Informare privind protecţia datelor (informare cf. art. 13 din RGPD) destinată clienţilor şi partenerilor de afaceri, vizitatorilor site-ului web şi aplicanţilor

1 Obiective

Compania noastră prelucrează anumite categorii dintre datele dvs. personale, pe care le primim de la dvs. în cadrul relaţiei noastre de afaceri. În scopul transparenţei şi în acord cu articolul 13 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD), prin prezenta dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor, după cum urmează:

2 Informare generală

Responsabil: Responsabil pentru prelucrarea datelor este Borealis L.A.T GmbH, St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz, Austria. Pentru întrebări şi alte informaţii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să vă adresaţi la: gdprquestions@borealisgroup.com.

3 Prelucrarea datelor cu privire la client şi partenerul de afaceri

Legalitatea prelucrării datelor:

Legalitatea prelucrării datelor se bazează pe necesitatea acesteia pentru îndeplinirea contractului încheiat cu dvs. (art. 6 alin. 1 b din RGPD), precum şi pe interesele noastre legitime, mai ales în ceea ce priveşte utilizarea datelor dvs. în scop de publicitate pentru produsele şi serviciile noastre, în special prin trimiterea de informaţii publicitare prin e-mail sau alte forme de comunicare electronică.

Prelucrarea datelor

 • În scopul îndeplinirii contractului încheiat cu dvs. vă prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume 
 • date de contact (adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, în măsura în care sunt utilizabile);

În scop de publicitate pentru produsele şi serviciile noastre, în special prin trimiterea de informaţii publicitare prin e-mail sau alte forme de comunicare electronică, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • nume şi prenume 
 • adresă de e-mail 
 • domenii de interes

Trimitem datele dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari (totuşi nu neapărat toate datele cu caracter personal către toţi destinatarii), iar această trimitere se bazează pe necesitatea pentru îndeplinirea contractului încheiat cu dvs. sau pe interesele noastre legitime, mai ales în ceea ce priveşte utilizarea datelor dvs. în scop de publicitate pentru produsele şi serviciile noastre: 

 • agenţii de publicitate 
 • companii care organizează pentru noi diferite evenimente 
 • consultanţi fiscali 
 • experţi contabili 
 • alţi prestatori de servicii

Perioada de timp pe durata căreia datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate şi stocate de noi rezultă din următoarele criterii: 

 • pe durata relaţiei noastre de afaceri; 
 • după încetarea relaţiei noastre de afaceri, o perioadă suplimentară de trei ani 
 • pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de păstrare

4 Prelucrarea datelor vizitatorilor site-ului nostru web

Compania noastră prelucrează date cu caracter personal pe baza intereselor noastre legitime (activitate, analiză şi optimizarea site-ului nostru web). Pentru alte informaţii cu privire la utilizarea cookie-urilor şi la serviciile de analiză facem trimitere la Politica noastră de cookie-uri (Cookie Policy). Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul intereselor noastre legitime, cu efect pentru activităţile viitoare (vezi secţiunea "Drepturile dvs).

5 Prelucrarea datelor aplicanţilor

Legalitatea prelucrării:

Legalitatea prelucrării datelor se bazează fie pe executarea măsurilor precontractuale [proces de aplicare cu scopul de a încheia un contract de muncă (art. 6 alin. 1 b din RGPD)], fie pe consimţământul dvs. expres, în măsura în care doriţi să ţinem evidenţa aplicaţiei dvs. (art. 6 alin. 1 a din RGPD).

Prelucrarea datelor

În scopul prelucrării aplicaţiei dvs. procesăm în mod special următoarele date cu caracter personal:

 • nume
 • date de contact (adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, dacă se aplică)
 • Informaţii din CV-ul dvs. (experienţă profesională, educaţie)

Trimitem datele dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari (totuşi nu neapărat toate datele cu caracter personal către toţi destinatarii)

 • alte societăţi BOREALIS

Perioada de timp pe durata căreia datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate şi stocate de noi rezultă din următoarele criterii:

 • pe durata procesului de aplicare;
 • după încetarea relaţiei de afaceri, o perioadă suplimentară de trei ani
 • pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de păstrare

6 Drepturile dvs.

6.1 Informare şi acces

Aveţi dreptul de a primi de la BOREALIS informaţii cu privire la datele personale prelucrate şi acces la aceste date cu caracter personal, la cererea dvs. Vă vom pune la dispoziţie în mod gratuit o copie a datelor cu caracter personal vizate de prelucrare, cu condiţia ca datele puse la dispoziţie să nu contravină drepturilor şi libertăţilor altor persoane. Pentru a primi informaţii şi acces la datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să vă adresaţi la: gdprquestions@borealisgroup.com.

6.2 Corectare şi ştergere

Aveţi dreptul de a solicita corectarea datelor dvs. personale incorecte sau completarea datelor personale incomplete. Aveţi dreptul de a solicita neîntârziat ştergerea datelor cu caracter personal, atunci când:

(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate;

(ii) dvs. vă revocaţi consimţământul, dacă prelucrarea se bazează numai pe consimţământul dvs.;

(iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(iv) datele cu caracter personal ar trebui şterse pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care vizează compania BOREALIS.

BOREALIS nu are totuşi obligaţia de a efectua o astfel de ştergere, dacă prelucrarea este necesară

(i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi de informare,

(ii) pentru îndeplinirea unei obligaţii juridice care priveşte compania BOREALIS,

(iii) pentru îndeplinirea unei sarcini care este de interes public sau care este îndeplinită în exercitarea unei autorităţi publice, ce i-a fost conferită responsabilului,

(iv) în scopul interesului public, în domeniul sănătăţii publice,

(v) în scopuri de arhivare de interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, ori

(vi) în scopul revendicării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie Pentru a solicita corectarea/completarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să vă adresaţi la: gdprquestions@borealisgroup.com.

6.3 Drept de contestare

Dispuneţi de un drept de contestare cu privire la prelucrarea datelor dvs. în scopuri de publicitate pentru produsele şi serviciile noastre. Dacă primim contestaţia dvs., vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop. Pentru a contesta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să vă adresaţi la: gdprquestions@borealisgroup.com.

6.4 Limitarea prelucrării

Aveţi dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în următoarele cazuri şi pentru următoarele intervale de timp:

(i) Contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal; limitarea prelucrării se poate face pentru orice interval de timp care permite responsabilului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal.

(ii) Prelucrarea este ilegală, iar dvs. refuzaţi ştergerea datelor cu caracter personal şi solicitaţi în schimb limitarea utilizării datelor cu caracter personal.

(iii) Compania noastră nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, acestea rămân însă necesare în scopul revendicării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie.

(iv) V-aţi opus prelucrării; în intervalul de timp până la constatarea dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dvs. Pentru a solicita limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să vă adresaţi la: gdprquestions@borealisgroup.com.

6.5 Portabilitatea datelor

Aveţi dreptul la portabilitatea datelor, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal pe care le-aţi pus la dispoziţie companiei BOREALIS şi care sunt prelucrate

(i) pe baza consimţământului dvs. sau pe baza contractului încheiat

(ii) şi cu ajutorul procedurilor automatizate într-un format structurat, uzual şi care poate fi citit automat.

Aveţi dreptul de a solicita ca datele dvs. cu caracter personal să fie puse la dispoziţie de către noi unui alt responsabil, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept nu este valabil pentru o prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este de interes public sau care este îndeplinită în exercitarea unei autorităţi publice, ce i-a fost conferită responsabilului. Pentru a solicita portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să vă adresaţi la: gdprquestions@borealisgroup.com.

6.6 Plângere

Aveţi dreptul de a depune plângere la Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien (Autoritatea Austriacă pentru Protecţia Datelor, Wickenburggasse 8, 1080 Viena), e-mail: dsb@dsb.gv.at , atunci când consideraţi că vă sunt încălcate drepturile privind protecţia datelor.

7 Roles and Responsibilities

8 Review

1st version

9 Related documents

Leg 2008

10 Attachments

Nu există