A doua doză de azot favorizează producțiile mari!

Porumbul are un potential de producție ridicat și un consum mare de azot.

Pe solurile ușoare unde riscul levigării azotului este ridicat fracționarea dozei totale de azot în 2 aplicări este mai eficientă și reduce pierderile potențiale datorate ploilor abundente din primăvară .

În funcție de regiune, porumbul se află la momentul actual în stadiul de 2-4 frunze. Aceasta este momentul oportun pentru  aplicarea celei de a 2-a doze de azot.

O aplicare mai tarzie a azotului nu aduce avantaje catitative la producție și dimpotrivă crește riscul de arsuri pe frunze și întârzie coacerea, ceea ce are ca dezavantaj o umiditate a boabelor mai mare la recoltare.

A doua doză de azot favorizează producțiile mari! related desktop image A doua doză de azot favorizează producțiile mari! related tablet image A doua doză de azot favorizează producțiile mari! related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Recomandarea noastră
  • Pentru un efect rapid recomandarea noastră este sa folosiți îngrășăminte cu conținut ridicat de azot sub formă nitrică (NO3).
  • Nitratul este forma ceea mai accesibilă plantelor.
  • Plantele absorb peste 90% din necesarul de N sub forma nitrică (NO3)
  • Nu sunt pierderi prin volatilizarea amoniacului.


Exemplu de fertilizare la porumb


  • 600kg/ha COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn înainte de semănat + 200-260 kg NAC 27 N (nitrocalcar) până la stadiul de 4 frunze
  • pentru solurile bine aprovizionate cu K (potasiu) - 450 kg/ha COMPLEX 20/20 + 7SO3+Zn înainte de semănat + 200-260 kg NAC 27 N (nitrocalcar) până la stadiul de 4 frunze Aceste cantități au fost calculate pentru o producție de aprox. 20 t/ha siloz de porumb(= aproximativ 55-60 tone masă verde) si 12 t/ha porumb boabe.
  •  Cantitatea totala de azot substanță activă recomandată pentru o producție de aproximativ 20 t/ha siloz sau 12t/ha porumb boabe este de 160 kg N/ha.


Cantitățile recomandate au scop orientativ și necesită adaptate în funcție de condițiile specifice fiecărei situații cu respectarea legislației în vigoare.