SZUKAM

NAWOZU

ZAWIERAJĄCEGO

SKŁADNIK ODŻYWCZY

DLA

UPRAWY

Szukaj

... w odpowiednim miejscu

FIZYCZNA JAKOŚĆ DLA PRECYZYJNEGO ROZSIEWU
Właściwości fizyczne granulowanych nawozów mają znaczący wpływ na jakość stosowania, wpływając na zachowanie się granulek w rozsiewaczu i podczas ich lotu w powietrzu. Właściwości te muszą być zachowane i nie mogą zostać zmienione podczas przechowywania. Równomierność i precyzja rozsiewu zależy bezpośrednio od jakości nawozu... tym bardziej w przypadku rozsiewaczy i dużych szerokości roboczych: nawóz musi posiadać dobrze znane i spójne cechy fizyczne. Borealis L.A.T koncentruje się szczególnie na jakości swoich produktów.

Rozsiewanie cząsteczek składa się z kilku etapów, w których wyróżnić możemy sporą liczbę parametrów:

  1. zejście nawozu do leja
  2. łapanie nawozu przez łopatki
  3. nadanie przyśpieszenia wzdłuż łopatek pewnej ilości nawozu
  4. wyrzucanie nawozu pod określonym kątem i z daną prędkością
  5. lot balistyczny granulek nawozu
... w odpowiednim miejscu related desktop image ... w odpowiednim miejscu related tablet image ... w odpowiednim miejscu related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
W każdym z tych pięciu procesów istotną rolę odgrywają właściwości fizyczne nawozu. Wybierając nawozy azotowe L.A.T, masz gwarancję najwyższej i stałej fizycznej jakości!
Kryteria fizyczne
Kryteria fizyczne
Dokładność rozsiewania
Dokładność rozsiewania
Wszystko w jednym
Wszystko w jednym
Regulacja pracy rozsiewacza
Regulacja pracy rozsiewacza
KRYTERIA FIZYCZNE
Wszystkie właściwości fizyczne granulowanych nawozów od Borealis L.A.T są zoptymalizowane, aby chronić je podczas przechowywania i umożliwiać precyzyjne i równomierne rozprowadzanie. Połączenie właściwości Termin jakość fizyczna obejmuje wiele właściwości, które mają wpływ na rozsiewanie nawozu: gęstość, kulistość, twardość, średnią wielkość średnicy, rozkład rozprowadzania granul, wskaźnik pylenia, odporność na wchłanianie wilgoci. Oznacza to, że jakość fizyczna jest zasadniczym wymogiem! Wybór nawozów granulowanych Borealis L.A.T zapewnia wysoką jakość fizyczną.
Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
DOKŁADNOŚĆ ROZSIEWANIA

Regularność rozsiewania ma związek ze stosowaniem tej samej ilości nawozu na wszystkich obszarach pola. Równomierne rozprowadzenie zależy od równomiernego wypływu nawozu z tarczy i zachodzenia na siebie dwóch przejść maszyny rozsiewającej (na pole i z pola). Właściwy profil rozsiewu Aby sprawdzić prawidłowość rozsiewu nawozu, należy zmierzyć rzeczywistą dawkę nawozu rozprowadzaną na odległości rzutu oraz określić krzywą profilu rozsiewu. Prawidłowość rozsiewu jest mierzona za pomocą współczynnika zmienności (CV), który określa średnie odchylenie dawek stosowanych w stosunku do dawki i jest on wyrażany w procentach. CV zdefiniowane w normie EN 13739 to stosunek między odchyleniem standardowym a średnim wysiewem całkowitym. Im niższe CV, tym lepszy wysiew.

Jakość wysiewu wyraża się zwykle następująco:

  • 0% < CV < 10% dobra
  • 10% < CV < 15% średnia
  • CV >15% słaba


Precyzyjne rozprowadzanie nawozów stałych (CV < 10%) oznacza, że ponad 90% granulatu trafiło we właściwe miejsce! Stosując 100 kg azotu na hektar, precyzja ta odnosi się do 1 grama azotu na metr kwadratowy do nawożenia! Osiągnięcie takiej precyzji jest możliwe tylko w przypadku wysokiej jakości nawozów jednorodnych, takich jak te od Borealis L.A.T.

Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
SŁABE ROZSIEWANIE DAJE BARDZO NIEKORZYSTNE REZULTATY
Nieprecyzyjne rozprowadzanie może mieć poważne konsekwencje. Często odbija się to poprzez widoczne zjawiska „pasów” i „fal”, wskazujące na o 30% zbyt dużą lub zbyt małą dawkę Nierówne i niedokładne rozprowadzenie nawozu prowadzi do niedoborów pokarmowych roślin, a co za tym idzie, utraty plonów i zawartości białka, a także ryzyka przedostania się azotu do środowiska po przedawkowaniu nawozu.
WYSOKA FIZYCZNA JAKOŚĆ WIELOSKŁADNIKOWYCH NAWOZÓW NPK+S
Wysoka jakość fizyczna jest również niezbędna w przypadku granulowanych nawozów wieloskładnikowych. Mieszane preparaty granulatowe NPK+S of firmy Borealis L.A.T w każdej granulce oferują połączenie składników odżywczych odpowiednich dla zrównoważonego odżywiania. Całkowity skład zaspokaja wszystkie potrzeby pokarmowe głównych roślin uprawnych w trakcie całego cyklu wegetacyjnego
Regulacja pracy rozsiewacza related desktop image Regulacja pracy rozsiewacza related tablet image Regulacja pracy rozsiewacza related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
W przeciwieństwie do mieszanych nawozów, nawozy kompleksowe nie są segregowane podczas różnych procesów ich wykorzystywania. Segregacja prowadzi do nierównomiernego rozprowadzania i różnic w dostarczaniu składników roślinom. Różnica może wynosić od 30 do 40% zmiany w mieszaninach z granulowanym, kompaktowym nawozem. Nieregularne rozprowadzanie skutkuje naprzemiennymi jasnymi i ciemnymi pasami, które prowadzą do różnic w wydajności.
REGULACJA PRACY ROZSIEWACZA
Aby zapewnić precyzyjne rozsiewanie, a tym samym równomierne rozprowadzanie w celu zapewnia skutecznego odżywiania, ważne jest prawidłowe ustawienie rozsiewacza. Zakresy nawozów Borealis L.A.T są dostępne dla najnowszych maszyn od głównych producentów. Podaje się również informacje o pochodzeniu fabrycznym. Na podstawie informacji podanych na workach (przed numerem partii) w bazach danych producenta, pochodzenie jest określone w następujący sposób: „GP” - Borealis Grandpuits „GQ” - Borealis Grand-Quevilly „OTT” - Borealis Ottmarsheim „St.-Peter-Straße 25, 4021 Linz” - Borealis Linz Należy zauważyć, że zakład produkcyjny z którego pochodzi nawóz jest również podawany w dokumentach dostarczanych wraz z produktem.
ROZSIEWACZE AMAZONE

https://amazone.de/de-de/service-support/fuer-landwirte-lohnunternehmer-und-kommunen/duengeservice/online-duengeservice-/online-duengeservice-72824 

ROZSIEWACZE RAUCH

https://streutabellen.rauch-community.de/streutabelle/index.php 

ROZSIEWACZE BOGBALLE

http://www.bogballe-charts.com/index.asp 

ROZSIEWACZE VICON
https://viconspreadingcharts.com/vicon/advice/1/