... la momentul potrivit

Pentru fertilizarea eficientă a plantelor, elementele nutritive trebuie să fie disponibile la momentul oportun. Aceasta înseamnă că elementele nutritive sunt necesare în formă solubilă, pentru a satisface nevoia la momentul potrivit. Cu alte cuvinte, elementele nutritive trebuie să fie furnizate ori de câte ori se simte nevoia! Aplicarea îngrășământului în funcție de nevoile plantelor reprezintă cheia succesului pentru sporirea eficienței fertilizării.
APLICARE FRACȚIONATĂ A ÎNGRĂȘĂMINTELOR CU AZOT
Asigurarea disponibilității azotului și elementelor nutritive în sol conform cu necesitățile plantelor maximizează productivitatea și minimizează impactul asupra mediului și optimizează profitul. Aplicarea fracționată este cea mai bună practică agricolă în cele mai multe dintre condiții. Îngrășămintele care oferă o eliberare predictibilă a azotului asimilabil pentru plante, precum cele din portofoliul nostru, sunt cele mai potrivite pentru aplicarea fracționată. În plus, compania Borealis L.A.T este implicată în distribuția instrumentului de gestionare a azotului N-Pilot® care ajută fermierii să măsoare necesarul de azot al plantelor pentru a adapta în mod corespunzător aplicările de îngrășământ cu azot, punându-l la dispoziție atunci când este necesar pentru culturi. Îngrășămintele pe bază de azotat și instrumentul de gestionare a azotului N-Pilot® sunt soluțiile noastre pentru a vă garanta succesul.
APLICAREA LA SFÂRȘITUL IERNII
Pentru un coeficient de absorbție ridicat este necesară aplicarea îngrășământului în timpul perioadei de consum. Acest lucru este valabil în special pentru îngrășămintele cu fosfor. Pentru a elimina riscul de retrogradare a fosforului (insolubilizare) sau de levigare (azotați, sulfați și potasiu), este esențial ca elementele nutritive să fie aplicate exact atunci când sunt necesare. În perioada de reluare a creșterii de la sfârșitul iernii, după o perioadă lungă cu temperaturi scăzute și umiditate, disponibilitatea elementelor nutritive din sol este la nivel minim, în timp ce necesitățile sunt la nivel maxim. Este esențială utilizarea unui îngrășământ, deoarece materia organică pe care o poate furniza solul nu este mineralizată decât la atingerea unei anumite temperaturi. În plus, elementele nutritive furnizate din sol sunt insuficiente în timpul perioadei de creștere. În timpul alungirii tulpinii, grâul absoarbe până la 1 kg P2O5 pe hectar, pe zi și peste 1,5 kg N/ha/zi! Fertilizarea de la sfârșitul iernii cu îngrășământ de tip NPK+S optimizează costul aplicării, iar calitatea înaltă a produsului optimizează împrăștierea. Aplicarea îngrășământului de tip NPK la începutul perioadei de creștere permite creșterea vegetativă rapidă, pentru a garanta productivitatea și calitatea pe termen lung. Aplicarea îngrășământului de tip NPK primăvara ajută, de asemenea, la protejarea fertilității solului.
MAXIMIZAREA EFECTULUI ULTIMEI APLICĂRI DE AZOT

În mai și iunie, la ultima aplicare de azot, când alungirea tulpinii se află la final, lucrările agricole și condițiile meteo nu fac întotdeauna posibilă obținerea efectului maxim al aplicării de îngrășământ. Riscul de volatilizare este sporit în cazul în care precipitațiile sunt insuficiente, sub 10 mm, pe o durată de trei zile după împrăștiere. Forma nitrică nu este sensibilă la pierderi prin volatilizarea amoniacului și este mai ușor de absorbit direct. Azotatul de amoniu este bogat în azot în formă nitrică, ceea ce face ca forma respectivă să fie preferată în special pentru ultima aplicare. Acest lucru a fost confirmat de multe studii agricole:

  • 0,3% mai multe proteine obținute cu azotat de amoniu comparativ cu utilizarea ureei, în cazul unui studiu pe termen lung (sursă ADA/UNIFA) cu o rotație de rapiță/grâu/orz.
  • 0,5% mai multe proteine în medie obținute cu azotat de amoniu comparativ cu utilizarea soluției de azot, conform studiilor DEFRA efectuate între 2003 și 2005 în Marea Britanie.