Grâu: producțiile mari se obțin cu o fertilizare corectă

Prima doză de azot aplicată în primăvară ar trebui să fie în corelație cu stadiul de dezvoltare a culturii de grâu. De obicei o doză de  50-70 kg / ha N substanță activă este suficientă. O cantitatea mai mică este recomandată doar atunci când grâul este bine dezvoltat și  cultura premergătoare a fost rapița sau leguminoase ca soia și lucerna . 


Prima doză de azot după ieșirea culturii din perioada de iarnă este foarte importantă pentru reluarea creșterilor vegetative, având o influență importantă asupra numărului de frați și numărului de spice/m2.

Cantitatea de azot aplicată la prima fertilizare de primăvară trebuie să fie determinată în așa fel încât aceasta și următoarele doze de azot (N) (în faza de alungire a paiului și burduf) să asigure împreună aprovizionarea continuă cu azot (N) a plantelor. Aplicarea de azot (N) în timpul înfrățirii are un efect pozitiv asupra conținutului de proteine.


O atenție deosebită la fertilizarea cu azot trebuie acordată și formei de azot folosite.

Azotul sub formă nitrică (NO3) este cea mai eficientă formă de azot pentru fertilizarea culturilor în aceste condiții ea fiind disponibilă plantelor imediat după aplicare în comparație cu azotul amidic(Uree) care are nevoie de un timp îndelungat de până la 6 săptămâni la temperaturi ale solului de 5C pentru a se transforma în formă nitrică ușor asimilabilă de către plante .


Grâu: producțiile mari se obțin cu o fertilizare corectă related desktop image Grâu: producțiile mari se obțin cu o fertilizare corectă related tablet image Grâu: producțiile mari se obțin cu o fertilizare corectă related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Importanța alegerii produsului corect pentru prima fertilizarea cu azot a fost confirmată și de testele de fertilizare efectuate în 2020.


Utilizarea produsul nitrocalcar-NAC 27 N (50% N nitric și 50% azot amoniacal + 12,5% CaO) la prima fertilizare cu azot a grâului în primăvară a adus sporuri mai mari de producție comparativ cu varianta la care sa folosit produsul Uree (100% azot amidic).

Putem observa că în condițiile anului 2020 caracterizat prin lipsa acută de precipitații din a doua parte a perioadei de vegetație a grâului (Martie- Iunie) chiar și varianta fertilizată cu 120 kg s.a N/ha din produsul NAC 27 N a adus un spor mai bun de producție decât varianta cu 165 kg s.a N/ha în care la prima fertilizare de primăvară sa folosit produsul Uree (100% azot amidic).


Grâu: producțiile mari se obțin cu o fertilizare corectă related desktop image Grâu: producțiile mari se obțin cu o fertilizare corectă related tablet image Grâu: producțiile mari se obțin cu o fertilizare corectă related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Recomandare pentru prima fertilizare cu azot din primăvară

Produsul nitrocalcar:  NAC 27 N  200- 250 kg/ha în funcție de stadiul de dezvoltare al grâului.