la pierderi de producție. În plus, îngrășământul complex facilitează o distribuție mai densă (mai multe granule per plantă) pe teren în comparație cu fertilizarea cu îngrășăminte obișnuite sau amestecuri în vrac.

Împrăștiere precisă related desktop image Împrăștiere precisă related tablet image Împrăștiere precisă related mobile image
Pentru a viziona animația, vă rugăm să faceți clic pe imagine
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Distribuția uniformă depinde de aplicarea egală a îngrășământului de la nivelul discului și suprapunerea dintre cele două treceri (dus și întors) a granulelor de îngrășământ.

Pentru a testa regularitatea împrăștierii îngrășământului este măsurată doza de îngrășământ împrăștiată pe distanța de proiectare și este trasată o curbă care reprezintă profilul de împrăștiere. Regularitatea împrăștierii este exprimată cu ajutorul coeficientului de variație (CV), care cuantifică abaterea medie a dozelor aplicate față de doza medie și este calculată sub forma unui procent. Conform standardului european 13739, CV este definit ca fiind raportul dintre abaterea standard și distribuția totală medie.

Cu cât valoarea CV este mai mică, cu atât distribuția este mai bună. Calitatea distribuţiei îngrăşămintelor este exprimată după cum urmează:

    Un CV între 0% şi 10% este bunUn CV între 10% şi 15% este mediuUn CV peste 15% este slab
Azot
Azot
Distribuţia fosforului
Distribuţia fosforului
Proprietăţi fizice
Proprietăţi fizice
Reglarea dispozitivului de împrăștiere
Reglarea dispozitivului de împrăștiere
Azot

Împrăștierea neuniformă poate avea consecințe grave. Acest lucru este vizibil prin apariția unor dungi sau valuri, care indică o supradozare sau subdozare de 30%. Împrăștierea inegală și imprecisă a îngrășămintelor duce la deficiențe nutriționale ale plantelor și, astfel, la reducerea productivități și a conținutului de proteine. Fertilizarea excesivă provoacă pierderi economice și crește riscul pierderilor de azot în mod neproductiv.

Reglarea dispozitivului de împrăștiere related desktop image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related tablet image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Distribuiri inegale de azot

Este o presupunere falsă că o împrăștierea neuniformă poate fi uniformizată pe câmp. Producțiile mai mari asigurate de o cantitate mai mare de îngrășăminte nu echilibrează producțiile mai mici rezultate în urma utilizării unei cantități mai mici de îngrășământ, din cauza aplatizării curbei doză-răspuns. Acest lucru este valabil la orice nivel al producției și la culturile fără daune.  

Reglarea dispozitivului de împrăștiere related desktop image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related tablet image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Ilustrarea câștigurilor și pierderilor ca urmare a fertilizării excesive sau insuficiente față de fertilizarea specificată (200 kg N/ha). Curba doză-răspuns se aplatizează; prin urmare, pierderile de producție (roşu) sunt întotdeauna mai mari decât câştigurile (verde).  

Reglarea dispozitivului de împrăștiere related desktop image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related tablet image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Distribuţia fosforului

Fosforul nu este mobil în sol, ceea ce înseamnă că rămâne la locul unde a căzut după împrăștiere. În consecință, rădăcinile trebuie să crească spre locul unde granulele de îngrășământ s-au dizolvat, pentru a ajunge la fosforul aplicat. Numai îngrăşămintele COMPLEX pot fi distribuite în mod omogen şi pot facilita o distribuţie densă a fosforului.

Chiar dacă se realizează o distribuție egală a diferiților compuși într-un amestec, distribuția fosforului în câmp este mai bună cu îngrășămintele tip COMPLEX, așa cum se vede și în exemplul de mai jos.  

Distribuția elementelor nutritive cu îngrășămintele COMPLEX NPK este mai bună, chiar dacă amestecurile în vrac nu se autosortează în timpul manipulării, transportului și împrăștierii. Fiecare dintre cele cinci granule complexe conţine fosfor, dar numai una în amestec. Aceasta înseamnă că, în cazul fertilizării cu 300 kg COMPLEX 20/10/8 pe hectar, distanța medie dintre fosforul aplicat este de 4,6 cm, în timp ce distanța dintre granulele DAP într-un amestec este de 10,3 cm.  

Reglarea dispozitivului de împrăștiere related desktop image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related tablet image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Distribuția fosforului cu COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn este mult mai densă decât cea a îngrășămintelor tip DAP sau TSP. Fertilizarea cu 100 kg de P2O5 pe hectar amplasează 10,4 granule COMPLEX pe dm2 la o distanță medie de 3,1 cm, în timp ce la DAP numai 3,4 granule la o distanță medie de 5,4 cm sunt plasate pe dm2.

Reglarea dispozitivului de împrăștiere related desktop image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related tablet image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Proprietățile fizice ale granulelor de îngrășământ

Calitatățile fizice excelente sunt esențiale pentru împrăștierea de precizie. Borealis L.A.T este dedicat furnizării celui mai ridicat nivel de calitate.  

Proprietățile fizice ale îngrășămintelor granulate au un impact semnificativ asupra tiparului de împrăștiere, influențând comportamentul granulelor în dispozitivul de împrăștiere și în timpul împrăștierii. Este important ca aceste proprietăți să nu se modifice în timpul depozitării.  

Uniformitatea și precizia de împrăștiere depind direct de calitatea îngrășământului. În special atunci când este aplicat prin difuzie cu ajutorul dispozitivelor de împrăștiere cu lățimi de lucru mari, îngrășământul trebuie să aibă caracteristici fizice clar definite și consecvente.

Împrăștierea granulelor cuprinde mai multe etape:

    Coborârea îngrășămintelor în recipientul de alimentareCapturarea îngrășămintelor de către lameDeplasarea îngrășămintelor de-a lungul lameiÎmprăștierea îngrășămintelor la un anumit unghi și la o anumită vitezăTraiectoria balistică a granulelor îngrășămintelor

În fiecare dintre aceste cinci procese, caracteristicile fizice ale îngrășămintelor joacă un rol major.

CRITERIILE FIZICE

Toate proprietățile fizice ale îngrășămintelor granulate oferite de Borealis L.A.T sunt optimizate pentru a le proteja în timpul depozitării și pentru a asigura o împrăștiere precisă și uniformă.  

Sintagma calitate fizică cuprinde multe calități care au un impact asupra împrăștierii: densitate, sfericitate, duritate, diametru mediu, distribuția dimensiunilor granulelor, proporția de praf, rezistența la reabsorbția umidității.  

Astfel, calitatea fizică este o cerință esențială!

Borealis L.A.T garantează calități fizice superioare și constante pentru întreaga noastră gamă de produse.

Reglarea dispozitivului de împrăștiere related desktop image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related tablet image Reglarea dispozitivului de împrăștiere related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Setările dispozitivului de împrăștiere
Pentru a asigura o împrăștiere precisă și astfel distribuția uniformă, pentru o fertilizare eficientă este esențial să reglați corect dispozitivul de împrăștiere. Gama de îngrășăminte de la Borealis L.A.T este adaptată pentru dispozitivele de împrăștiere fabricate de principalii producători.
De asemenea, sunt furnizate informații despre originea produsului.  
Pe saci sunt indicate informații care specifică proveniența, din bazele de date ale producătorului (înainte de numărul lotului):
    „GP” pentru Borealis Grandpuits „GQ” pentru Borealis Grand-Quevilly „OTT” pentru Borealis Ottmarsheim „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz” pentru Borealis Linz
Rețineți, fabrica este indicată și pe documentele care însoțesc produsul.
DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE SULKY

http://fertitest.sulky-burel.com/register

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE KUHN

https://streutabellen.rauch-community.de/kuhntabelle/?lang=49 

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE AMAZONE

https://amazone.de/de-de/service-support/fuer-landwirte-lohnunternehmer-und-kommunen/duengeservice/online-duengeservice-/online-duengeservice-72824

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE RAUCH

https://streutabellen.rauch-community.de/streutabelle/index.php

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE BOGBALE

http://www.bogballe-charts.com/index.asp

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE KVERNELAND

https://www.kvernelandspreadingcharts.com/kverneland/advice/2/ 

DISPOZITIVE DE ÎMPRĂȘTIERE VICON

https://viconspreadingcharts.com/vicon/advice/1/