Fertilizați inteligent cu N-Pilot®

reflectance

Gestionarea adecvată a fertilizării cu azot constă în: Estimarea dozei totale de îngrășământ pentru a satisface nevoia de N a culturii și a atinge  obiectivul și performanțele vizate. Fracționarea dozei totale în mai multe aplicări pentru a satisface necesitatea de N a culturii. Utilizarea unui instrument de management al fertilizării pentru a ajusta ultima aplicare a îngrășămintelor cu azot fără a face nici un compromis la calitate.

Pentru cereale păioase N-Pilot este un mijloc de a regla aportul de îngrășăminte cu azot în timpul perioadei de vegetație. Pentru aceasta se analizează cultura prin indicatori care reflectă indicele nutriției cu azot pentru a vedea dacă aceasta este suficient de aprovizionată. În funcție de recomandarea  oferită  cantitatea de îngrășăminte minerale poate fi ajustată pentru a acoperi nevoile de fertilizare ale culturii. Aprovizionarea cu azot la un nivel optim este necesară în toate situațiile, inclusiv pentru varietățile sensibile. 

Prin mijloace de măsurare a luminii reflectate N-Pilot® este capabil să furnizeze o recomandare optimă si specifică fiecarei parcele masurate. 

Buna gestionare a N este formată din:

- Calcularea valorii necesare de N din punct de vedere agronomic pentru a atinge nivelul randamentului dorit.

- Adaptarea dinamică a dozelor individuale în funcție de necesitățile locale.


 Pe baza măsurării reflecție, N-Pilot® determină starea de nutriție a plantelor (conținutul de clorofilă din frunze + cantitatea de biomasă) indicând nivelul optim de fertilizare cu azot recomandat. N-Pilot® oferă rapid o recomandare îngrășământ pe bază  nevoilor specifice zonei analizate.