NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului

Porumbul este una dintre cele mai versatile plante de cultură, o enormă diversitate de hibrizi oferă baza pentru cultivarea porumbului în diferite locații și condiții din întreaga lume.

În funcție de scopul cultivării porumbului, pentru siloz(furaj) sau porumb boabe cantitățile de substanțe nutritive îndepărtate din parcelă sunt diferite.

În tabelele din lateral puteți vedea catitațile de substanțe nutritive necesare și cele îndepărtate odată cu recoltatul / t producție masă uscată (siloz) și boabe la cultura porumbului.

Un porumb cu o producție de 10 tone boabe la hectar îndepărtează 140 kg N, 60 kg P2O5 și 55 kg K2O. La 20 de tone de siloz (= aproximativ 55-60 tone masă verde) porumbul  îndepărtează 240 kg N, 85 kg P2O5 și 240 kg K2O pe hectar. În plus  sunt necesare cantități adecvate de sulf și magneziu.

Microelemente precum Zn (zinc) sau B (bor) sunt foarte importante pentru porumb chiar dacă sunt necesare în cantități mici în comparație cu elementele principale.

Aceasta înseamnă că o fertilizare înainte de semănat cu toate cele trei elemente principale N, P, K este un pas indispensabil, iar alegerea unui îngrășământ complex care conține mai mult decât N, P, K este un avantaj.NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related desktop image NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related tablet image NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related mobile image
NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related desktop image NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related tablet image NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NAC 27 N (nitrocalcarul) este mai eficient decât Ureea

Nitratul este forma ceea mai accesibilă plantelor. Testările comparative de fertilizare din ultimii ani arată că în medie se obțin producții mai mari cu un nivel de umiditate a culturii mai scăzut folosind produsul NAC 27 N (conține 50% azot nitric), comparativ cu fertilizarea cu produsul Uree (100% azot amidic).

Un alt avantaj al  folosirii produsului NAC 27 N (nitrocalcar) este acela că nu necesită încorporare imediată după aplicare ca și în cazul produsului Uree.

Dacă Ureea nu este încorporată imediat și ramane la suprafata solului mai ales în condiții de secetă pierderile prin volatilizare pot fi foarte mari. Acest lucru nu se întâmplă și în cazul produsului NAC 27 N.

Ureea are adesea un efect întârziat - acest lucru face ca planta să rămână verde mai mult timp și are ca rezultat o umiditate mai mare a boabelor (până la 2%) în timpul recoltării.

Întreagul necesar de azot al culturii de porumb se poate administra înainte de semănat într-o singură doză, totuși pentru a minimaliza pierderile datorate fenomenului de levigare (mai ales pe solurile cu exces de umiditate) și respectarea legislației în vigoare este recomandat împărțirea dozei totale de azot.

Toată doaza de azot necesară culturii de porumb este recomandat să se administreze până în stadiul de 4 frunze ale porumbului.

O administrare mai târzie duce la prelungirea perioadei de coacere și recoltare fără să aducă sporuri de producție.


NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related desktop image NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related tablet image NPK și azot suplimentar: o strategie de succes în fertilizarea porumbului related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Recomandarea noastră
  • 600 kg/ha COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn înainte de semănat + 200-260 kg NAC 27 N (nitrocalcar) până la stadiul de 4 frunze

  • pentru solurile bine aprovizionate cu K (potasiu) - 450 kg/ha COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn înainte de semănat + 200-260 kg NAC 27 N (nitrocalcar) până la stadiul de 4 frunze
    Aceste cantități au fost calculate pentru o producție de aprox. 20 t/ha siloz de porumb (= aproximativ 55-60 tone masă verde) si 12 t/ha porumb boabe.

  • Cantitatea totala de azot substanță activă recomandată pentru o producție de aproximativ 20 t/ha siloz sau 12t/ha porumb boabe este de 160 kg N/ha.


Cantitățile recomandate au scop orientativ și trebuiesc adaptate în funcție de condițiile specifice fiecărei situații cu respectarea legislației în vigoare.