SZUKAM

NAWOZU

ZAWIERAJĄCEGO

SKŁADNIK ODŻYWCZY

DLA

UPRAWY

Szukaj
 • Tekstura gleby
  Gleby średnio ciężkie, bez zalegającej wody
 • Min. temperatura
  Wzrost od 5°C
 • pH
  Tolerowane są gleby od lekko kwaśnych do lekko zasadowych; optymalne pH: 6,0–7,0
 • Zapotrzebowanie na wodę
  min. 250 l/m2
 • Jarowizacja
  -
 • Gęstość roślin
  W zależności od rodzaju i dawkowania, 80–100 nasion lub sadzonek/m²
 • Głębokość siewu
  2-3cm
Cebula
Dobre warunki uprawy cebuli mogą zapewnić gleby ciepłe, bogate w próchnicę i składniki pokarmowe. Uprawę i zbiory utrudniają chłodne i mokre miejsca, odpowiednio wysoka zawartość gliny, ale także i wysoka zawartość kamieni. Cebula nadaje się do uprawy na glebach lekkich i piaszczystych, lessowych i żwirowych, aczkolwiek ważna jest wystarczająca ilość opadów. Ze względu na to, że nie jest dostępny żaden wyraźny system korzeniowy, składniki pokarmowe i zasoby wodne gleby mogą być wykorzystywane tylko w ograniczonym zakresie.
Kluczowe fakty
 • Przy nawożeniu cebuli w trzech dawkach, niezbędne jest dzielenie dawek azotowych
 • Na początku uprawy należy zapewnić wystarczającą ilość fosforu
 • Przy każdorazowym nawożeniu azotem, stosować należy również nawozy potasowe!
 • Należy uważać na wrażliwość na chlorki!
 • 30 kg siarki/ha
Ogólne informacje
Ogólne informacje
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Nawożenie
Nawożenie
-

Cebula jest uprawiana na kilka sposobów i w różnych celach. Ważne jest rozróżnienie pomiędzy uprawą nasion cebuli, a uprawą dymki oraz pomiędzy produkcją cebuli do przechowywania, a produkcją cebuli siedmiolatki. Podstawą plonu jest 80–100 roślin na m². Dostępnych jest wiele różnych odmian lub typów dla różnych terminów i metod uprawy.


W przypadku nasion cebuli dużym wyzwaniem jest niezwykle długie kiełkowanie i długa faza wczesnego rozwoju, w której roślina jest wrażliwa i słabo konkurencyjna. Unika się tego w przypadku dymki, ale zmniejsza się zdolność do przechowywania, a ich koszt jest wyższy.
Przy nawożeniu cebuli, zbyt duże ilości azotu mogą zwiększać podatność na choroby.
Dla zachowania dobrego okresu przydatności do spożycia istotne jest przechowywanie w suchym środowisku, jak i niski stopień zakażenia grzybowego podczas zbiorów. Możliwa jest oszczędność kosztów suszenia, jeśli proces dojrzewania na polu jest możliwy na kilka dni przed zbiorem.

Nasiona i sadzonki cebuli potrzebują łatwodostępnych składników pokarmowych
Cebula potrzebuje przede wszystkim optymalnego nawożenia azotem i solidnego zapasu potasu. Ponadto nie można zapominać o dostarczaniu potasu i siarki. Fosfor odgrywa rolę nie tylko podczas wzrostu, ale także przyspiesza wrażliwą dla rośliny fazę wczesnego rozwoju na początku uprawy i ma pozytywny wpływ na rozwój korzeni. Aby kontrolować bilans wodny, zwłaszcza na obszarach suchych,cebule potrzebują wystarczającej ilości potasu. Potas odgrywa decydującą rolę w wydłużaniu okresu przydatności do spożycia. Dla wzrostu cebuli ważna jest również siarka. Pozbawione chloru nawozy potasowe na bazie siarczanu potasu mogą pokrywać umiarkowane zapotrzebowanie na siarkę wynoszące ok. 25–30 kg/ha (62,5–75 kg SO3). Wapń i magnez wpływają pozytywnie na zdrowotność roślin, a wraz z potasem na okres przydatności do spożycia cebuli.
Zapotrzebowanie i wymagania pokarmowe cebuli

Element

Pobieranie

(Jednostka/t produkcji)

Usuwanie

(Jednostka/t produkcji)

Wrażliwość na niedobór

N

3.5

1.8

Bardzo wrażliwy

P2O5

2

0.8

Bardzo wrażliwy

K2O

3.6

2.4

Bardzo wrażliwy

MgO

0.8

0.25

Wrażliwy

SO3

0.8

0.5

Bardzo wrażliwy

TE

Bor (B) i cynk (Zn), jeśli potrzebne 

Tabela pokazuje pobranie i usuwanie składników pokarmowych przez cebulę na tonę plonu. Zgodnie z tym, cebula potrzebuje głównie azotu i potasu. W odpowiednich ilościach dostępny musi być również fosfor, siarka, magnez i wapń. Przykład: Cebula o plonie 50 t/ha potrzebuje 175 kg N/ha. Jeśli z gleby pobrana zostanie pewna ilość uzupełnionego N (np. 30 kg N/ha), wówczas dodać należy 30 kg N/ha w formie nawozu. Podczas zbioru, wyniesionych z pola zostałoby 90 kg N/ha.
Należy prawidłowo nawozić cebulę
Cebula do wiązania potrzebuje skoncentrowanych składników pokarmowych. Fosfor na początku uprawy wspomaga wczesną fazę rozwoju cebuli i formowanie się korzeni. Potas jest ważny dla absorpcji wody, jak również dla właściwego stanu łuski i okresu przydatności do spożycia. Cebula należy do upraw wrażliwych na chlorki; wiosną należy stosować niezawierające chlorków nawozy potasowe.
Gleby dobrze zaopatrzone w K i P (na poziomie C) na etapie wynoszenia nie muszą być nawożone. Przy większym zapasie P i K nie należy oczekiwać wyższych plonów.

Dzielenie dawek przy nawożeniu cebuli
Ilości azotu dawkowane podczas nawożenia cebuli muszą zostać podzielone. Duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe występuje w fazie formowania cebul, dlatego nie jest korzystny nadmiar składników podczas długiej i wrażliwej, wczesnej fazy rozwoju, który wiąże się z dużymi stratami. Na początku uprawy uwagę zwraca się na nawożenie fosforem, podczas gdy przy każdej dawce stosowany jest nawóz potasowy. Magnez i wapń mają wpływ na właściwą strukturę gleby w trakcie wapnowania przed siewem/sadzeniem cebuli. Zalecana ilość to 1500 kg CaO/ha.

Parametry plonu cebuli:
• Liczba roślin/m²
• Waga cebul.

Plonowanie wynika z optymalnego rozkładu ok. 80–90 roślin na m² i odpowiednio mocnych, zdrowych cebul. Przy takim zapotrzebowaniu na azot konieczne jest dostarczenie około 175 kg N/ha. Aby uzyskać cebule do przechowywania o zdrowym, intensywnym kolorze i typowym dla nich smaku, należy zapewnić wystarczające do pobrania ilości potasu, wapnia, magnezu i siarki (patrz tabela pobierania). Cebule posiadają słabo rozwinięty system korzeniowy, dlatego niezbędne jest bezpośrednie dostarczanie składników pokarmowych i wody przy regularnym dawkowaniu. Zbyt późne nawożenie azotem może prowadzić do powstawania pogrubionej szyjki.

Pierwsza dawka w okresie wiosennym

Druga dawka w okresie wiosennym

Trzecia dawka w okresie wiosennym

Pierwsza dawka w okresie wiosennym

Jedna trzecia całkowitego zapotrzebowania na azot Na początku rozwoju cebula potrzebuje azotu jedynie częściowo. Dlatego do siewu/sadzenia cebuli, niezależnie od tego czy uprawiana jest cebula siewna czy dymka, w dawce zawiera się maksymalnie jedną trzecią całkowitego zapotrzebowania na nawozy azotowe (około 50–60 kg N/ha). Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na fosfor i potas, nawozy COMPLEX niezawierające chloru, o zwiększonej zawartości potasu są najlepszym wyborem przy pierwszej dawce.

Druga dawka w okresie wiosennym

Dwie trzecie zapotrzebowania na azot w fazie od 3 do 4 liści W fazie od 3 do 4 liści stosuje się kolejne dawki nawozów azotowych. Poza tym, optymalne jest stosowanie jednej trzeciej ilości nawozu azotowego, w połączeniu z nawożeniem siarczanem potasu lub ponownie w postaci nawozu wieloskładnikowego (NPK), niezawierającego chlorków.

Trzecia dawka w okresie wiosennym

Ostatnia, trzecia część zapotrzebowania na azot — 4 tygodnie po drugiej dawce 4 tygodnie po drugiej dawce, w celu zapewnienia stałych zapasów składników pokarmowych przy formowaniu cebul, końcowe nawożenie przeprowadza się z użyciem azotu Aby umożliwić optymalne dojrzewanie, potas musi być ponownie dawkowany podczas nawożenia cebuli. Uwaga: Siarka w cebuli zwiększa siłę łuski, a tym samym odporność cebuli na choroby; pierwsze dwie dawki nawozu NPK pokrywają zapotrzebowanie na siarkę. Charakterystycznie ostrą i dobrą do przechowywania cebulę można uzyskać dzięki właściwej strategii nawożenia.