Etică

Angajamentul de a ne desfășura activitatea după cele mai înalte standarde etice este înrădăcinat adânc în valorile de bază ale companiei: Responsabilitate, Respect, Excelență și Nimblicity™ – care stau la baza tuturor acțiunilor noastre.

Toți angajații trebuie să:


  • Fie responsabili pentru acțiunile lor și pentru respectarea în orice moment a celor mai înalte standarde etice.
  • Respecte principiile etice, drepturile omului și diversitatea în cadrul companiei, în interacțiunea cu partenerii noștri de afaceri și în toate comunitățile în care își desfășoară activitatea.
  • Depășească cele stipulate în reglementările legale, pentru a obține standarde chiar mai ridicate de conduită în afaceri.
  • Adopte spiritul Nimblicity™, pentru a profita de oportunitățile de a atinge excelența în conduita în afaceri.


Angajamentul pentru respectarea principiilor etice nu se limitează la angajații noștri. Agenții, furnizorii, contractorii și distribuitorii trebuie să respecte principiile etice descrise în Politica Borealis privind etica și integrate în contractele încheiate cu terți. Politica Borealis privind etica acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv standardele privind drepturile omului, modul de gestionare a conflictelor de interes, evitarea mitei, precum și principiile generale privind concurența ale companiei. Liniile directoare sunt disponibile în mai multe limbi și pot fi descărcate. Pentru informații suplimentare legate de etică, accesați pagina de internet a companiei.

Etică related desktop image Etică related tablet image Etică related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow