Regulamentul (UE) privind precursorii de explozivi 2019/1148

La data de 1 februarie 2021, a intrat în vigoare o versiune adaptată a regulamentului european privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (Regulamentul (UE) EPR 2019/1148). Pentru a respecta acest regulament, Borealis ar dori să vă transmită etapele care trebuie realizate pentru a garanta o tranziție eficientă a comenzilor.
Regulamentul EPR specifică modalități diferite de lucru cu materialele enumerate în anexa I sau anexa II. Am atașat o listă a materialelor EPR Borealis relevante la care face referire anexa I după țară: 

Verificare la vânzare

O cerință a regulamentului EPR este ca toți clienții care achiziționează materiale EPR din anexa I să răspundă la o întrebare de verificare. Prin urmare, Borealis solicita ca toți clienții săi să completeze și să returneze chestionarul din anexa IV. Acesta include informații despre:

  • starea de utilizator profesional sau operator economic
  • utilizarea preconizată a materialelor noastre EPR 
  • cumpărătorii autorizați și dovada de identitate a persoanei
  • semnătura 


Chestionarul completat ar trebui returnat la implementation.EPlegislation@borealisgroup.com împreună cu:

  • o copie scanată a documentelor de identitate (față-verso) pentru toți cumpărătorii numiți și înregistrați. 


Este o cerință a regulamentului EPR ca acest proces să fie repetat o dată la 12 luni. Actualizarea lunară va depinde de data semnăturii indicată în chestionarul dvs. actual. Un chestionar pre-completat care include portofoliul de produse Borealis pentru țara dvs. este disponibil urmând acest link. (Documentele de identitate acceptate sunt cartea de identitate, pașaportul sau permisul de conducere). 


Annex IV RO Fertilizers.pdf


Toate documentele furnizate vor fi depozitate în siguranță în conformitate cu cerințele și obligațiile GDPR. Documentele de identificare vor fi stocate în siguranță timp de 18 luni.

Orice licențe emise pentru materiale specifice (de exemplu, acid azotic) sunt de asemenea colectate și stocate în mod corespunzător. 


Verificare la livrare

Pentru a se asigura că materialele noastre EPR sunt livrate la adresa specifică indicată în documentul de livrare, Borealis solicită numele complet și semnătura persoanei care primește materialele EPR pe documentul de livrare.

Nu putem procesa nicio modificare a adresei de livrare după ce materialul EPR a fost încărcat la fabricile sau depozitele noastre.

Tranzacții suspicioase, furt sau dispariție

La Borealis, toți angajații noștri participă la instruirea obligatorie cu privire la tranzacții suspicioase, furtul sau dispariția materialelor EPR precum și la procesul de contactare a Autorităților Naționale relevante în termen de 24 de ore de la detectare.

În cazul în care trebuie să depuneți o declarație la Autoritatea dumneavoastra Națională cu privire la orice investigație pe care ați inițiat-o cu privire la tranzacții suspicioase, furt sau dispariție a materialelor Borealis EPR, Borealis vă roagă să le notificați imediat. 

Lista autorităților poate fi accesată la Punctele de contact naționale.