N-pilot: Soluția digitală pentru o fertilizare corectă

Determinarea corectă și optimizarea dozei de azot(N) necesară plantelor reprezintă un element esențial în gestionarea cu succes a fertilizării. Digitalizarea agriculturii devine o necesitate pentru eficientizarea și modernizarea agriculturii cu respectarea prevederilor legale din ce în ce mai restrictive în cadrul UE.


Măsurătorile cu dispozitivul N-pilot asigură producții mai mari fără risipă de azot (N)!


Anul: 2019

Cultura: Grâu

Locația: Vințul de Jos(RO)

Produsul: NAC 27 N (N), COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn


Obiectivul testării:

Efectul optimizării dozei de azot (N) prin masurători cu dispozitivul N-pilot asupra producției și calității grâului.


Fertilizare:

Între 130-160 kg N/ha +30 kg P2O5/ha +30 kg K2O/ha  la toate variantele cu excepția martorului.

Cantitatea totală de azot (N) din primăvară a fost fracționată în doze diferite la aplicare per variantă iar pe o una dintre acestea  sa aplicat la a doua fertilizare de primavară doza de azot (N) recomandată de măsurătoarea efectuată cu dispozitivul N-pilot.


N-pilot: Soluția digitală pentru o fertilizare corectă related desktop image N-pilot: Soluția digitală pentru o fertilizare corectă related tablet image N-pilot: Soluția digitală pentru o fertilizare corectă related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Rezultat:


Dintre toate variantele - o a doua fertilizare de primăvară in faza de alungire a paiului (BBCH 31-32) cu aplicarea dozei de azot (N) recomandate de măsurătoarea cu dispozitivul N-pilot a adus cel mai mare spor de productie prin optimizarea cantității de azot și reducerea pierderilor. Pe celelalte variante am obținut producții mai mici cu costuri mai mari / ha atât cu o cantitate mai mare de azot (N-160 kg/ha) cât și cu o cantitate mai mică de azot (N-130 kg / ha) în comparație cu doza totală recomandată de dispozitivul N-Pilot (N - 140 kg/ha).

,,Aplicarea a mai multă știință pe ha’’cu ajutorul dispozitivelor digitale ca și N-pilot, aduc nu doar rezultate mai bune cu un consum optimizat de azot,ci și un mediu sănătos pentru generațiile viitoare. Pentru mai multe detalii legate de acest dispozitiv intrați pe linkul www.borealis-lat.com/ro/ro/content/advice-and-service/n-pilot-2 sau contactați un reprezentant Borealis L.A.T.


N-pilot: Soluția digitală pentru o fertilizare corectă related desktop image N-pilot: Soluția digitală pentru o fertilizare corectă related tablet image N-pilot: Soluția digitală pentru o fertilizare corectă related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow