Rezultate lot cartof 2017

 

Culturile rentabile de cartof, datorită producţiilor ridicate pe care trebuie să le realizeze, nu se pot concepe fără fertilizare chimică şi/ sau organică. Fertilizarea trebuie să asigure valorificarea cât mai bună a potenţialului productiv al soiurilor intensive în condiţiile ecologice ale zonei de cultură.

Cea mai intensă preluare a elementelor nutritive din sol are loc în perioada înfloritului. Fosforul şi potasiul se asimilează de către planta de cartof în proporţie de 70-80%, iar azotul peste 60% din totalul consumului necesar, până la sfârşitul înfloritului. În faza de acumulare a producţiei se mai consumă doar 25-30% din aceste elemente.

La stabilirea regimului de fertilizare este indicat să se pornească de la elementele controlabile prin analize chimice. Cartarea agrochimică este un mijloc de neânlocuit al agriculturii moderne. Trebuie cunoscut de la început potenţialul de fertilitate al solului şi nivelele de producţie care se pot realiza în condiţiile tehnologice date. Astfel se pot evita suprafertilizările, sau fertilizarea insuficientă. Desigur, atât extragerea elementelor nutritive de către culturi, cât şi cedarea acestora de către sol, sunt foarte puternic influienţate de condiţiile meteorologice, starea fizică a solului, soiul, sămânţa şi tehnologia aplicată. Irigarea creşte eficacitatea îngrăşămintelor, acestea valorificându-se mai bine, datorită condiţiilor favorabile de creştere şi de dezvoltare a plantelor. Pe solurile uşoare şi în condiţii de irigare pot apărea pierderi prin levigare, mai ales de azot şi în mai mică măsură de potasiu. Precipitaţiile de peste 300 de mm. căzute în perioada octombrie- martie, pot leviga în adâncime 30-40 kg. de azot la Ha. Normele mari de udare din timpul vegetaţiei au efecte asemănătoare. Cu cât sistemul radicular pătrunde mai adânc, sau profilul de sol este mai profund şi afânat, creşte cantitatea de elemente valorificate, respectiv recuperate, de către plante din cele levigate.           

 In anul 2017 s-a efectuat un lot dmonstrativ la cooperativa. SC Agromec Sancraieni  neirigat cu scopul de a evidentia importanta ferilizarilor in cultura de cartof.

In variantele ce pot fi observate mai jos  se pot vedea schemele de fertilizare ce pornesc de la varianta 1 martor netratat si pana la varianta 5 unde s-au aplicat ingrasaminte in cantitate de 1150 kg.

 Varianta cea mai reprezentativa a fost in mod evident varianta 5 fertilizata cu 1000 kg de COMPLEX 12/12/17 +2Mg+12So3+B+Zn, iar in timpul vegetatiei 150 kg de NAC 27 N. Cantitatea recoltata a fost de 41 de tone la varietatea NAZCA

-12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn Ingrăşământ complex ce conţine potasiu în formă de clorură şi sulfat. Formularea bogată în PK este completată optim cu microelemente bor şi zinc. Este recomandat culturilor ce necesită fertilizare cu conţinut ridicat de potasiu dar care sunt sensibile la clor.