SZUKAM

NAWOZU

ZAWIERAJĄCEGO

SKŁADNIK ODŻYWCZY

DLA

UPRAWY

Szukaj

... w korzystny sposób

Nawozy mają zasadnicze znaczenie dla produkcji, zwiększając zarówno ilość jak i jakość, przez co w znacznym stopniu mają one wpływ na dochody rolników.
ROZSĄDNE WYDATKI
Wielokrotne nieużywanie nawozów PK i wybór nawozów azotowych skłonnych do powodowania strat przez ulatnianie się amoniaku na dłuższą metę nie zmniejsza kosztów. Ma to negatywny wpływ na wydajność i jakość, co zmniejsza dochód z działalności rolniczej. Regularne i umiarkowane nawożenie fosforem i potasem jest o wiele bardziej opłacalne niż nadrabianie pominiętych dawek: wymagane są mniejsze ilości, poprawie ulega reakcja uprawy i utrzymany zostaje kapitał gleby.
Nawożenie P1K1 na historycznym P0K0 wykazuje średni zysk w wysokości 29 EUR/ha rocznie w porównaniu do całkowitego zrezygnowania z nawozu PK - P0K0.
Zysk jest więc pozytywny, ale nie uwzględniana jest ważna zaleta utrzymania żyzności gleby, która nie jest w tym przypadku brana pod uwagę. Należy również zauważyć, że przedstawione liczby nie zawierają roku 2014, kiedy zasiane było siemię lniane. Z zyskiem dla P1K1 wynoszącym 734 EUR/hektar z siemienia lnianego, średnia wynosiłaby 170 EUR/hektar.• Straty spowodowane ulatnianiem często stanowią 10-15% przedawkowania, co ma negatywny wpływ na opłacalność i jest nieodpowiedzialne z punktu widzenia ochrony środowiska.• Zła jakość fizyczna lub niewłaściwe ustawienie rozsiewacza prowadzą do nierównego rozprowadzania granulek, czego skutkiem jest niedostateczne dostarczanie składników pokarmowych, co z kolei wpływa na wydajność.• Wreszcie, stosowanie skomponowanych nawozów zamiast oddzielnych składników odżywczych zapewnia prawdziwą korzyść dla odżywiania roślin poprzez wykorzystanie synergii między składnikami pokarmowymi. Nawożenie pod koniec zimy nawozem wieloskładnikowym NPK+S optymalizuje koszty wysiewu, a wysoka jakość produktu optymalizuje rozprowadzanie nawozu. Nasze nawozy gwarantują najwyższą opłacalność zastosowanych jednostek dzięki ich agronomicznej wydajności, doskonałemu rozprzestrzenianiu i ograniczonemu wpływowi na środowisko.
WYBIERZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Nasze wysokowydajne rozwiązania w zakresie żywienia roślin zapewniają rolnikom precyzyjne i niezawodne sposoby zwiększenia produkcji rolnej w sposób, który jest przyjazny dla środowiska. Jesteśmy mocno zaangażowani w zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko i skupiamy się na bezpieczeństwie i wysokich standardach naszych produktów. Nasze nawozy zapewniają najlepszy bilans środowiskowy: niskie ulatnianie się amoniaku i ograniczony ślad węglowy w porównaniu do nawozów mocznikowych. Ponadto, są one produkowane w europejskich zakładach, które spełniają najbardziej rygorystyczne normy technologiczne, w szczególności pod względem zużycia energii. Przez cały cykl życia (od kołyski aż po grób) nasze nawozy zapewniają lepszą ochronę środowiska. Na tle zglobalizowanych rynków, pozyskiwanie danych od europejskiego producenta zapewnia większe bezpieczeństwo; lokalny dostawca jest gwarancją niezawodności i najwyższej jakości usług.