Zapamiętać

MYPREMIAN® 33,5 N
Opis
Azotan amonu jest skoncentrowanym, szybko działającym i odpowiednim nawozem azotowym dla wszystkich upraw. Zawiera połowę azotu w formie amonowej, a drugą połowę w postaci azotanowej.
Wskazówki dotyczące stosowania
MYPREMIAN® 33,5 N może być stosowany we wszystkich uprawach, szczególnie na glebach neutralnych lub wapiennych. Powoduje silniejszy efekt zakwaszania gleby, dlatego wymagane jest regularne wapnowanie (w przybliżeniu co 3 lata) w odpowiednich ilościach.

Rozmiar granuli:

2,0 – 5,0 mm > 90 % mm

Gęstość:

900 kg/m³

Kolor:

Biały

Pochodzenie:

Grand-Quevilly

Korzyści
  • Wysoka jakość fizyczna zapewnia stabilność podczas przechowywania i korzystania
  • Składniki odżywcze występują głównie w postaci rozpuszczalnej w wodzie i są one od razu dostępne dla roślin
  • Łatwo rozprzestrzeniające się składniki odżywcze nawet poprzez wilgotność gleby
  • Doskonały schemat rozsiewu
MYPREMIAN® 33,5 N related desktop image MYPREMIAN® 33,5 N related tablet image MYPREMIAN® 33,5 N related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Składniki odżywcze

Plik został dodany do koszyka pobrania

checked item scroll to the top