Deveselu

INFORMARE PUBLICA - DEVESELU

BOREALIS L.A.T  ROMANIA  S.R.L.

Municipiul Bucureşti, Sector 2, Str. Maria Rosetti  nr. 6, etaj 8

C.U.I. 18218580, Nr. de ordine în registrul comerţului J40/21116/2005

Telefon/Fax: 021-212.32.68; 021- 210.30.90

S.C. BOREALIS L.A.T ROMANIA S.R.L. este o societate cu capital integral privat austriac, acționar  unic  fiind  BOREALIS L.A.T GMBH. 
In Romania compania a inceput activitatea in anul 2005 si pana  in prezent  are deschise depozite de îngrășăminte chimice in județele Timiș, Mehedinti, Dolj, Olt, Giurgiu și Galati, urmând a se deschide si in alte locații.
Activitatea de depozitare si comercializare a îngrășămintelor chimice pe amplasamentul din Comuna Deveselu, jud. Olt, se desfășoară in baza  Autorizației de Mediu nr. 2971/23.04.2014,  Autorizație de securitate la incendiu nr. 1178628/20.03.2008 eliberat de ISU  „Matei Basarab” al judetului Olt,Notificare gospodarire ape nr. 23/16.04.2017.
Responsabil SEVESO: Stefan Bogdan
bogdanionut.stefan@borealisgroup.com

Depozitul Borealis L.A.T Romania – Deveselu intra sub incidenta Legii nr.59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase , in categoria –Amplasament de nivel minor. In acest sens s-au elaborat  Notificare SRAPM,  PPAM si s-au transmis autoritatilor ( Agentia pentru Protectia Mediului Olt , Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  “Matei Basarab” Olt)

Pentru prevenirea si controlul accidentelor majore,  S.C. BOREALIS L.A.T ROMANIA S.R.L. si-a propus următoarele  obiective:
 • Informarea autorităților competente si a populației in caz de eliminări accidentale de poluanți in mediu sau de accident major  in conformitate cu legislația in vigoare;
 • Diminuarea riscului de accidente majore prin gestionarea optima a substanțelor  periculoase utilizate in societate;
 • Îmbunătățirea pregătirii profesionale pentru eliminarea exploatării necorespunzătoare a instalațiilor;
 • Depozitarea in mod corespunzător a substanțelor periculoase, executarea la timp si cu promptitudine a operațiunilor de  verificare si reparații;
 • Asigurarea unei intervenții prompte in cazul apariției unei situații de pericol, in stricta  legătura cu substanțele chimice  depozitate;


Principiile si criteriile care stau la  baza  implementării PPAM sunt:
 • Respectarea si continua conformare cu cerințele legale si cu alte cerințe  aplicabile la care  societatea subscrie referitor la aspectele de prevenire a accidentelor majore;
 • Controlul activităților  care prezintă  pericole de accidente majore in care sunt implicate substanțe periculoase, in scopul prevenirii acestor categorii de accidente si a limitării consecințelor  lor asupra securității si sănătății populației,  precum si asupra  calității mediului;
 • Prevenirea producerii unor accidente majore prin crearea unei culturi organizaționale si conștientizarea întregului personal referitor la efectele si influentele activităților sale asupra  salariaților,  populației din  exterior  si mediului;
 • Asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si realizările in domeniul accidentelor majore in care sunt implicate substanțe periculoase pentru reprezentanții tuturor parților interesate (proprietari, furnizori, angajați, societate civila );

Identificarea si evaluarea pericolelor  majore:
Fertilizatorii pe baza de azotat  de amoniu sunt clasificați  ca agenți oxidanți si, cu toate ca ei nu sunt combustibili, in eventualitatea  in care sunt implicați intr-un incendiu, pot prin eliberarea de oxigen sau printr-un proces similar, sa crească nivelul de risc sau intensitatea focului in alte materiale cu care vin in contact. Când sunt implicați intr-un incendiu pot degaja fum toxic.

In anumite condiții azotatul de amoniu poate sa se descompună. Impulsul inițial necesar descompunerii explozive a azotatului poate fi transmis prin încălzire ( peste 140ᴼC) sau contact cu focul direct, frecare, lovire, soc mecanic, descărcări electrice sau prezenta unor substanțe organice precum uleiurile, motorina, solvenți etc.

Ca urmare a celor prezentate mai sus hazardele majore posibile sunt: incendiu, explozia si eliberarea de vapori toxici in eventualitatea unui incendiu.
Deveselu related desktop image Deveselu related tablet image Deveselu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
In cazul unor accidente majore grave care pot depăși limitele societarii si se impune protejarea populației din vecinătatea ei, se va cere ajutor tuturor  instituțiilor statului care au atribuții de ajutor si protejare a populației, direct  sau prin dispeceratul integrat  de urgente la numărul de telefon 112.

Instituțiile publice cu care S.C. BOREALIS L.A.T ROMANIA S.R.L.  colaborează in vederea limitării si lichidării urmărilor unor accidente majore sunt:
 • Agenția pentru Protecția Mediului Olt;
 • Garda Națională de Mediu – Comisariatul județean Olt;
 • Inspectoratul pentru Situații de urgenta „Matei Basarab” al județului Olt; 
 • Direcția Județeana de Sănătate Publica ;
 • Administratia Bazinala de Apa Olt, Sistemul de Gospodarire a Apelor Olt


Ultima vizita pe amplasament s-a facut de catre Agentia pentru Protectia Mediului Olt , Garda Nationala de Mediu , Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Matei Basarab” pe data de 17-18.05.2018

Informații suplimentare, sub rezerva cerințelor de confidențialitate stabilite potrivit  legii, se pot obține  in zilele lucrătoare, intre orele  8.30 -17.00 la punctul  de lucru Deveselu sau la telefon 0747.052.2016
Întocmit,
Stefan Bogdan

Deveselu related desktop image Deveselu related tablet image Deveselu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow