SZUKAM

NAWOZU

ZAWIERAJĄCEGO

SKŁADNIK ODŻYWCZY

DLA

UPRAWY

Szukaj

Zapamiętać

AN 33,5 N
Opis
Azotan amonu jest skoncentrowanym, szybko działającym i odpowiednim nawozem azotowym dla wszystkich upraw. Zawiera połowę azotu w formie amonowej, a drugą połowę w postaci azotanowej.
Wskazówki dotyczące stosowania
AN 33,5 N może być stosowany we wszystkich uprawach, szczególnie na glebach neutralnych lub wapiennych. Powoduje silniejszy efekt zakwaszania gleby, dlatego wymagane jest regularne wapnowanie (w przybliżeniu co 3 lata) w odpowiednich ilościach.

Rozmiar granuli:

3,25 mm

Gęstość:

900 kg/m³

Twardość:

<br>

pH :

<br>

Rozpuszczalność:

<br>

Kolor:

Biały

Rodzaj:

<br>

Pochodzenie

Grand-Quevilly

Informacje o opakowaniu:

<br>

Korzyści
  • Wysoka jakość fizyczna zapewnia stabilność podczas przechowywania i korzystania
  • Składniki odżywcze występują głównie w postaci rozpuszczalnej w wodzie i są one od razu dostępne dla roślin
  • Łatwo rozprzestrzeniające się składniki odżywcze nawet poprzez wilgotność gleby
  • Doskonały schemat rozsiewu
Składniki odżywcze
% g/L
N % całkowity 33,5 <br>
N % azotanowy 16,7 <br>
N % amonowy 16,8 <br>

Plik został dodany do koszyka pobrania