Indicații pentru manipularea și depozitarea

MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA


Îngrășămintele pe bază de azotat de amoniu (AN) trebuie să fie depozitate corect în conformitate cu instrucțiunile furnizate de industria îngrășămintelor și asociațiile afiliate pentru a evita contaminarea apei de suprafață și a apei subterane, deoarece acestea pot constitui o amenințare pentru mediu.

Îngrăşămintele Borealis L.A.T care conţin mai puţin de 80 % AN și mai puţin de 28 % azotat (N) sunt clasificate ca nepericuloase, în general neinflamabile şi incombustibile pe parcursul descompunerii termice treptate. Cu toate acestea, îngrăşămintele AN cu un conţinut ridicat de N (mai mare de 28 %) conţin agenţi de oxidare puternici care pot cauza iritaţii ale ochilor. Acestea sunt considerate ca fiind mărfuri periculoase pentru transport (ADR).

Indicații pentru manipularea și depozitarea related desktop image Indicații pentru manipularea și depozitarea related tablet image Indicații pentru manipularea și depozitarea related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Păstrarea calității îngrășămintelor


Depozitați îngrășămintele departe de surse de căldură și la temperaturi de sub 32 °C. Asigurați un sistem de aerisire și un spațiu suficient de siguranță între acoperiș și partea superioară a grămezii.

Respectați regula Primul intrat- Primul ieșit(FIFO) și păstrați evidența actualizată a stocului de îngrășăminte.

Păstrați îngrășămintele pe bază de AN bine separate de uree. 

Depozitați întotdeauna îngrășămintele într-un loc uscat și curat. Pentru toate boxele de depozitare a căror podea nu este 100 % etanșă la apă, Borealis L.A.T recomandă folosirea produselor Absodan sau Terraperl - anterior Terramol - (comercializat de IMERYS Absorbent - anterior Damolin) ca etansare. Aplicarea a 1 – 2 kg din acest material pe m² vă ajută să păstrați sacii uscați.

Îngrășăminte ambalată


Asigurați-vă că împiedicați orice contact cu apă (de la pardoseală sau pardoseală permeabilă la apă, acoperișuri neetanșe, uși deschise și luminatoare), dacă este necesar, utilizați paleți.

În cazul depozitării în exterior, se recomandă să nu expuneți niciodată îngrășămintele ambalate la lumina directă a soarelui, depozitați într-un loc umbros și aerisit. Dacă nu există nici o alternativă, utilizați pentru acoperire folie colorată sau o prelata pentru a proteja saci tip big-bag.

Indicații pentru manipularea și depozitarea related desktop image Indicații pentru manipularea și depozitarea related tablet image Indicații pentru manipularea și depozitarea related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Depozitare în vrac


Acoperiți marfa depozitată vrac cu un material de plastic rezistent la foc sau prelata.

Evitați riscul de împrăștiere prin supraîncărcare. Păstrați culoarele și căile de acces libere și curate. Dacă produsul este împrăștiat din greșeală, curățați imediat. Nu conduceți/treceți prin produsul împrăștiat.

Indicații pentru manipularea și depozitarea related desktop image Indicații pentru manipularea și depozitarea related tablet image Indicații pentru manipularea și depozitarea related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Bune practici de depozitare


Se recomandă depozitarea sacilor tip big- bag suprapuse întotdeauna în formă piramidală, în maximum două nivele. Trebuie să existe un rând suplimentar pe un singur nivel pe partea din față a grămezii. Scoateți sacii big bag începând cu nivelul de sus. În timpul întregului proces de încărcare sau descărcare păstrați forma piramidală a stivei tot timpul.

La manipularea îngrășămintelor, aveți grijă să nu deteriorați mărfurile. În caz de deteriorare, nu vă apropiați de sacii big bag, deoarece acestea pot deveni instabili și pot cădea , rănind oamenii care stau lângă el.

Nu permiteți nimănui să stea lângă stivele de saci big bag depozitate. Păstrați o distanță de siguranță față de zonele pietonale.

Nu lăsați paleții sau sacii big bag să se încline sau să fie stivuiți înclinați.

Paleții trebuie să fie așezați direct unul peste celălalt, maximum două nivele, cu linia frontală numai pe un singur nivel (principiu similar cu cel al sacilor big bag).

Îngrășămintele depozitate în grămezi/stive abrupte trebuie îndepărtate întodeauna de sus în jos pentru a minimiza riscul căderii bruște a unor cantități mari. Când lucrați la grămezi/stive aveți în vedere tot timpul acest risc.

Indicații pentru manipularea și depozitarea related desktop image Indicații pentru manipularea și depozitarea related tablet image Indicații pentru manipularea și depozitarea related mobile image
Indicații pentru manipularea și depozitarea related desktop image Indicații pentru manipularea și depozitarea related tablet image Indicații pentru manipularea și depozitarea related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Reguli de siguranță


Nu fumați , consumați alimente sau băuturi în locurile unde sunt depozitate îngrășăminte.

Îngrășămintele trebuie depozitate separat de:

 • Benzină; materiale organice sau combustibile precum uleiuri și grăsimi, rumeguș, cereale, semințe, iarbă, paie; și săruri metalice cum ar fi compuși cromați, zinc, cupru, nichel și cobalt; gaze comprimate; produse fitosanitare
 • Materiale foarte alcaline, cum ar fi praful de vapori, cimentul și zgura de metal vrac
 • Substanțe cum ar fi acidul clorhidric, acidul sulfuric, clorura de potasiu, sulfatul de amoniu și clorura de sodiu
 • Surse directe de căldură, cum ar fi cuptoarele, lucrările de sudură și șlefuire, lămpile, întrerupătoarele, cablurile electrice, piesele de mașină supraîncălzite sau orice sursă care ar putea crea focare sau scântei

Vehiculele nu ar trebui să fie parcate în zonele de depozitare decât dacă sunt în curs de încărcare sau descărcate. Acestea trebuie să nu aibă scurgeri de ulei sau de combustibil.

Manipularea în siguranță a îngrășămintelor


Utilizați întotdeauna furci de ridicare cu marginile rotunjite, pentru a evita deteriorarea urechilor de ridicare ale sacilor tip big bag. Puneți sacii sau paleți întotdeauna pe teren plat și evitați frecarea sacilor de sol în timpul transportului. Aveți grijă la umplerea distribuitorului de  îngrășăminte. La manipularea îngrășămintelor, nu permiteți nimănui să stea în zona de ridicare / transport sau sub sacul de big bag ridicat. La manipularea îngrășămintelor, aveți grijă să nu deteriorați mărfurile și să evitați pendularea sacului pentru a asigura stabilitatea generală a mașinii. Purtarea unei veste cu vizibilitate ridicată poate reduce riscul de a fi lovit de orice mașină sau vehicul. Sacii tip big bag ar trebui tăiați la partea inferioară cu un cuțit cu mâner lung.  Întotdeauna stați în lateralul sacului pentru a evita riscul de a fi zdrobit. Sacii big bag goi nu sunt refolosibili si trebuie returnați unui colector autorizat pentru reciclare. Logourile de reciclare de pe saci big bag indică faptul că Borealis L.A.T contribuie la protecția mediului.

Indicații pentru manipularea și depozitarea related desktop image Indicații pentru manipularea și depozitarea related tablet image Indicații pentru manipularea și depozitarea related mobile image
Indicații pentru manipularea și depozitarea related desktop image Indicații pentru manipularea și depozitarea related tablet image Indicații pentru manipularea și depozitarea related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Îngrășăminte periculoase


Reacțiile chimice pot duce la descompunerea îngrășămintelor în vapori toxici (oxid de azot, amoniac) în prezența unei surse externe de căldură (focar, foc ...), în special la îngrășămintele care conțin azot.

Îngrășămintele cu AN (> 28 % azot), atunci când sunt depozitate corect, sunt în siguranță, totuși acestea pot detona dacă sunt prezente simultan mai multe condiții extreme cum ar fi:

 • Căldură extremă care topește îngrășămintea
 • Emisii de gaz fără un sistem adecvat de ventilație (creând o presiune ridicată)
 • Contaminarea cu alte substanțe chimice, cum ar fi combustibil, material organic …
 • Condiții care pot provoca o explozie (sticlă cu gaz, proiectile)

Pentru mai multe detalii, citiți informațiile despre sănătate și siguranță furnizate în fișa tehnică de siguranță a produselor (www.borealis-lat.com).

Precauții generale


Evitați formarea prafului și contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Verificați și curățați periodic echipamentul individual de protecție (PPE) pentru a-și menține starea preventivă.

Indicații pentru manipularea și depozitarea related desktop image Indicații pentru manipularea și depozitarea related tablet image Indicații pentru manipularea și depozitarea related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Reacția de urgență în caz de incendiu


Publicați o hartă actualizată a instalațiilor de depozitare și un plan de evacuare de urgență într-un loc ușor accesibil și informați personalul cu privire la procedurile de urgență.

În caz de incendiu (din material combustibil) sau emisie de fum/vapori (din îngrășăminte):

1. Apelați la serviciul de pompieri 112 (numărul european de urgență): specificați locația și tipul de îngrășăminte

2. Nu inhalați vaporii

3. Evacuați zona

4. Evacuați alte persoane fără a vă pune în pericol

5. Securizați instalațiile(de exemplu, deconectați alimentarea)


Pentru combaterea incendiilor folosiți cantități mari de apă, nu utilizați extinctoare chimice, spumă, aburi sau nisip pe îngrășăminte pe bază de AN deoarece acestea se descompun.Următoarele puncte sunt specifice/comune pentru îngrășămintele care conțin cel puțin 16 % azot în raport cu AN ( conțin cel puțin 8 % azot nitric și 8 % azot amoniacal).

Protejați unitățile de depozitare a îngrășămintelor împotriva accesului neautorizat pentru a minimiza riscul de furt (spații încuiate) și mențineți un inventar actualizat pentru a putea determina rapid dacă a avut loc furt.

Nu lăsați și nu depozitați sacii big bag cu îngrășăminte pe marginea drumului, pe teren sau în alte zone accesibile publicului.

Raportați imediat orice discrepanță de stoc sau lipsă la poliție. De asemenea, trebuie să contactați autoritatea națională relevantă pentru furtul de îngrășăminte. 

Nu oferi nici gratuit, nici nu vinde produsul, decât utilizatorilor profesioniști. Păstrați toate documentele însoțitoare (note de livrare, factură, trasabilitate lot).