CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ

1. CONTRIBUȚIA LA CREȘTEREA SUSTENABILĂ

Creșterea populației globale împreuna cu atenția acordata mediului înconjurător constituie provocări majore pentru agricultură. Se preconizează că populația globului va ajunge la 9 miliarde până în 2050. Nevoia de hrană va crește cu 60% în comparație cu 2005 și un hectar de teren va trebui să asigure hrană pentru cinci persoane. În acest context, obiectivul nostru este de a contribui la asigurarea unui procent mai mare de hrană pentru populația globală într-un mod sustenabil. Noi contribuim prin promovarea fertilizării inteligente utilizând îngrășăminte de înaltă calitate pentru a spori eficiența fertilizării culturilor și a reduce la minim impactul asupra mediului.CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related desktop image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related tablet image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
2. REDUCEREA EMISIILOR REZULTATE DIN TRANSPORTUL RUTIER
Ca soluție industrială, furnizăm AdBlue®, o soluție apoasă de înaltă puritate pe bază de uree, care ajută vehiculele diesel precum camioane, autobuze, tractoare, utilaje de recoltat, utilaje cu șenile, locomotive etc. să respecte limitele de emisii impuse de standardele europene. AdBlue® este utilizat pentru vehiculele dotate cu un sistem de reducere catalitică selectivă (SCR), care transformă oxidul de azot în azot inofensiv și vapori de apă. Această tehnologie a fost utilizată și pe autoturisme începând cu 2009.
CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related desktop image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related tablet image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
3. COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Efectele încălzirii globale și schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai evidente în multe regiuni ale globului. Îngrășămintele stimulează absorbția CO2 de către culturi. Sporind randamentul culturilor, acestea reduc nevoia de a transforma noi terenuri virgine în terenuri arabile, prevenind o potențială creștere cu aproximativ 12% a emisiilor anuale de gaze cu efect de seră la nivel global. Fabricile noastre utilizează catalizatori și tehnologii de reducere a emisiilor pentru a reduce emisiile de N2O rezultate în urma proceselor noastre de producție. Procesul de producție cu emisii reduse a îngrășămintelor cu azot la Linz a fost distins în 2009 cu premiul pentru mediu IRIS, acordat de guvernul Austriei.

CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related desktop image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related tablet image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
4. DOBÂNDIREA ȘI ÎMPĂRTĂȘIREA CUNOȘTINȚELOR 360°

Dobândirea și împărtășirea cunoștințelor cu numeroase părți implicate generează idei noi care contribuie la o creștere sustenabilă, un portofoliu îmbunătățit de produse și servicii și, în general, la crearea unor alianțe solide pentru dezvoltare ulterioară. Colaborăm strâns cu Francisco Josephinum, o școală și centru de cercetare cu profil agricol din Wieselburg, Austria. Pe lângă eforturile noastre comune de cercetare în domeniul agriculturii de precizie și dezvoltării tehnologiei, efectuăm teste pe teren asupra îngrășămintelor granulate și speciale și susținem inițiativele diverselor organizații terțe, cum ar fi Fertilizers Europe. De asemenea, suntem un membru fondator al Cool Farm Tool Alliance, care a dezvoltat Cool Farm Tool, un calculator online pentru gazele cu efect de seră, apă și biodiversitate în agricultură. Acest calculator gratuit și ușor de utilizat ajută fermierii să măsoare amprenta de carbon a culturilor și animalelor și să evalueze impactul asupra apei și biodiversității.

CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related desktop image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related tablet image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
5. SPORIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PROCESELOR DE PRODUCȚIE

Borealis a făcut un pas important către sporirea eficienței energetice a unităților sale de producție a îngrășămintelor obținând certificări conform ISO 500001 (Decembrie 2016 pentru Grand-Quevilly, Franța și Mai 2017 pentru Grandpuits, Franța). Deținerea unui asemenea certificat de gestionare a energiei demonstrează angajamentul asumat de Borealis de a reduce impactul asupra mediului și de a-și îmbunătăți permanent procesele de producție.

CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related desktop image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related tablet image CINCI ZONE DE CREȘTERE SUSTENABILĂ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow