SZUKAM

NAWOZU

ZAWIERAJĄCEGO

SKŁADNIK ODŻYWCZY

DLA

UPRAWY

Szukaj

… we właściwym czasie

Aby rośliny były skutecznie odżywiane, składniki pokarmowe muszą być dostępne we właściwym czasie. Chodzi o zaspokojenie zapotrzebowania na składniki pokarmowe w postaci rozpuszczalnej we właściwym czasie. Innymi słowy, składniki pokarmowe mają być dostarczane roślinom pod warunkiem, że ich potrzeby są odczuwalne! Dopasowanie stosowania nawozów do potrzeb roślin jest kluczowym czynnikiem wpływającym na powodzenie przy zwiększaniu wydajności nawozów.
PODZIAŁ DAWEK AZOTOWYCH
Dokładne dopasowanie dostępności azotu do aktualnych potrzeb rośliny i faktycznych zapasów składników pokarmowych w glebie maksymalizuje wydajność, minimalizuje wpływ na środowisko i zwiększa zyski. W większości warunków, dzielenie dawek jest najlepszą praktyką rolną. Nawozy zapewniające przewidywalne uwalnianie azotu dostępnego w roślinie, tak jak ma to miejsce w naszym portfolio, najlepiej nadają się do stosowania w dawkach dzielonych Co więcej, Borealis L.A.T bierze udział w dystrybucji narzędzia N-Pilot® do zarządzania azotem, które pomaga rolnikowi zmierzyć zapotrzebowanie roślin na azot, aby odpowiednio dostosować nawożenie azotem i stosować je wtedy, gdy rośliny tego potrzebują. Nawozy azotanowe i narzędzie do zarządzania N-Pilot® to nasze rozwiązania, które mają służyć Twojemu sukcesowi.
STOSOWANIE NA KONIEC ZIMY
Przy wysokim współczynniku wykorzystania, wymagane jest stosowanie nawozu w okresie spożycia. Jest tak szczególnie w przypadku nawozów fosforanowych. Aby wyeliminować ryzyko retrogradacji (nierozpuszczalności) fosforanów lub wymywania (azotanów, siarczanów i potasu), ważne jest, aby składniki pokarmowe były dostarczane dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. W okresie odrostów pod koniec zimy, po długim okresie zimnej i wilgotnej pogody, dostępność składników pokarmowych w glebie jest najniższa, a wówczas potrzeby są najwyższe. Dodawanie nawozu ma kluczowe znaczenie, ponieważ gleba może dostarczyć tylko tyle, ile składników zawiera materia organiczna, która nie jest zmineralizowana przed osiągnięciem określonej temperatury. Ponadto, w okresie wzrostu zapasy składników w glebie są niewystarczające. Podczas wydłużania łodyg, pszenica pobiera 1 kg P2O5 na hektar dziennie i ponad 1,5 kg N/ha/dzień! Nawożenie pod koniec zimy nawozem wieloskładnikowym NPK+S optymalizuje koszty wysiewu, a wysoka jakość produktu optymalizuje rozprowadzanie nawozu. Rozsiewanie nawozów NPK na początku okresu wzrostu pozwala na szybki rozwój wegetatywny, gwarantując wydajność i jakość przez długi czas. Stosowanie nawozów wieloskładnikowych na wiosnę pomaga również chronić żyzność gleby.
MAKSYMALIZACJA DZIAŁANIA OSTATNIEJ DAWKI AZOTU
W maju i czerwcu, przy ostatnim stosowaniu azotu, pod koniec wydłużania łodyg, warunki uprawy i warunki pogodowe nie zawsze pozwalają na maksymalne wykorzystanie nawozów. Ryzyko ulatniania zwiększa się, gdy opady są niewystarczające, poniżej 10 mm, w ciągu trzech dni po rozsianiu. Postać azotowa nie jest wrażliwa na straty przez ulatnianie się amoniaku i łatwiejsze jest jej bezpośrednie pobieranie. Azotan amonu jest bogaty w azot azotanowy, co sprawia, że jest to forma zalecana szczególnie przy ostatnim stosowaniu. Potwierdza to wiele prób rolniczych: O 0,3 punktu więcej białek przy stosowaniu azotanu amonu w porównaniu do mocznika, badanie długoterminowe (źródło ADA/UNIFA) ze zmianowaniem na rzepak/pszenicę/jęczmień. Średnio 0,5% więcej białka w przypadku azotanu amonu w porównaniu z roztworem azotu, badania DEFRA w latach 2003-2005 w Wielkiej Brytanii.