Floarea soarelui - Fertilizarea asigură un start bun culturii

Floarea soarelui este principala cultură oleaginoasă din Romania. Strategia de fertilizare a culturii trebuie să ia în considerare particularitățile biologice ale plantei, condițiile pedoclimatice, producția propusă, cultura premergătoare.

Perioada critică pentru nutriția cu N,P,K a culturii de floarea soarelui începe din primele faze de vegetație, efectul lipsei acestora din această etapă nu poate fi compensată ulterior.


Strategia de fertilizare a culturii de floarea soarelui trebuie să ia în considerare particularitățile biologice ale plantei, condițiile pedoclimatice, consumul specific și producția scontată .

Sistemul radicular al plantei este format dintr-o rădăcină principală pivotantă și o rețea bine ramificată de rădăcini secundare care explorează o suprafață mare de sol și au o  capacitate ridicată de absorbție a apei și a substanțelor nutritive din combinații mai greu solubile.

Totuși în primele faze de vegetație floarea soarelui are un sistem radicular slab dezvoltat și de aceea o buna aprovizionarea cu N,P,K pentru un start bun al culturii constituie una din principalele condiții pentru obținerea unor producții mari, efectele unei lipse a acestor elemente nu mai poate fi compensată ulterior.

Consumul  specific  al  florii-soarelui  pentru  100  kg  semințe,  la  care  se  adaugă  producția corespunzătoare  de  rădăcini,  frunze,  tulpini  și  inflorescențe,  este  de  1,8-3,5  kg  azot,  0,29-0,7  kg  fosfor, 0,38-1,65 kg potasiu, 0,11 kg calciu, 0,18-0,23 kg magneziu (Hera Cr. şi colab., 1998, citat de Roman Gh.V., 2006).

Floarea soarelui - Fertilizarea asigură un start bun culturii  related desktop image Floarea soarelui - Fertilizarea asigură un start bun culturii  related tablet image Floarea soarelui - Fertilizarea asigură un start bun culturii  related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
În concluzie:
  • Întreaga cantitate de îngrășământ se aplică înaintea înființării culturii de floarea soarelui sau concomitent cu semănatul.
  • Necesarul mare de elemente nutritive este prezent în prima parte a vegetației până la apariția butonului floral și, de acea, fracționarea dozelor nu este utilă.
  • Stabilirea dozelor de îngrășăminte se face în funcție de producția planificată, gradul de fertilitate al solului, planta premergătoare
  • Folosirea unor îngrășăminte tip NPK cu un raport echilibrat de elemente nutritive 
  • Pentru calcularea rapidă a necesarului de elemente nutritive puteți utiliza în mod gratuit programul digital de planificare a fertilizării NutriGuide®
Recomandare fertilizare:

250 kg/ha Complex 15/15/15 +8SO3+Zn   +  200 kg/ha NAC 27 N aplicate înainte de semănat pentru o producție planificată de 3 t/ha