Evitați pierderile de azot

Evitați pierderile de azot

Creșterea eficienței utilizării azotului (NUE) poate fi realizată prin utilizarea produsului potrivit și a combinației corecte de elemente nutritive, fertilizând la momentul potrivit și evitând pierderile de nutrienți. Azotul este un element foarte mobil și poate fi pierdut prin mai multe căi. Pierderile în aer au loc sub formă de volatilizare, iar pierderile în orizonturile mai adânci ale solului și apa freatică au loc sub formă de levigare. Ambele căi provoacă pierderi economice și, în plus, probleme de mediu. Pierderile de azot sunt influențate de forma azotului (nitrat, amoniu sau uree), precum și de proprietățile solului (pH, textură, temperatură, umiditate, capacitate de schimb cationic, materie organică) și de gestionarea fertilizării (calendarul și doza).  

Volatilizare

Volatilizarea amoniacului este procesul prin care amoniul (NH4+) se transformă în amoniac (NH3) gazos și este eliberat în atmosferă. Se produce la suprafața solului din amoniac, uree sau dejecții .

Pierderea de azot prin volatilizarea amoniacului este strâns legată de condițiile din sol (pH, capacitate de schimb cationic, porozitate, conținut de apă etc.) și condițiile meteorologice locale (ploi, temperatură, viteza vântului, umiditatea atmosferică etc.). Compoziția chimică a îngrășământului mineral (uree și amoniac) și forma fizică (lichid sau solid) sunt parametri importanți care determină volatilizarea amoniacului.

Procesele fizice şi chimice implicate:

    Cantitatea de amoniu (NH4) din solPrezenţa NH4 la suprafaţa solului. Transferul de amoniac în straturi de sol mai profunde reduce volatilizarea (de exemplu, încorporarea îngrășămintelor în sol).Proprietățile fizice și chimice ale solului, cum ar fi pH-ul, temperatura și capacitatea de schimb cationic (CEC). Hidroliza ureei crește temporar pH-ul solului și astfel volatilizarea amoniacului.Transferul în atmosferă depinde în principal de viteza vântului
Evitați pierderile de azot related desktop image Evitați pierderile de azot related tablet image Evitați pierderile de azot related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Forma azotului este importantă

Volatilizarea poate afecta toate îngrășămintele care conțin uree și amoniu. Uree şi soluţia de azotul lichid (UAN) sunt foarte sensibile la volatilizarea amoniacului. Acest lucru este cauzat de faptul că hidroliza ureei în amoniu determină o creştere temporară a pH-ului solului şi, prin urmare, pierderi mari de NH3 chiar şi în cazul solurilor acide.  

Volatilizarea amoniacului afectează negativ mediul și eficiența îngrășămintelor utilizate. Prin urmare, este important să selectați forma corectă de azot. Îngrășămintele care conțin nitrat, ca cele de la Borealis L.A.T, sunt mai eficiente.

Evitați pierderile de azot related desktop image Evitați pierderile de azot related tablet image Evitați pierderile de azot related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Levigarea (calendarul şi doza)

ESTIMAREA NECESARULUI DE AZOT

Necesarul de azot al plantei depinde de specie, varietate şi producţia scontată. Fertilizarea adaptată aduce un echilibru între necesarul de azot a culturilor, pe de o parte, respectiv disponibilitatea azotului din sol pe de altă parte. Fertilizarea cu azot este necesară atunci când disponibilul din sol nu satisface necesarul culturilor.  

Pentru o fertilizare eficientă a plantelor, nutrienții trebuie să fie disponibili atunci când necesarul culturii este ridicat. Aplicarea îngrășământului în funcție de necesarul plantelor reprezintă factorul cheie pentru succesul creșterii eficienței fertilizării.

Asigurarea disponibilității azotului și elementelor nutritive în sol conform cu necesitățile plantelor maximizează productivitatea și minimizează impactul asupra mediului și optimizează profitul. Aplicarea fracționată a azotului este cea mai bună practică agricolă în majoritatea cazurilor. Borealis L.A.T oferă îngrășăminte cu o eliberare previzibilă de azot disponibil pentru plante, care facilitează utilizarea eficientă. În plus, Borealis L.A.T a dezvoltat și distribuie instrumentul de gestionare a azotului N-Pilot® care îi ajută pe fermieri să evalueze necesarul de azot a culturilor, pentru a ajusta corespunzător fertilizarea. Îngrășămintele pe bază de azotat și N-Pilot® sunt soluțiile noastre pentru succesul dvs.

Calendarul şi doza

Aplicarea îngrășămintelor în timpul sezonului de creștere cu solubilitate ridicată pentru plante este necesară pentru facilitarea utilizării eficiente a nutrienților. Pentru a elimina riscul de fixare a fosforului, de levigare a azotului, sulfului și potasiului, este esențial ca nutrienții să fie aplicați exact atunci când sunt necesari.

După o perioadă de iarnă rece și umedă, disponibilitatea nutrienților în sol este scăzută, în timp ce nevoile culturilor sunt ridicate. Fertilizarea este crucială, deoarece solul poate oferi doar o cantitate limitată de nutrienți atunci când mineralizarea materiei organice este lentă la temperaturi scăzute.  

În timpul alungirii tulpinii, grâul absoarbe până la 1 kg de P2O5 pe hectar, pe zi și peste 1,5 kg N/ha/zi! Fertilizarea cu îngrășământ NPK la începutul perioadei de creştere permite creșterea vegetativă rapidă, pentru a garanta producția şi calitatea

Aplicarea dozei corecte este esenţială pentru eficienţă.

Instrumentele noastre și serviciile digitale vă ajută să calculați doza corectă, maximizând eficiența economică.

    NutriGuide® calculează necesarul de elemente nutritive a culturilor și identifică cele mai potrivite îngrășăminte. NutriGuide® poate fi, de asemenea, utilizat pentru a găsi cele mai bune produse pentru o întreagă rotație a culturilor și echilibrează fertilizarea cu fosfor și potasiu cu compensarea cantității îndepărtate cu producția.  N-Pilot® evaluează necesarul de fertilizare cu azot pe baza absorbției de azot în câmp. O astfel de evaluare în câmp, ajustează fertilizarea cu N conform necearului real.  

O fertilizare integrată și optimizată cu nutrienți ia în considerare elementele din sol, materia organică, fixarea azotului biologic și reziduurile culturii.