Producțiile mari la grâu se obțin cu o fertilizare echilibrată din toamnă

Producția la grâu pe unitatea de suprafață este influențată de o multitudine de factori. Fertilizarea este unul din factorii controlabili cu un impact major asupra producției la grâu. Fertilizarea cu îngrășăminte tip NPK este indispensabilă pentru obținerea unor producții ridicate.

Rezultatele testelor din ultimii 2 ani în diferite locații din România, Ungaria și Bulgaria arată un randament mai mare la fertilizarea echilibrată din toamnă cu îngrășăminte tip NPK în comparație cu azot simplu. 


Rezultatul testărilor și recomandare:


Toate variantele testate în afară de martor au fost fertilizate cu un total de 165 kg N s.a / ha. Din acest total la fertilizarea de bază din toamnă sa aplicat 30 kg N / ha,  primăvara la prima fertilizare sa aplicat 67.5 kg N / ha, iar la a doua fertilizare de primăvară 67.5 kg N / ha. 

Cantitatea de 30 kg N s.a/ ha din toamnă a fost asigurată în prima variantă fertilizată folosind produsul nitrocalcar- NAC 27 N (fertilizare doar cu N), în variantă următoare sa folosit produsul COMPLEX 15/15/15 +8SO3 + Zn (suplimentar 30 kg / ha P2O5 + 30kg/ha K2O).

Varianta fertilizată cu NPK din toamnă a adus în medie un spor de producție  mai mare cu 1850 kg/ha față de varianta nefertilizată și 500 kg/ha în comparație cu varianta fertilizată doar cu elementul azot.


Varianta fertilizată cu NPK folosind COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn în toamnă și nitrocalcar NAC 27 N în primăvară a adus cel mai mare spor de producție dintre toate variantele.

Fosforul si potasiul îmbunătățesc calitățile solului. Sulful din compoziția îngrășămintelor tip Complex de la Borealis L.A.T îmbunătățește eficiența azotului .

Nefertilizarea sau o fertilizare necorespunzătoare cu P și K din toamnă pot aduce pierderi semnificative de producție și scăderea gradului de fertilitate al solului.

Producțiile mari la grâu se obțin cu o fertilizare echilibrată din toamnă related desktop image Producțiile mari la grâu se obțin cu o fertilizare echilibrată din toamnă related tablet image Producțiile mari la grâu se obțin cu o fertilizare echilibrată din toamnă related mobile image
Rezultatul testelor de fertilizare la grâu Borealis L.A.T, 2020 & 2021 media multianuală a rezultatelor din 18 locații din România, Ungaria și Bulgaria. Atât fosforul cât și potasiul, aplicate în toamnă, influențează semnificativ producția de grâu.
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Recomandarea noastră pentru fertilizarea de toamnă a grâului:

Înainte de semănat

200-300  kg / ha COMPLEX 15/15/15 +8SO3 +Zn sau

150-250 kg / ha COMPLEX 20/20 +7SO3 +Zn în cazul solurilor bine aprovizionate cu potasiu