Angajamentul de etică al Borealis L.A.T GmbH

 

Desfăşurarea activităţii conform unor standarde  înalte de etică

Angajamentul faţă de etică al companiei Borealis L.A.T GmbH  are rădăcini adânci în valorile sale principale – Responsabilitate, Respect, Excelenţă şi Nimblicity™ – aplicate în toate activităţile şi în modul de gestiune al afacerilor sale. Borealis recunoaşte responsabilitatea de a respecta şi promova valorile comunităţii internaţionale, în special Declaraţia universală a drepturilor omului şi de a menţine standardele de lucru recunoscute la nivel internaţional în cadrul operaţiunilor şi a lanţului său de furnizare. Borealis L.A.T GmbH a stabilit un sistem de guvernanţă etică extins, care defineşte clar standardele şi orientările în acest sens. Acest sistem are drept obiectiv prevenirea comportamentelor neacceptabile. Politica de toleranţă zero în ceea ce priveşte corupţia în cadrul companiei Borealis L.A.T GmbH nu permite excepţii şi infracţiunile pot avea drept rezultat măsuri disciplinare. Angajamentul companiei Borealis faţă de etică merge mai departe de angajaţii acesteia - toţi agenţii, furnizorii şi distribuitorii Borealis trebuie să respecte de asemenea principiile etice ale companiei.  

Politica privind etica  

Dezvoltată pe baza acordurilor internaţionale, Politica privind etica a companiei Borealis L.A.T GmbH stabileşte standardele minime de comportament ce se aplică angajaţilor, furnizorilor, distribuitorilor şi altor parteneri de afaceri. Politica acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv standardele privind drepturile omului, gestionarea conflictelor de interese, evitarea mitei şi principiile generale privind concurenţa ale companiei. Orientările sunt disponibile în mai multe limbi şi pot fi descărcate de pe site-ul web al companiei Borealis.  

Ambasadori ai eticii  

Pentru a facilita şi susţine implementarea şi conştientizarea cu privire la Politica de etică a companiei Borealis L.A.T GmbH, o reţea extinsă de Ambasadori ai eticii în toate locaţiile, funcţiile şi culturile în care-şi desfăşoară activitatea compania Borealis. Aceşti Ambasadori ai eticii ajută la crearea şi menţinerea unui nivel înalt al conştientizării în ceea ce priveşte etica în cadrul companiei prin intermediul sesiunilor de formare, seminarii şi campanii de conştientizare în rândul angajaţilor, indiferent de rolul organizaţional sau nivelul ierarhic al acestora. Aceştia ajută şi asistă angajaţii în luarea deciziilor corecte în cazul în care se confruntă cu dileme etice.

Procedura privind plângerile şi reclamaţiile

Raportarea comportamentelor neetice poate avea loc pe diferite canale, cum sunt informarea superiorului direct sau a Ofiţerului de etică din cadrul companiei Borealis. „QuestionLine” este un instrument de denunţare accesibil prin intermediul e-mailului şi al telefonului, care ele oferă angajaţilor şi persoanelor interesate din afara companiei o manieră complet confidenţială de raportare a comportamentelor neetiice şi/sau adresarea de întrebări şi comunicarea unor motive de îngrijorare. Toate alertele primite sunt înregistrate, evaluate, documentate şi investigate înaintea adoptării acţiunilor corespunzătoare.