SZUKAM

NAWOZU

ZAWIERAJĄCEGO

SKŁADNIK ODŻYWCZY

DLA

UPRAWY

Szukaj
 • Tekstura gleby
  Gleby średnio ciężkie, bogate w próchnicę, bez zalegającej wody
 • Min. temperatura
  Kiełkowanie od 12°C, optymalne w temperaturze 18°C
 • pH
  tolerowane są gleby od lekko kwaśnych do lekko zasadowych; optymalne pH: 6,0–7,0
 • Zapotrzebowanie na wodę
  tolerują tylko niewielkie opady, ale mimo to wymagają wystarczającego podlewania
 • Jarowizacja
  -
 • Gęstość roślin
  2–3 rośliny na m², 2–4,5 pędy na m²
 • Głębokość siewu
  Płytka
Pomidor
Pomidory uwielbiają gleby bogate w próchnicę, składniki pokarmowe i dobrze zatrzymujące wodę. Ponadto preferują miejsca o wystarczającej ilości ciepła i światła słonecznego. Pomidory, w tym te na polu, wymagają dużej ilości wody, ale możliwie najmniejszej ilości opadów, aby nie przyczyniać się do chorób liści. Takie warunki nie zawsze mogą zostać lokalnie zagwarantowane przy uprawie w polu. Dlatego pomidory uprawiane są głównie na osłoniętych uprawach w tunelach foliowych lub szklarniach. System korzeniowy składający się głównie z drobnych korzeni, jest skuteczny, ale z powodu braku korzenia palowego pomidory nie mogą być uprawiane na zbitej lub zalanej glebie.
Kluczowe fakty
 • Nawożenie w trzech fazach, zapotrzebowania należy pilnować do samego końca
 • Na początku należy spełnić zapotrzebowanie na azot i fosfor
 • Na początku zbiorów szczególną uwagę należy poświęcić nawożeniu potasem
 • Istotne jest zapotrzebowanie na wapń i magnez
Ogólne informacje
Ogólne informacje
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Nawożenie
Nawożenie
POMIDORY - NAJWAŻNIEJSZE Z UPRAWIANYCH WARZYW

Pod względem ekonomicznym pomidory są najważniejszymi na świecie warzywami. Ze względu na to, że pomidory tolerują tylko niewielkie ilości opadów, ale nadal wymagają dużej ilości wody, ciepła i składników pokarmowych, okazuje się, że możliwe jest wykorzystanie tuneli foliowych lub szklarni. Istnieje kilka odmian pomidorów, które po pierwszym sezonie kwitnienia już nie rosną, oraz te, które są w stanie stale tworzyć dodatkowe liście i pędy (do 15 m).
W dzisiejszych czasach nie istnieje już tak wiele odmian z luźnymi owocami, które mają popyt na rynku produktów świeżych, ale są za to odmiany pomidorów koktajlowych i gronowych. Istnieje wiele różnych odmian pomidorów, które mogą rosnąć w różnych okresach i które mogą być w różny sposób uprawiane i wykorzystywane.


Pomidory, podobnie jak wszystkie warzywa z rodziny psiankowatych, są podatne na choroby liści, takie jak zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans), aksamitna plamistość, mączniak i wirusy.
Znaczenie ekonomiczne ma ciągłe zaopatrywanie pomidorów w wodę i składniki odżywcze przez możliwie najdłuższy czas w okresie kwitnienia i zbiorów.
Dla zachowania dobrego okresu przydatności do spożycia optymalne są suche warunki pogodowe i niski poziom infekcji grzybowych podczas zbiorów.

Nawożenie pomidorów — należy dostarczać maksymalną ilość składników pokarmowych
Pomidory są jedną z roślin, które zużywają najwięcej składników pokarmowych i potrzebują stosunkowo dużej ilości azotu. Nadmierne ilości azotu mogą również powodować podatność na choroby. Ze względu na wysoki poziom zużycia wody i intensywną produkcję masy, potrzebują one również dużych ilości potasu. Zarówno objawy niedoboru, jak i objawy nadmiaru można łatwo zauważyć na liściach. Jasnozielone liście wskazują na niedobór azotu, podczas gdy liście w kolorze ciemnozielonym oznaczają nadmiar azotu. Wąskie, czerwonawe lub brązowo-purpurowe liście wskazują na niedobór fosforu, natomiast więdnięcie i zamieranie liści na krawędziach są wynikiem niedoboru potasu. Największym wyzwaniem jest zarządzanie dostawami zbilansowanych ilości składników pokarmowych dla roślin. Nawożenie pomidorów musi odbywać się w taki sposób, aby z jednej strony zagwarantowany był stały wzrost nowych pędów, liści, kwiatów i owoców, z drugiej strony natomiast nawóz do pomidorów musi zapewniać rosnącym już owocom idealne warunki do dojrzewania. Zmiana ilości składników pokarmowych, a także składu kompleksowych nawozów musi być zatem dostosowana do etapu rozwoju pomidorów.
Zapotrzebowanie i pobieranie przez pomidory w uprawie pod szkłem lub osłonami

Element

Pobieranie

(Jednostka/t produkcji)

Usuwanie

(Jednostka/t produkcji)

Wrażliwość na niedobór

N

2.7

2.7

Bardzo wrażliwy

P2O5

0.9

0.9

Bardzo wrażliwy

K2O

6.2

6.2

Bardzo wrażliwy

CaO

2.5

2.5

Bardzo wrażliwy

MgO

0.8

0.8

Wrażliwy

SO3

0.5

0.5

Wrażliwy

TE

Cynk, żelazo, bor i mangan

Tabela pokazuje pobranie i wynoszenie składników pokarmowych przez pomidory na tonę plonu. Zgodnie z tym, pomidory potrzebują głównie azotu i potasu. W odpowiednich ilościach dostępny musi być również fosfor, magnez i wapń. Przykład: Pomidor o plonie 150 t/ha potrzebuje 440 kg N/ha. Jeśli z gleby pobrana zostanie pewna ilość uzupełnionego azotu (np. 40 kg N/ha), wówczas dodać należy 400 kg N/ha w formie nawozu. W odniesieniu do wielkości plonów i wynoszenia roślin po zakończeniu zbiorów, ze względów higienicznych, z pola wynoszone jest ogółem 400 kg N/ha. Jednakże, jeśli rośliny te są uprawiane na polu, oczekiwania co do plonów przy 60 t/ha i 20 t materiału roślinnego są odpowiednio niższe. W takim przypadku można założyć następujące ilości na hektar: 136 kg N, 55 kg P2O5, 232 kg K2O, 339 kg CaO, 36 kg MgO. Te ilości składników pokarmowych muszą również zostać rozprowadzone zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Właściwe nawożenie pomidorów zależy od kilku czynników
W odpowiednich warunkach oczekuje się, że wysokowydajne odmiany pomidorów wyprodukują 100–150 ton na hektar. Pomidory są roślinami rosnącymi bez przerwy: roślina rośnie równolegle do owoców dojrzewających na starszych częściach. Nawożenie powinno zatem wspierać trwały wzrost, a jednocześnie umożliwiać dojrzewanie owoców o dobrym smaku i wysokiej wartości rynkowej. Do czasu trwania wzrostu, zapasy azotu muszą być wystarczające. Wysoką jakość plonów (smak, kolor, jędrność i trwałość) zapewniają zwiększone poziomy fosforu i potasu.
Zapewnienie niezbędnego poziomu potasu jest kluczowe dla zawiązywania owoców i ich wzrostu. Ważne jest, aby w przypadku strategii nawożenia unikać dawkowania nadmiernych ilości azotu, ponieważ może to wpłynąć na jakość owoców i spowodować opóźnione dojrzewanie.

Na tym etapie jon amonowy (NH4+) jest preferowaną formą azotu. Niedobory wapnia są powodowane przez zarazy, często w wyniku niesprzyjającego letniego klimatu.
Optymalna wartość pH gleby wynosi od 6,5 do 7. Pomidory są nie tylko wrażliwe na sól, ale także na niedobory cynku, żelaza, boru i manganu. Turgor i kolor owoców poprawiają szczególnie nawozy siarkowe.

Niezbędne jest dzielenie dawek
Przy obecnych metodach produkcji zakłada się, że gleba dostarcza wysokich plonów lub że podłoże uprawne jest nawadniane, a również, że umożliwia płynne nawożenie pomidorów.

Z jednej strony możliwe jest stosowanie różnych nawozów w różnych fazach wzrostu, z drugiej strony natomiast ilości składników pokarmowych można dostosować do zapotrzebowania, postępu wegetacji i wielkości zbiorów. Ze względu na stosowanie płynnych nawozów przy chronionej uprawie, zapotrzebowanie na składniki pokarmowe przeliczane jest z kg/ha, a czas uprawy na kg/m² w tygodniu. Zakładając stałą ilość nawadniania na dzień, odpowiednie stężenia substancji pokarmowych dla wody do nawadniania są obliczane i wprowadzane za pośrednictwem systemów dawkowania.

Ważne jest, aby ilość wapnia potrzebna dla pomidorów została dostarczona jesienią przed sadzeniem.

Parametry plonu pomidorów
• Liczba roślin/m²
• Liczba owoców na roślinę
• Masa owoców

Plonowanie jest określone przez liczbę pędów na m² oraz ciągłe tworzenie kwiatów i wiązanie owoców. W tym celu, szczególnie na początku, ważne jest zaopatrzenie w azot i magnez. Aby uzyskać dobrze rozwinięte pomidory o zdrowym i mocnym kolorze oraz charakterystycznym smaku, ważne jest dostarczanie wystarczającej ilości potasu, siarki i wody oraz unikanie nadwyżek wapnia. Aby pomidory mogły rozwinąć pokaźny system korzeniowy, w ciągu pierwszych kilku tygodni dostarczanie substancji jest ograniczane do minimum, zwłaszcza w kontekście nawadniania. W ten sposób składniki pokarmowe są później efektywniej wchłaniane.

Pierwsza dawka

Druga dawka

Trzecia dawka

Pierwsza dawka

Sadzenie do pierwszego kwitnienia — minimalna, początkowa ilość składników pokarmowych Na początku swojego wzrostu, pomidory potrzebują stosunkowo mało nawozu. Dlatego w przypadku pierwszej partii owoców alokowane jest tylko około 1/7 zapotrzebowania na azot i fosfor. W przypadku potasu, w tej fazie podaje się tylko 1/13 łącznego zapotrzebowania na substancję. Następnie zapotrzebowanie wzrasta. Najlepszym rozwiązaniem do dostarczania tego typu substancji jest niezawierający chlorków, wieloskładnikowy nawóz NPK, zawierający azot i potas (COMPLEX 15/5/18 + 2,5 MgO+25 SO3+B+Zn).

Druga dawka

Od pierwszej fazy kwitnienia do początku zbiorów - Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone nawożenie W tej fazie należy zadbać o owocowanie pomidorów, a jednocześnie ich ciągły wzrost i kwitnienie. Dlatego szczególnie ważne są zbilansowane proporcje składników pokarmowych. Na tym etapie szczególnie niebezpieczna jest zbyt duża ilość azotanów, dlatego preferowane są nawozy amonowe. Należy również uwzględnić zaopatrzenie w magnez. W tej fazie nawożenia stosowany jest ten sam nawóz NPK, ale dawka jest około 3 razy większa niż przy pierwszej dawce nawozu.

Trzecia dawka

Od początku do końca zbioru — Pełne ilości nawozu potasowego Jest to główna faza nawożenia pomidorów. Niedobory przejawiają się nie tylko w postaci źle zawiązanych i pozbawionych smaku owoców, ale także w formowaniu się niższych pąków kwiatowych, a to skutkuje niskimi całkowitymi zbiorami. Aktualnie niezbędne są ilości potasu wynoszące do 500 kg/ha. Spełnianie zapotrzebowania jest zapewnione dzięki ciągłemu dozowaniu składników pokarmowych poprzez nawadnianie z użyciem odpowiednich produktów L.A.T SUPREMO. Nawożenie można zatrzymać tylko na 2 tygodnie przed końcem zbiorów. Następnie wciąż dostępne w roślinach składniki pokarmowe wystarczą do momentu dojrzewania ostatnich owoców.